Podíl zobrazení přesné shody

Pokud používáte klíčová slova ve volné shodě a máte nízký podíl zobrazení, můžete pomocí údajů o podílu zobrazení přesné shody zjistit, jaký výkon podávají klíčová slova u vyhledávacích dotazů, které se s nimi přesně shodují.
Pokud se s pojmem „podíl zobrazení“ nyní setkáváte poprvé, nejprve si o něm přečtěte více.

Podíl zobrazení přesné shody vyjadřuje procento odpovídající počtu zobrazení, která kampaň získala z vyhledávacích dotazů v přesné shodě s klíčovým slovem, vydělenému celkovým odhadovaným počtem zobrazení přesné shody, která jste mohli získat.

Tento článek ukazuje, kdy lze podíl zobrazení přesné shody využít namísto standardního podílu zobrazení volné shody. Dozvíte se také, co podíl zobrazení přesné shody znamená a jaká opatření lze na základě jeho hodnoty provádět.

Než začnete

Pokud ještě neznáte rozdíl mezi volnou a přesnou shodou, přečtěte si další informace o možnostech shody klíčových slov.

Pokud se s pojmem „podíl zobrazení“ nyní setkáváte poprvé, nejprve si o podílu zobrazení přečtěte více.

Údaje o podílu zobrazení přesné shody jsou k dispozici pouze pro kampaně ve Vyhledávací síti.

Kdy jej použít

Řekněme, že využíváte klíčové slovo „květiny“ ve volné shodě. Reklama se může uživatelům zobrazit při vyhledávání výrazu „květiny“, ale třeba i při vyhledávání souvisejícího výrazu „růže“. 

Metrika podílu zobrazení přesné shody uvádí, jak často se klíčové slovo zobrazí pouze při vyhledávání výrazu „květiny“.

Můžete tak zjistit, zda se nízký podíl zobrazení týká všech vyhledávacích dotazů, nebo jen těch, které jsou s klíčovými slovy ve volné shodě.

Význam

Pokud je váš podíl zobrazení nízký u všech vyhledávacích dotazů, můžete si přečíst další informace o strategiích zvýšení podílu zobrazení.

Pokud je podíl zobrazení nízký pouze u vyhledávacích dotazů, které jsou s vašimi klíčovými slovy ve volné shodě, zvažte, zda nespustit přehled vyhledávacích dotazů. Pomocí tohoto přehledu můžete nejen zjistit, které vyhledávací dotazy nejsou v přesné shodě s klíčovými slovy, ale také tyto výrazy přidat jako klíčová slova, přiřadit jim vyšší cenovou nabídku, a zvýšit tak u nich podíl zobrazení. Není-li vyhledávací dotaz dostatečně relevantní k nabízeným produktům či službám, můžete jej přidat jako vylučující klíčové slovo.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory