Giá trị mặc định: Định nghĩa

Giá trị mặc định trong tùy biến quảng cáo cho phép bạn cung cấp giá trị thay thế cho từng đoạn văn bản được tùy chỉnh trong quảng cáo. Vì vậy, ngay cả khi bạn không sử dụng nguồn cấp dữ liệu, quảng cáo của bạn sẽ luôn hiển thị.

Ví dụ: giả sử bạn đang chạy chiến dịch để quảng cáo cửa hàng kẹo của mình và bạn có nhóm quảng cáo quảng bá các sản phẩm kẹo sô-cô-la. Đoạn mã mà bạn sẽ chèn vào văn bản quảng cáo có thể trông như sau:

{=ProuctFeed.CandyType:Chocolate} Thực hiện điều này nghĩa là Sô-cô-la sẽ hiển thị khi không thể chèn loại kẹo vào quảng cáo.

Giá trị mặc định là tùy chọn. Tuy nhiên, nếu một quảng cáo chứa nhiều tùy biến quảng cáo, thì phải cung cấp giá trị mặc định cho mỗi tùy biến. 

Liên kết có liên quan

Tìm hiểu thêm về tùy biến quảng cáo

Tạo quảng cáo văn bản bằng văn bản được tùy chỉnh

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố