Cải thiện tỷ lệ hiển thị của bạn

Để tăng tỷ lệ hiển thị của bạn, quảng cáo của bạn phải xuất hiện thường xuyên hơn hoặc ở nhiều vị trí hơn.

Bài viết này bao gồm một vài mẹo về cách cải thiện tỷ lệ hiển thị của bạn và những điều bạn nên xem xét cho các chiến dịch Mạng hiển thị.

Trước khi bắt đầu

Nếu bài viết này là lần giới thiệu đầu tiên về tỷ lệ hiển thị với bạn thì hãy dành một vài phút để tìm hiểu Về tỷ lệ hiển thị.

Để được hướng dẫn về cách xem tỷ lệ hiển thị, hãy tìm hiểu cách để Nhận dữ liệu về tỷ lệ hiển thị.

 

Trải nghiệm Google Ads mới hiện là cách duy nhất để hầu hết người dùng quản lý tài khoản của họ. Nếu bạn vẫn đang sử dụng trải nghiệm AdWords cũ, hãy chọn bên dưới. Tìm hiểu thêm

Cách cải thiện tỷ lệ hiển thị

Sau đây là một số mẹo chung để giúp cải thiện tỷ lệ hiển thị của bạn:

  • Tăng ngân sách chiến dịch của bạn: Điều quan trọng là phải nhớ rằng ngân sách của bạn kiểm soát tần suất quảng cáo được hiển thị. Điều này có thể làm tăng tỷ lệ phần trăm tổng số lần hiển thị quảng cáo của bạn.
  • Tăng giá thầu của bạn: Nâng cao giá thầu của bạn có thể làm tăng khả năng quảng cáo của bạn sẽ hiển thị cho một cuộc đấu giá quảng cáo nhất định.
  • Giảm mục tiêu theo vùng: Nếu giảm mục tiêu theo vùng của mình, bạn có thể thấy tỷ lệ hiển thị tăng. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng việc giảm mục tiêu theo vùng sẽ làm giảm số lần hiển thị tiềm năng dành cho bạn.
  • Điều chỉnh lại ngân sách của bạn: Nếu tăng mục tiêu theo vùng của mình, bạn có thể thấy tỷ lệ hiển thị giảm. Lý do là vì hiện có nhiều lần hiển thị tiềm năng hơn dành cho quảng cáo của bạn. Để tránh điều này, hãy xem xét điều chỉnh lại ngân sách để đáp ứng đủ các chi phí cài đặt chiến dịch mới của bạn.
  • Nâng cao chất lượng của bạn: Đối với chiến dịch trên Mạng tìm kiếm, bạn có thể Nâng cao chất lượng quảng cáo của mình.

Đối với chiến dịch trên Mạng hiển thị:

Một trong những điều tốt nhất bạn có thể làm là nâng cao chất lượng quảng cáo hiển thị.

Điều chỉnh vị trí được quản lý của bạn. Với vị trí được quản lý, bạn chọn trang web Mạng hiển thị hoặc tập hợp con của trang web nơi bạn muốn quảng cáo của mình xuất hiện.

  • Nếu bạn tăng số lượng vị trí của mình, hãy nhớ cân nhắc điều chỉnh lại ngân sách để đáp ứng đủ các chi phí cài đặt chiến dịch mới của bạn.
  • Nếu bạn giảm số lượng vị trí của mình, bạn có thể thấy tỷ lệ hiển thị tăng – nhưng hãy lưu ý rằng kích thước của "chiếc bánh" đã bị giảm.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố