Sử dụng phím tắt

Bằng cách nhấn một phím hoặc tổ hợp phím, bạn có thể thực hiện các thao tác mà thông thường sẽ yêu cầu nhiều lần nhấp. Những phím tắt này có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian khi điều chỉnh các tùy chọn cài đặt hoặc kiểm tra báo cáo của mình.

Trước khi bắt đầu

Google Ads có một vài loại phím tắt. Sau đây là cách sử dụng chúng:

  • Phím 1 + Phím 2. Giữ phím đầu tiên trong khi nhấn phím tắt cuối cùng. Ví dụ: Để sử dụng phím tắt Shift + N (tạo mục mới), bạn sẽ giữ Shift, nhấn N rồi nhả cả hai phím.
  • Phím 1 rồi đến Phím 2. Nhấn phím đầu tiên, nhả rồi nhấn phím thứ hai. Ví dụ: để sử dụng phím tắt G rồi đến T (tìm kiếm trang), hãy nhấn G, nhả rồi nhấn T.
  • Phím. Chỉ cần nhấn phím. Ví dụ: Để sử dụng phím tắt ? (hiển thị hoặc ẩn danh sách phím tắt), chỉ cần nhấn ? bất cứ lúc nào.

Thao tác chung

Sử dụng các phím tắt sau để tăng tốc các thao tác chung.

Phím tắt Ý nghĩa
? Hiển thị hoặc ẩn danh sách phím tắt
G rồi đến T Tìm kiếm trang
Shift + N Tạo mục mới. Phím tắt này hoạt động ở bất kỳ vị trí nào bạn nhìn thấy nút dấu cộng
Shift + W Hiển thị hoặc ẩn bảng điều hướng ở phía ngoài cùng bên trái
Ctrl ⌘ + C Sao chép
Ctrl ⌘ + V Dán
Shift + H Hiển thị hoặc ẩn menu trợ giúp
Shift + R Làm mới dữ liệu

Di chuyển trong Google Ads

Sử dụng các phím tắt sau để di chuyển nhanh giữa các khu vực của Google Ads.

Phím tắt Ý nghĩa
G rồi đến B Chuyển tới trang Thanh toán.
G rồi đến O Chuyển tới trang Tổng quan
G rồi đến Y Chuyển tới trang Cơ hội
G rồi đến C Chuyển tới trang Chiến dịch
Shift + A Chuyển tới chế độ xem Tất cả chiến dịch sau khi bạn đã nhấp vào chiến dịch
G rồi đến J Chuyển tới trang Nhóm quảng cáo
G rồi đến A Chuyển tới trang Quảng cáo
G rồi đến X Chuyển tới trang Tiện ích
G rồi đến K Chuyển tới trang Từ khóa
G rồi đến S Chuyển tới trang Cài đặt

Tài khoản người quản lý

Sử dụng các phím tắt sau để điều hướng nếu bạn có tài khoản người quản lý.

Phím tắt Ý nghĩa
G rồi đến U Chuyển tới trang Tài khoản được quản lý
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố