Khắc phục sự cố với quảng cáo đáp ứng

Bài viết này đề cập đến cách khắc phục sự cố với quảng cáo đáp ứng. Các quảng cáo này được sử dụng trong chiến dịch tiếp thị lại động, cũng như các loại chiến dịch khác sử dụng nguồn cấp dữ liệu sản phẩm để hiển thị quảng cáo được cá nhân hóa với khách hàng tiềm năng.

Lưu ý

Google Ads luôn thử nghiệm bố cục mới để cải thiện hiệu suất quảng cáo, vì vậy bạn có thể thấy sự thay đổi nhỏ trong định dạng. 

Xem xét lỗi nguồn cấp dữ liệu của bạn 

Khi tạo quảng cáo đáp ứng, bạn có thể thấy lỗi sau: “Chế độ xem trước không thể hiển thị mục từ nguồn cấp dữ liệu của bạn”.  

Dưới đây là những mục cần kiểm tra để tìm ra sự cố đang xảy ra:  

  • Đảm bảo rằng thanh toán được thiết lập chính xác và có ít nhất một đơn đặt hàng thanh toán hoạt động. Nếu tài khoản không có thanh toán hoạt động hoặc nếu lệnh thanh toán đã hết hạn, Google Ads không thể tạo bản xem trước. 
  • Kiểm tra trạng thái của sản phẩm để đảm bảo rằng chúng ở trạng thái "Đã phê duyệt" và đang hoạt động. Thông báo lỗi này cũng sẽ xuất hiện nếu bạn có ít hơn 6 sản phẩm ở trạng thái "Đã phê duyệt".
  • Đảm bảo rằng nguồn cấp dữ liệu của bạn đã được gửi với tất cả các thuộc tính bắt buộc và nhiều thuộc tính tùy chọn nhất có thể. Chế độ xem trước đôi khi sử dụng các mẫu đòi hỏi thông tin cụ thể từ nguồn cấp dữ liệu (như giá hoặc hình ảnh). Nếu thông tin này không có trong nguồn cấp dữ liệu của bạn, lỗi này có thể xuất hiện. 
  • Chỉ Merchant Center: Tất cả các mục trong nguồn cấp dữ liệu của bạn có thể đang sử dụng cùng một item_group_id. Để cung cấp trải nghiệm quảng cáo tốt hơn cho khách hàng và hiệu suất tốt hơn cho quảng cáo của bạn, quảng cáo đáp ứng không được sử dụng lại các mục có cùng một item_group_id. Kiểm tra nguồn cấp dữ liệu để đảm bảo các mục của bạn sử dụng đúng các thông số nguồn cấp dữ liệu Merchant Center.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false