Predložak praćenja: definicija

Predložak praćenja odjeljak je u koji unosite podatke o praćenju. Možete upotrijebiti parametre URL-a da biste prilagodili završni URL. Kada netko klikne oglas, ti se podaci upotrebljavaju za izradu URL-a odredišne stranice.

  • Predložak praćenja na razini grupe oglasa, kampanje ili računa primjenjuje se na sve oglase u odgovarajućoj grupi oglasa, kampanji ili na računu.
  • Ako na različitim razinama definirate više predložaka praćenja, upotrebljavat će se najspecifičniji predložak.
  • Predložak praćenja ključnih riječi najspecifičniji je predložak koji prate oglas, grupa oglasa, kampanja i račun.
  • Koji se predložak praćenja primjenjuje možete vidjeti u stupcu Izvor predloška praćenja.
  • Kod paralelnog praćenja upotreba HTTP-a u ovom polju može poremetiti vaše sustave za mjerenje broja klikova/preusmjeravanja: 
    • Premda nemamo kontrolu nad naknadnim preusmjeravanjima, Google Ads će uvijek koristiti HTTPS za prvi poziv za praćenje ako nije unesen kao takav.
    • Svi URL-ovi za naknadno preusmjeravanje moraju biti HTTPS. Preusmjeravanja moraju biti i na strani poslužitelja.

Povezani članci

O praćenju u Google Adsu

Postavljanje praćenja pomoću parametara ValueTrack

Izrada prilagođenih parametara za napredno praćenje

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem