ISO 270001-certifiering av Kundmatchning

Granskare: Ernst & Young CertifyPoint

ISO 27001 är en av de mest erkända och internationellt accepterade oberoende säkerhetsnormerna. Google har ISO 27001-certifierat system, program, medarbetare, teknik, processer och datacenter som betjänar flera produkter från Google.

Googles efterlevnad av ISO-standarden har certifierats av Ernst & Young CertifyPoint, ett ISO-certifieringsorgan som ackrediteras av det nederländska ackrediteringsrådet (Raad Voor Accreditatie), medlem i International Accreditation Forum (IAF). Certifikat utfärdade av Ernst & Young CertifyPoint betraktas som giltiga certifikat i alla länder som är representerade i IAF.

Läs mer om ISO 27001

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt