Klientas atitikties ISO 270001 sertifikavimas

Auditoriai: „Ernst & Young CertifyPoint“

ISO 27001 yra vienas iš labiausiai pripažįstamų ir tarptautiniu mastu priimamų nepriklausomų saugos standartų. „Google“ suteiktas ISO 27001 sertifikatas, skirtas sistemoms, programoms, žmonėms, technologijoms, procesams ir duomenų centrams, kurie paslaugas teikia daugeliui „Google“ produktų, įskaitant Klientų atitiktį.

ISO standarto atitikimo sertifikatą išdavė „Ernst & Young CertifyPoint“, ISO sertifikavimo įstaiga, akredituota Olandijos akreditavimo tarybos, kuri yra Tarptautinio akreditavimo forumo (angl. „International Accreditation Forum“, IAF) narė. „Ernst & Young CertifyPoint“ išduoti sertifikatai galioja visose šalyse, kuriose veikia IAF narės įmonės.

Sužinokite daugiau apie ISO 27001

Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?

Reikia daugiau pagalbos?

Prisijunkite, kad būtų pateikta papildomų palaikymo parinkčių ir problema būtų greitai išspręsta