Seurantamalli: Määritelmä

Seurantamalliin lisätään seurantatiedot. Voit muokata lopullista URL-osoitetta käyttämällä URL-parametreja. Kun joku klikkaa mainosta, laskeutumissivun URL-osoite luodaan näiden tietojen avulla.

  • Mainosryhmä-, kampanja- tai tilitason seurantamallia käytetään kaikissa kyseisen mainosryhmän, kampanjan tai tilin mainoksissa.
  • Jos määrität useita seurantamalleja eri tasoilla, mainoksissa käytetään kaikkein tarkinta mallia.
  • Avainsanatason seurantamalli on tarkin, ja sitä seuraavat järjestyksessä mainos-, mainosryhmä-, kampanja- ja tilitason mallit.
  • Seurantamallin lähde ‑sarakkeesta näet, mikä seurantamalli on käytössä.
  • Jos käytät samanaikaista seurantaa, HTTP-protokollan käyttäminen tässä kentässä voi häiritä klikkaustenmittaus- tai uudelleenohjausjärjestelmien toimintaa:
    • Google Ads käyttää aina HTTPS-protokollaa ensimmäisessä seurantakutsussa, vaikka sitä ei olisi erikseen määritetty. Google ei kuitenkaan voi vaikuttaa myöhempiin uudelleenohjauksiin.
    • Kaikkien myöhempien uudelleenohjausosoitteiden on oltava HTTPS-alkuisia, ja uudelleenohjausten on tapahduttava palvelinpuolella.

Oliko tästä apua?

Miten sivua voisi parantaa?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Haku
Tyhjennä haku
Sulje haku
Google-sovellukset
Päävalikko