Template ng pagsubaybay: Kahulugan

Sa template ng pagsubaybay ka naglalagay ng impormasyon sa pagsubaybay. Magagamit mo ang mga parameter ng URL para ma-customize ang iyong final URL. Kapag na-click ang isang ad, gagamitin ang impormasyon para gawin ang URL ng iyong landing page.

  • Ang isang template ng pagsubaybay sa antas ng ad group, campaign, o account ay nalalapat sa lahat ng ad sa katumbas na ad group, campaign o account.
  • Kung tutukoy ka ng maraming template ng pagsubaybay sa iba't ibang antas, gagamitin ang pinakapartikular na template.
  • Ang template ng pagsubaybay sa keyword ay ang pinakapartikular, na sinusundan ng ad, ad group, campaign, at pagkatapos ay account.
  • Makikita mo kung aling template ng pagsubaybay ang nalalapat sa column na "Source ng template ng pagsubaybay" .
  • Sa pamamagitan ng parallel tracking, puwedeng makaabala sa iyong pagsukat ng pag-click/mga system ng pag-redirect ang paggamit ng HTTP sa field na ito: 
    • Bagama't wala kaming kontrol sa mga susunod na pag-redirect, palaging gagamitin ng Google Ads ang HTTPS para sa unang call ng pagsubaybay kung hindi ito nailagay nang ganoon.
    • Kailangang HTTPS ang lahat ng susunod na URL sa pag-redirect. Kailangan ding magmula sa panig ng server ang mga pag-redirect.
Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?

Kailangan ng higit pang tulong?

Mag-sign in para sa mga opsyon sa karagdagang suporta para mabilis na malutas ang iyong isyu