Vyhledání správných uživatelů mobilních aplikací: doporučené postupy Google

Vyhodnocení výkonu z hlediska cíle


Google Ads potřebuje dostatek dat o konverzích

Čím více má Google Ads k dispozici dat, ze kterých může zjišťovat společné charakteristiky žádoucích uživatelů, tím lépe může vyhledávat nové uživatele s podobným profilem.

Stabilní výkon kampaně App campaigns lze očekávat, až když Google Ads shromáždí dostatek dat ke spolehlivé identifikaci cenných nových uživatelů. Například hodnota metriky ceny za konverzi (CPI nebo CPA) může den ode dne kolísat, ale její měsíční průměr i tak splní váš cíl. Je proto vhodné před vyhodnocováním ceny za konverzi počkat aspoň na 100 konverzí.

Při vyhodnocování výkonu počítejte s prodlevou konverze

Nezapomeňte počítat s dobou, která uplyne mezi kliknutím na reklamu a uskutečněním konverze. Této době říkáme prodleva konverze

Jelikož Google Ads konverzi přiřadí ke dni kliknutí na reklamu, aktuálnější údaje jsou patrně neúplné, protože v nich chybí konverze, které budou provedeny později. 

Tip

Až budete mít dostatek údajů o konverzích, podívejte se, jak se četnost konverzí ve vaší aplikaci mění v čase. Můžete tak například zjistit, jaké procento konverzí se uskuteční během prvních 7, 14 a 30 dnů po kliknutí na reklamu. Až zjistíte, kdy dochází v aplikaci k většině konverzí, dozvíte se, jakou máte typickou prodlevu konverze. Potom zkontrolujte, zda je nastavená doba sledování konverzí dost dlouhá na to, aby s touto prodlevou počítala.

Při analýze výkonu je důležité nastavit období, které bude minimálně stejné jako prodleva konverze. Potom odstraňte novější údaje o kliknutích, ve kterých nejspíš konverze nebudou.

Vyhodnocení cílové ceny za konverzi

  1. Nejprve zjistěte, jestli vaše univerzální kampaň propagující aplikace dosahuje cílové ceny za konverzi za období, které počítá s typickou prodlevou konverze.
  2. Potom se rozhodněte, zda chcete získat více konverzí, nebo zvýšit návratnost investic. Pokud chcete dosáhnout většího počtu konverzí, zvyšte cílovou cenovou nabídku a rozpočet. Pokud chcete více zhodnotit vložené prostředky, snižte cílovou cenovou nabídku.

 

Zaregistrujte se k odběru zpravodaje Doporučené postupy a nechte si zasílat přímo do schránky pokročilé tipy a novinky z Google Ads.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory