ISO 27001-sertifisering for Kundematch

Revisorer: Ernst & Young CertifyPoint

ISO 27001 er en av de mest kjente, internasjonalt godkjente uavhengige sikkerhetsstandardene. Google har oppnådd ISO 27001-sertifisering for systemene, programmene, folkene, teknologien, prosessene og datasentrene som står bak en rekke Google-produkter.

At vi overholder ISO-standarden, er sertifisert av Ernst & Young CertifyPoint. Denne organisasjonen er et ISO-sertifiseringsorgan godkjent av Dutch Accreditation Council, som i sin tur er medlem av International Accreditation Forum (IAF), et internasjonalt organ for samsvarsvurdering. Sertifiseringer utstedt av Ernst & Young CertifyPoint, er gyldige i alle land med et organ underlagt IAF.

Finn ut mer om ISO 27001

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt