Izsekošanas veidne: definīcija

Izsekošanas veidnē ir jānorāda izsekošanas informācija. Varat izmantot URL parametrus, lai pielāgotu savu gala URL. Ja tiek noklikšķināts uz reklāmas, attiecīgā informācija tiek izmantota, lai izveidotu jūsu galvenās lapas URL.

  • Reklāmu kopas, kampaņas vai konta līmeņa izsekošanas veidne attiecas uz visām reklāmām attiecīgajā reklāmu kopā, kampaņā vai kontā.
  • Ja definēsiet vairākas izsekošanas veidnes atšķirīgos līmeņos, tiks izmantota viskonkrētākā veidne.
  • Atslēgvārda izsekošanas veidne ir viskonkrētākā veidne; pēc tam ir reklāmas, reklāmu kopas, kampaņas un konta izsekošanas veidne.
  • To, kura izsekošanas veidne tiek lietota, varat noskaidrot slejā “Izsekošanas veidnes avots”.
  • Ja izmantojat paralēlo izsekošanu un šajā laukā norādāt HTTP, tas var traucēt klikšķu uzskaites/novirzīšanas sistēmu darbību, kā aprakstīts tālāk.
    • Mēs nekontrolējam secīgos novirzīšanas gadījumus, tomēr programma Google Ads pirmajam izsekošanas izsaukumam vienmēr izmantos protokolu HTTPS, pat ja tas nebūs ievadīts.
    • Visiem turpmākajiem novirzīšanas URL ir jāizmanto protokols HTTPS, kā arī novirzīšanai jānotiek servera pusē.

Vai tas bija noderīgs?

Kā varam to uzlabot?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Meklēšana
Notīrīt meklēšanu
Aizvērt meklēšanas lodziņu
Google lietotnes
Galvenā izvēlne