Ainult telefonikõnedega kampaaniad

Ettevõttesse helistamise soodustamiseks saab seadistada ainult telefonikõnedega kampaania, et innustada kliente teie reklaamil klikkides või seda puudutades helistama. Ainult telefonikõnedega kampaaniate puhul määrate pakkumise, et suurendada ettevõttele tehtavate telefonikõnede, mitte veebisaidil klikkimiste arvu. Saate määrata, et reklaame näidataks üksnes sel ajal, kui teie ettevõtte töötajad saavad kõnedele vastata. Nii saate ära kasutada kõik võimalused oma klientidega suhelda.

Sellest artiklist leiate ainult telefonikõnedega kampaaniate kohta üldteavet. Täpsemaid juhiseid saate artiklist Ainult telefonikõnedega kampaania loomine. Olemasolevatele tekstreklaamidele telefoninumbrite lisamist käsitleb artikkel Teave kõnelaiendite kohta.

Kuidas need toimivad?

Ainult telefonikõnedega kampaaniates loodud reklaamid on seadistatud nii, et need kuvatakse üksnes sellistes mobiilseadmetes, millega saab helistada. Nende reklaamide puudutamine algatab vaid kõnesid – reklaamid ei suuna veebisaidile. Lisaks on nende reklaamide ilme väga paindlik ja vastavalt olukorrale kohanduv. Mobiilseadmetes kasutuse jaoks optimeerimiseks ja toimivuse parandamiseks ei pruugita teie reklaamides alati kuvada iga tekstirida, mille te kampaania seadistamisel sisestasite. Samuti võivad mõned ainult telefonikõnedega kampaaniates saadaolevad laiendid olla peidetud, et kasutada maksimaalselt ära mobiilseadmete väiksem ekraaniruum.

Laiendid laiendavad teie reklaami lisateabe abil ning suurendavad reklaami nähtavust ja silmapaistvust otsingutulemuste lehel. Nende lisamine ei maksa midagi ja soovitame teil lisada kõik teie ettevõtte jaoks asjakohased laiendid. Teie reklaamil (sh laiendil) tehtud klikkide eest võetakse tasu tavapärasel moel. Lisateavet laiendite kohta leiate artiklist Teave laiendite kohta.

Allpool on paar põhipunkti, mida peaksite ainult telefonikõnedega kampaaniate kasutamisel teadma.

  • Ühe reklaamirühma kõikides reklaamides või kogu kampaanias on võimalik kasutada samu telefoninumbreid, need ei pea olema erinevad.
  • Saate määrata, et telefoninumbrid kuvataks üksnes siis, kui teie ettevõtte töötajad saavad kõnedele vastata.
  • Kõnesid saab loendada konversioonidena. Uurige lisateavet helistamiskonversioonide kohta ja lugege artiklit Teave kõnearuandluse kohta.
  • Telefoninumbril klikid maksavad sama palju kui pealkirja klikid (standardne CPC).
  • Ainult telefonikõnedega kampaaniad ei ole veel saadaval kampaaniate puhul, mis sihivad Display-võrgustikku.
  • Uue reklaami loomisel ainult telefonikõnedega kampaanias palutakse teil sisestada oma ettevõtte telefoninumber. Teie reklaami ja telefoninumbri kinnitamiseks küsime teilt kinnitamise URL-i, mis peaks suunama teie telefoninumbrit kuvavale lehele. Lisateave ainult telefonikõnedega reklaamide nõuete kohta.

Pakkumine ja aruandlus

Kuna ainult telefonikõnedega kampaaniad võimaldavad üksnes helistamisklikke, saate pakkumise määrata kõnedele, mis teie ettevõttele tehakse, mitte klikkidele veebisaidil. See tähendab, et kliki hinna pakkumine peab olema sama, mis te annaksite reklaamilt saadud telefonikõne väärtusele. Vaikimisi pakkumisstrateegiaks on maksimeerida klikke ehk praegusel juhul kõnesid. Kui olete seadistanud kõnedele konversioonide jälgimise, saate kasutada konversioonide maksimeerimist või siht-CPA-pakkumist.

Iga ainult telefonikõnedega kampaania reklaami kaudu tehtud kõned kuvatakse aruandetabeli veerus „Klikid”.

Kas see oli ab?
Kuidas saame seda täiustada?