Xem dữ liệu tỷ lệ hiển thị

Tỷ lệ hiển thị cho bạn biết hiệu suất quảng cáo của bạn so với hiệu suất quảng cáo của những người khác như thế nào.

Chỉ số này được tính toán bằng cách lấy số lần hiển thị mà quảng cáo của bạn nhận được chia cho tổng số lần hiển thị mà quảng cáo của bạn đủ điều kiện để nhận.

Bài viết này trình bày cho bạn cách xem dữ liệu tỷ lệ hiển thị, các chỉ số cần xem xét và thông tin thêm về cách tỷ lệ hiển thị hoạt động.

Trước khi bắt đầu

Nếu bài viết này là lần đầu tiên bạn biết đến tỷ lệ hiển thị, thì hãy dành một chút thời gian để đọc Giới thiệu về tỷ lệ hiển thị.

Hướng dẫn

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào Chiến dịch, Nhóm quảng cáo hoặc Nhóm sản phẩm (dành cho Chiến dịch mua sắm) hoặc Từ khóa trong menu trang.
 3. Nhấp vào biểu tượng cột Cột và nhấp vào Sửa đổi cột.
 4. Nhấp vào Chỉ số cạnh tranh và thêm cột tỷ lệ hiển thị bằng cách chọn các hộp cạnh các tên cột.
 5. Nhấp vào Áp dụng. Dữ liệu tỷ lệ hiển thị giờ đây sẽ xuất hiện trong bảng thống kê của bạn.

Các cách khác để xem tỷ lệ hiển thị

 • Xem dữ liệu tỷ lệ hiển thị cho các nhóm quảng cáo và từ khóa cụ thể bằng cách bật cột "Tỷ lệ hiển thị" trên các trang Nhóm quảng cáoTừ khóa.
 • Đối với Chiến dịch mua sắm, bạn có thể xem dữ liệu tỷ lệ hiển thị trên các trang Chiến dịch, Nhóm quảng cáo hoặc Nhóm sản phẩm.

Các chỉ số cần xem xét

Dưới đây là một số chỉ số giúp bạn hiểu về tỷ lệ hiển thị của mình:

 • Tỷ lệ hiển thị trên Mạng tìm kiếm: Số lần hiển thị bạn đã nhận được trên Mạng tìm kiếm chia cho số lần hiển thị ước tính bạn đủ điều kiện để nhận.

 • Tỷ lệ hiển thị trên Mạng Hiển thị: Số lần hiển thị bạn đã nhận được trên Mạng hiển thị chia cho số lần hiển thị ước tính bạn đủ điều kiện để nhận.

 • Tỷ lệ hiển thị bị mất trên Mạng tìm kiếm (ngân sách): Phầm trăm số lần quảng cáo của bạn không được hiển thị trên Mạng tìm kiếm do không đủ ngân sách. Dữ liệu này chỉ có sẵn ở cấp chiến dịch.

 • Tỷ lệ hiển thị bị mất trên Mạng hiển thị (ngân sách): Phầm trăm số lần quảng cáo của bạn không được hiển thị trên Mạng Hiển thị do không đủ ngân sách. Dữ liệu này chỉ có sẵn ở cấp chiến dịch.

 • Tỷ lệ hiển thị bị mất trên Mạng tìm kiếm (thứ hạng): Phầm trăm số lần quảng cáo của bạn không được hiển thị trên Mạng tìm kiếm do Thứ hạng quảng cáo kém trong phiên đấu giá. Lưu ý: Tỷ lệ hiển thị bị mất (thứ hạng) sẽ không được hiển thị trên tab Nhóm quảng cáo của bạn nếu bạn cạn ngân sách ở bất kỳ thời điểm nào trong phạm vi ngày đã được xác định.

 • Tỷ lệ hiển thị bị mất trên Mạng Hiển thị (thứ hạng): Phầm trăm số lần quảng cáo của bạn không được hiển thị trên Mạng Hiển thị do Thứ hạng quảng cáo kém. Lưu ý: Tỷ lệ hiển thị bị mất (thứ hạng) sẽ không được hiển thị trên tab Nhóm quảng cáo của bạn nếu bạn cạn ngân sách ở bất kỳ thời điểm nào trong phạm vi ngày đã được xác định.

 • Tỷ lệ hiển thị bị mất so khớp chính xác trên Mạng tìm kiếm: Số lần hiển thị bạn đã nhận được chia cho số lần hiển thị ước tính bạn đủ điều kiện nhận được trên Mạng tìm kiếm cho cụm từ tìm kiếm so khớp chính xác với từ khóa của bạn (hoặc là các biến thể gần giống của từ khóa). Không sẵn có cho Chiến dịch mua sắm.

Lưu ý

 • Các chỉ số tỷ lệ hiển thị được báo cáo riêng cho từng loại chiến dịch và không được tổng hợp trên tài khoản.
 • Tần suất cập nhật tất cả các số liệu tỷ lệ hiển thị là hai lần mỗi ngày. 
 • Bạn có thể xem dữ liệu của cột tỷ lệ hiển thị cho chiến dịch Mạng tìm kiếm và Mạng hiển thị từ tháng 10 năm 2012 cho đến hiện tại. Tỷ lệ hiển thị cho Chiến dịch mua sắm có sẵn từ tháng 9 năm 2013 cho đến hiện tại, ngoại trừ "Tỷ lệ hiển thị bị mất trên Mạng tìm kiếm (ngân sách)”, có sẵn từ tháng 11 năm 2014.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố