Använda kortkommandon

Genom att trycka på en tangent eller tangentkombination kan du göra saker snabbt som annars kräver flera klick. Dessa kortkommandon sparar tid när du ändrar inställningar eller läser rapporter.

Innan du börjar

Det finns ett antal olika typer av kortkommandon i Google Ads. Här beskriver vi hur du använder dem:

  • Tangent 1 + tangent 2. Håll ned den första tangenten samtidigt som du trycker på den andra. Exempel: För kortkommandot Skift + N (skapa nytt objekt) håller du ned Skift och trycker på N. Släpp sedan upp båda tangenterna.
  • Tangent 1 och sedan tangent 2. Tryck på den första tangenten, släpp upp den och tryck sedan på den andra. Exempel: För kortkommandot G och sedan T (sök efter sida) trycker du på G, släpper upp den och trycker sedan på T.
  • Tangent. Tryck på tangenten. Exempel: För kortkommandot ? (visa eller dölja listan över kortkommandon) trycker du på ? när som helst.

Allmänna åtgärder

Använd dessa kortkommandon när du snabbt vill utföra vanliga åtgärder.

Kortkommando Resultat
? Visa eller dölj listan över kortkommandon
G och sedan T Sök efter en sida
Skift + N Skapa ett nytt objekt. Kortkommandot fungerar överallt där du ser plusknappen
Skift + W Visa eller dölj navigeringspanelen högst upp till vänster
Ctrl ⌘ + C Kopiera
Ctrl ⌘ + V Klistra in
Skift + H Visa eller dölj hjälpmenyn
Skift + R Uppdatera data

Navigera i Google Ads

Använd dessa kortkommandon när du snabbt vill flytta mellan olika avsnitt i Google Ads.

Kortkommando Resultat
G och sedan B Öppna sidan Fakturering
G och sedan O Öppna sidan Översikt
G och sedan Y Öppna sidan Möjligheter
G och sedan C Öppna sidan Kampanjer
Skift + A Öppna vyn Alla kampanjer efter att ha klickat på en kampanj
G och sedan J Öppna sidan Annonsgrupper
G och sedan A Öppna sidan Annonser
G och sedan X Öppna sidan Tillägg
G och sedan K Öppna sidan Sökord
G och sedan S Öppna sidan Inställningar

Förvaltarkonton

Använd detta kortkommando för navigering om du har ett förvaltarkonto.

Kortkommando Resultat
G och sedan U Öppna sidan Hanterade konton
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt