Шаблон за проследяване: Определение

Шаблонът за проследяване е мястото, където въвеждате проследяваща информация. Можете да използвате параметри на URL адреса, за да персонализирате крайния URL адрес. При кликване върху реклама информацията се използва за създаване на URL адреса на целевата Ви страница.

  • Шаблон за проследяване, създаден на ниво рекламна група, кампания или профил, се прилага за всички реклами в съответната рекламна група, кампания или профил.
  • Ако зададете няколко шаблона за проследяване на различни нива, използва се най-конкретният.
  • Шаблонът за проследяване на ниво ключова дума е най-конкретният, следван от тези на ниво реклама, рекламна група, кампания и накрая – профил.
  • Можете да видите кой шаблон за проследяване е приложен в графата „Източник на шаблона за проследяване“ .
  • При паралелното проследяване използването на HTTP в това поле може да наруши работата на системите Ви за измерване/пренасочване на кликванията: 
    • Въпреки че невинаги можем да контролираме последващите пренасочвания, Google Ads винаги ще използва HTTPS за първото проследяващо извикване, ако протоколът не е въведен по този начин.
    • Всички последващи URL адреси за пренасочване трябва да използват HTTPS. Пренасочванията също така трябва да са от страната на сървъра.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си