Vytvorenie kampaní na volanie

Toto je inštruktážny článok o nastavení kampaní na volanie.

Ak je pre vašu firmu hlavným cieľom prijímať telefonické hovory, vytvorte kampane na volanie. Kampane na volanie vám umožňujú zamerať sa na získanie väčšieho počtu hovorov priamo z vašich reklám. V prípade týchto kampaní môžete použiť ponúkanie CZK na základe hodnoty hovoru do vašej firmy. Do nových reklám môžete pridať aj existujúce informácie o telefóne a do kampaní na volanie pripojiť vybrané podklady. Ďalšie informácie nájdete v článku Kampane na volanie.

Skôr než začnete

Ak chcete vo svojich reklamách zobrazovať telefónne čísla, pri vytváraní reklám pridajte overovaciu webovú adresu. Táto webová adresa by mala odkazovať na vstupnú stránku, na ktorej Google môže overiť telefónne číslo, ktoré chcete zobrazovať v reklamách. Telefónne číslo na vstupnej stránke sa musí zhodovať s číslom, ktoré zobrazujete v reklamách. Prečítajte si viac o požiadavkách týkajúcich sa reklám na volanie.

Pokyny

Ak informácie v tomto článku nezodpovedajú položkám zobrazeným vo vašom účte, možno máte inú verziu cieľov. Informácie o svojej verzii nájdete v tomto článku.

Vytvorenie novej kampane na volanie

Novú kampaň vytvoríte takto:

 1. V účte Google Ads kliknite na ikonu Kampane Campaigns Icon.
 2. V ponuke sekcií kliknite na rozbaľovaciu ponuku Kampane.
 3. Kliknite na Kampane.
 4. Kliknite na tlačidlo plus a vyberte možnosť Nová kampaň.
 5. Vyberte cieľ Predaj alebo Potenciálni zákazníci. Poznámka: Môžete tiež vytvoriť kampaň bez cieľa výberom položky Vytvoriť kampaň bez zvoleného cieľa.
  1. Ak tento krok nezodpovedá položkám, ktoré sa zobrazujú vo vašom účte, najprv vyberte typ kampane a potom cieľ. Prečítajte si viac o cieľoch v novom prostredí Google Ads.
 6. Vyberte typ kampane Vyhľadávacia.
 7. V sekcii „Vyberte, ako chcete cieľ dosiahnuť“ začiarknite políčko vedľa položky Tel. hovory a zadajte svoje telefónne číslo.
 8. Kliknite na Pokračovať.
 9. V hornej časti stránky zadajte názov kampane.
 10. Na karte Pridať Obsahovú sieť vyberte Nie (reklamy na volanie sa v Obsahovej sieti nezobrazujú).
 11. Vyberte svoj cieľ a upravte možnosti ponúk.
 12. Zadajte denný rozpočet a vyberte všetky ostatné nastavenia, ktoré chcete nastaviť pre svoju kampaň.
 13. Kliknite na Uložiť a pokračovať.

Vytvorenie novej reklamy na volanie

Novú reklamu vytvoríte takto:

 1. V účte Google Ads kliknite na ikonu Kampane Campaigns Icon.
 2. V ponuke sekcií kliknite na rozbaľovaciu ponuku Kampane.
 3. Kliknite na Reklamy.
 4. Kliknite na tlačidlo plus .
 5. Vyberte možnosť Reklama na volanie.
 6. Kliknutím na Vyberte reklamnú skupinu danú reklamu uložte a vyberte požadovanú reklamnú skupinu.
 7. Zadajte:
  • dva nadpisy (nepovinné, ale odporúčajú sa);
  • názov firmy a telefónne číslo (povinné),
  • dva opisy (druhý opis je nepovinný);
  • cieľovú webovú adresu (nepovinná, ale odporúča sa);
  • overovaciu webovú adresu (v prípade zadania cieľovej webovej adresy je nepovinná);
  • zobrazenú cestu (nepovinná);
  • zobrazenú webovú adresu a overovaciu webovú adresu (nepovinné).

   Tip


   Odporúčame pridať dva nadpisy. V reklamách tak môžete zobrazovať viac textu. Ak ste napríklad poisťovňa a v nadpise uvádzate názov firmy, v druhom nadpise by ste mohli uviesť oficiálny web, podrobnosti o pravidlách, akciové ponuky alebo výzvu pre zákazníkov, aby požiadali o kalkuláciu.
 8. V sekcii Konverzná akcia vyberte príslušnú konverznú akciu.
 9. Kliknite na Uložiť novú reklamu.

Vytvorenie novej reklamnej skupiny

Najprv vytvorte novú reklamnú skupinu:

 1. V účte Google Ads kliknite na ikonu Kampane Campaigns Icon.
 2. V ponuke sekcií kliknite na rozbaľovaciu ponuku Kampane.
 3. Kliknite na Reklamné skupiny.
 4. Vyberte kampaň, do ktorej chcete novú reklamnú skupinu pridať.
 5. Zadajte jej názov a kľúčové slová. Pomocou nástroja na získanie návrhov kľúčových slov vpravo môžete získať návrhy kľúčových slov, ktoré sú relevantné pre vašu firmu.
 6. Po dokončení nastavovania reklamnej skupiny kliknite na Uložiť a pokračovať.

Potom vytvorte reklamu:

 1. Kliknite na ľubovoľné miesto v poli Nová reklama.
 2. Zadajte:
  • dva nadpisy (nepovinné, ale odporúčajú sa);
  • názov firmy a telefónne číslo (povinné),
  • dva opisy (druhý opis je nepovinný);
  • cieľovú webovú adresu (nepovinná, ale odporúča sa);
  • overovaciu webovú adresu (v prípade zadania cieľovej webovej adresy je nepovinná);
  • zobrazenú cestu (nepovinná).
 3. Vyberte typ telefónneho čísla, ktoré chcete zobrazovať v reklamách.
 4. Kliknite na Uložiť a pokračovať.

Poznámka

Okrem informácií, ktoré poskytnete počas vytvárania reklamy, sa s reklamou môžu zobrazovať aj podklady vrátane miest, štruktúrovaných úryvkov a popisov.

Informácie týkajúce sa určitých krajín

V niektorých krajinách môžete používať telefónne čísla, ktoré sú spoplatnené inak než miestne čísla. V tejto tabuľke je uvedené, ktoré čísla máte povolené použiť (popri miestnych číslach). Ak používate neštandardné platené číslo, ľuďom sa pri kliknutí na tlačidlo volania zobrazí vyhlásenie, že sa môžu účtovať dodatočné poplatky.

Názov krajiny Neštandardné platené telefónne čísla

Spojené arabské emiráty

07000, 07005

Albánsko

0808

Alžírsko

0801 10, 0801 11, 0801 12, 0801 13, 0801 14, 0801 15, 0801 16, 0801 17, 0801 18, 0801 19, 0802 10, 0802 11, 0802 12, 0802 13, 0802 14, 0802 15, 0802 16, 0802 17, 0802 18, 0802 19

Arménsko

0801, 0802, 0803, 0804

Rakúsko

0810, 0820, 0821, 0828

Bosna a Hercegovina

082

Brazília

0800, 3003, 4000, 4001, 4002, 4003, 4004, 4005, 4006, 4007, 4008, 4009

Česká republika

810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849

Francúzsko

0810, 0811, 0819, 0820, 0821, 0825, 0826, 0884, 0890

Nemecko

0180

Veľká Británia

0843, 0844, 0845, 0870

Grécko

801, 806, 812, 825

Írsko

1850, 1890

Izrael

1-700, 1-809

Jordánsko

0810, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875, 0876, 0877, 0878, 0879

Libanon

090, 091

Lichtenštajnsko

900 22, 900 27, 900 28, 900 79, 901 23, 906 66, 0900, 0901, 0906

Macedónsko

0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0812, 0813, 0814, 0815, 0816, 0817, 0818, 0819, 0820, 0821, 0822, 0823, 0824, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839, 0840, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849, 0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875, 0876, 0877, 0878, 0879, 0880, 0881, 0882, 0883, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0895, 0896, 0897, 0898, 0899

Holandské Antily

100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699

Nórsko

810 00, 810 01, 810 02, 810 03, 810 04, 810 05, 810 06, 810 20, 810 21, 810 22, 810 23, 810 24, 810 25, 810 26, 810 27, 810 28, 810 29, 810 30, 810 31, 810 32, 810 33, 810 34, 810 35, 810 36, 810 37, 810 38, 810 39, 810 40, 810 41, 810 42, 810 43, 810 44, 810 45, 810 46, 810 47, 810 48, 810 49, 810 50, 810 51, 810 52, 810 53, 810 54, 810 55, 810 56, 810 57, 810 58, 810 59, 810 60, 810 61, 810 62, 810 63, 810 64, 810 65, 810 66, 810 67, 810 68, 810 69, 810 70, 810 71, 810 72, 810 73, 810 74, 810 75, 810 76, 810 77, 810 78, 810 79, 810 80, 810 81, 810 82, 810 83, 810 84, 810 85, 810 86, 810 87, 810 88, 810 89

Pakistan

021 111, 022 111, 025 111, 040 111, 041 111, 042 111, 044 111, 046 111, 047 111, 048 111, 049 111, 051 111, 052 111, 053 111, 055 111, 056 111, 057 111, 061 111, 062 111, 063 111, 064 111, 065 111, 066 111, 067 111, 068 111, 071 111, 074 111, 081 111, 086 111, 091 111, 0232 111, 0233 111, 0235 111, 0238 111, 0242 111, 0243 111, 0244 111, 0292 111, 0293 111, 0294 111, 0295 111, 0296 111, 0297 111, 0298 111, 0453 111, 0454 111, 0457 111, 0459 111, 0542 111, 0543 111, 0544 111, 0546 111, 0547 111, 581111, 582111, 586111, 0604 111, 0606 111, 0608 111, 0722 111, 0723 111, 0726 111, 0822 111, 0823 111, 0824 111, 0825 111, 0826 111, 0828 111, 0829 111, 0832 111, 0833 111, 0835 111, 0837 111, 0838 111, 0843 111, 0844 111, 0847 111, 0848 111, 0852 111, 0853 111, 0855 111, 0856 111, 0922 111, 0932 111, 0937 111, 0938 111, 0939 111, 0942 111, 0943 111, 0944 111, 0945 111, 0946 111, 0963 111, 0965 111, 0966 111, 0969 111, 0992 111, 0993 111, 0944 111, 0995 111, 0996 111, 0997 111

Poľsko

0801

Réunion

0810, 0811, 0819, 0820, 0821, 0825, 0826, 0884, 0890

Rumunsko

0801

Slovensko

0850, 0851, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869, 0870, 0871, 0872, 0873, 0874, 0875, 0876, 0877, 0878, 0879, 0880, 0881, 0882, 0883, 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889, 0890, 0891, 0892, 0893, 0894, 0895, 0896, 0897, 0898, 0899

Španielsko

901, 902

Švajčiarsko

0840, 0842, 0844, 0848

Tanzánia

0840, 0860, 0861

 

Možnosť zmeškaného hovoru (iba v Indii)

Používatelia v Indii majú možnosť priamo zavolať alebo vybrať možnosť zmeškaného hovoru. Ak používateľ vyberie zmeškaný hovor, odchádzajúci hovor sa automaticky odpojí. Krátko potom používateľ dostane automatizované spätné volanie. Po prijatí hovoru si používatelia vypočujú vopred zaznamenanú správu s výzvou, aby počkali na prepojenie hovoru. Google Ads potom samostatne zavolá inzerentovi a keď budú používateľ aj inzerent na linke, hovory sa prepoja. V prípade zmeškaného hovoru sa inzerentovi ako identifikácia volajúceho zobrazí telefónne číslo Google.

Možnosť zmeškaného hovoru je automatická a inzerenti nemusia podnikať nijaké kroky na jej nastavenie. Prečítajte si ďalšie informácie o zmeškaných hovoroch v Indii.

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka