Predložak praćenja: definicija

Predložak praćenja odjeljak je u koji unosite podatke o praćenju. Možete upotrijebiti parametre URL-a da biste prilagodili završni URL. Kada netko klikne oglas, ti se podaci upotrebljavaju za izradu URL-a odredišne stranice.

  • Predložak praćenja na razini grupe oglasa, kampanje ili računa primjenjuje se na sve oglase u odgovarajućoj grupi oglasa, kampanji ili na računu.
  • Ako na različitim razinama definirate više predložaka praćenja, upotrebljavat će se najspecifičniji predložak.
  • Predložak praćenja ključnih riječi najspecifičniji je predložak koji prate oglas, grupa oglasa, kampanja i račun.
  • Koji se predložak praćenja primjenjuje možete vidjeti u stupcu Izvor predloška praćenja.
  • Kod paralelnog praćenja upotreba HTTP-a u ovom polju može poremetiti vaše sustave za mjerenje broja klikova/preusmjeravanja: 
    • Premda nemamo kontrolu nad naknadnim preusmjeravanjima, Google Ads će uvijek koristiti HTTPS za prvi poziv za praćenje ako nije unesen kao takav.
    • Svi URL-ovi za naknadno preusmjeravanje moraju biti HTTPS. Preusmjeravanja moraju biti i na strani poslužitelja.

Povezani članci

O praćenju u Google Adsu

Postavljanje praćenja pomoću parametara ValueTrack

Izrada prilagođenih parametara za napredno praćenje

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?