Podiel zobrazení s presnou zhodou

Ak používate kľúčové slová s voľnou zhodou a dosahujete nízky podiel zobrazení, skúste sa pozrieť na svoje údaje o podiele zobrazení s presnou zhodou a zistiť, akú výkonnosť dosahujú vaše kľúčové slová iba vo vyhľadávaniach, ktoré sa s nimi presne zhodujú.
Ak ste sa s výrazom „podiel zobrazení“ po prvýkrát stretli až v tomto článku, nájdite si čas a oboznámte sa s ním.

Podiel zobrazení s presnou zhodou je percentuálna hodnota, ktorá sa vypočítava ako podiel počtu zobrazení, ktoré vaša kampaň získala za vyhľadávania presne sa zhodujúce s vaším kľúčovým slovom, a celkového odhadovaného počtu zobrazení s presnou zhodou, ktoré ste mohli získať.

V tomto článku si povieme, kedy možno použiť podiel zobrazení s presnou zhodou namiesto štandardného podielu zobrazení s voľnou zhodou. Nájdete tu aj informácie o tom, čo je podiel zobrazení s presnou zhodou a aké opatrenia možno prijímať na jeho základe.

Skôr než začnete

Ak ešte neviete, aký je rozdiel medzi voľnou zhodou a presnou zhodou, prečítajte si článok Možnosti zhody kľúčových slov.

Ak ste sa s výrazom „podiel zobrazení“ po prvýkrát stretli až v tomto článku, nájdite si čas a oboznámte sa ním.

Údaje o podiele zobrazení s presnou zhodou sú k dispozícii len pre kampane vo Vyhľadávacej sieti.

Kedy ho použiť

Povedzme, že používate „kvety“ ako kľúčové slovo s voľnou zhodou. Zákazníkovi by sa vaša reklama mohla zobraziť, ak bude hľadať kľúčové slovo „kvety“ alebo iné súvisiace kľúčové slovo, napríklad „ruže“. 

Pomocou metriky podielu zobrazení s presnou zhodou zistíte, ako často sa vaša reklama zobrazuje, keď používateľ hľadá iba „kvety“.

Na základe toho môžete určiť, či majú nízky podiel zobrazení všetky vyhľadávania alebo len tie, ktoré sú s vašimi kľúčovými slovami vo voľnej zhode.

Čo to znamená

Ak je váš podiel zobrazení nízky v prípade všetkých vyhľadávaní, prečítajte si ďalšie informácie o stratégiách na zvýšenie podielu zobrazení.

Ak je váš podiel zobrazení nízky iba v prípade vyhľadávaní, ktoré sú s vašimi kľúčovými slovami vo voľnej zhode, skúste spustiť prehľad hľadaných výrazov. Môžete tak zistiť, ktoré vyhľadávania sa presne nezhodujú s vašimi kľúčovými slovami. Tieto výrazy môžete následne pridať ako kľúčové slová a priradiť im vyššie cenové ponuky, čím zvýšite svoj podiel zobrazení pri týchto vyhľadávaniach. Ak hľadaný výraz nie je dostatočne relevantný pre produkty alebo služby, ktoré ponúkate, môžete ho pridať ako vylučujúce kľúčové slovo.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?