Xem dữ liệu tỷ lệ hiển thị

Tỷ lệ hiển thị cho bạn biết hiệu quả hoạt động giữa quảng cáo của bạn so với quảng cáo của những người khác.

Chỉ số này được tính toán bằng cách lấy số lượt hiển thị mà quảng cáo của bạn nhận được chia cho tổng số lượt hiển thị mà quảng cáo của bạn đủ điều kiện để nhận.

Bài viết này trình bày cho bạn cách xem dữ liệu tỷ lệ hiển thị, các chỉ số cần xem xét và thông tin thêm về cách tỷ lệ hiển thị hoạt động.

Trước khi bắt đầu

Nếu đây là lần đầu tiên bạn tìm hiểu về tỷ lệ hiển thị này, hãy dành một chút thời gian để đọc bài viết Giới thiệu về tỷ lệ hiển thị này.

Hướng dẫn

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào Chiến dịch, Nhóm quảng cáo hoặc Nhóm sản phẩm (dành cho Chiến dịch mua sắm) hoặc Từ khóa trong menu trang.
 3. Nhấp vào biểu tượng cột Cột và nhấp vào Sửa đổi cột.
 4. Nhấp vào Chỉ số cạnh tranh và thêm cột tỷ lệ hiển thị bằng cách chọn các hộp cạnh các tên cột.
 5. Nhấp vào Áp dụng. Dữ liệu tỷ lệ hiển thị giờ đây sẽ xuất hiện trong bảng thống kê của bạn.

Các cách khác để xem tỷ lệ hiển thị

 • Xem dữ liệu tỷ lệ hiển thị cho các nhóm quảng cáo và từ khóa cụ thể bằng cách bật cột "Tỷ lệ hiển thị" trên các trang Nhóm quảng cáoTừ khóa.
 • Đối với Chiến dịch mua sắm, bạn có thể xem dữ liệu tỷ lệ hiển thị trên các trang Chiến dịch, Nhóm quảng cáo hoặc Nhóm sản phẩm.

Các chỉ số cần xem xét

Dưới đây là một số chỉ số giúp bạn hiểu về tỷ lệ hiển thị của mình:

 • Tỷ lệ hiển thị trên Mạng Tìm kiếm: Số lượt hiển thị bạn đã nhận được trên Mạng Tìm kiếm chia cho số lượt hiển thị ước tính mà bạn đủ điều kiện để nhận.
 • Tỷ lệ hiển thị trên Mạng Hiển thị: Số lượt hiển thị bạn đã nhận được trên Mạng Hiển thị chia cho số lượt hiển thị ước tính mà bạn đủ điều kiện để nhận.
 • Tỷ lệ hiển thị bị mất trên Mạng Tìm kiếm (ngân sách): Phần trăm số lần quảng cáo của bạn không hiển thị trên Mạng Tìm kiếm do không đủ ngân sách. Dữ liệu này chỉ có ở cấp chiến dịch.
 • Tỷ lệ hiển thị bị mất trên Mạng Hiển thị (ngân sách): Phần trăm số lần quảng cáo của bạn không hiển thị trên Mạng Hiển thị do không đủ ngân sách. Dữ liệu này chỉ có ở cấp chiến dịch.
 • Tỷ lệ hiển thị bị mất trên Mạng Tìm kiếm (thứ hạng): Phần trăm số lần quảng cáo của bạn không hiển thị trên Mạng Tìm kiếm do Thứ hạng quảng cáo kém trong phiên đấu giá. Lưu ý: Tỷ lệ hiển thị bị mất (thứ hạng) sẽ không hiển thị trên tab Nhóm quảng cáo của bạn nếu bạn cạn ngân sách ở bất kỳ thời điểm nào trong phạm vi ngày đã xác định.
 • Tỷ lệ hiển thị bị mất trên Mạng Hiển thị (thứ hạng): Phần trăm số lần quảng cáo của bạn không hiển thị trên Mạng Hiển thị do Thứ hạng quảng cáo kém. Lưu ý: Tỷ lệ hiển thị bị mất (thứ hạng) sẽ không hiển thị trên tab Nhóm quảng cáo của bạn nếu bạn cạn ngân sách ở bất kỳ thời điểm nào trong phạm vi ngày đã xác định.
 • Tỷ lệ hiển thị đối sánh chính xác trên Mạng Tìm kiếm: Số lượt hiển thị mà bạn đã nhận được chia cho số lượt hiển thị ước tính mà bạn đủ điều kiện để nhận trên Mạng Tìm kiếm cho cụm từ tìm kiếm đối sánh chính xác với từ khóa của bạn (hoặc là các biến thể gần giống của từ khóa). Không dành cho Chiến dịch mua sắm.

Lưu ý

 • Hệ thống sẽ báo riêng các chỉ số tỷ lệ hiển thị cho từng loại chiến dịch và không tổng hợp các chỉ số đó trên tài khoản.
 • Hệ thống sẽ cập nhật tất cả các chỉ số tỷ lệ hiển thị vài lần mỗi ngày.
 • Bạn có thể xem dữ liệu của cột tỷ lệ hiển thị cho chiến dịch trên Mạng Tìm kiếm và Mạng Hiển thị từ tháng 10 năm 2012 cho đến hiện tại. Bạn có thể xem tỷ lệ hiển thị cho Chiến dịch mua sắm từ tháng 9 năm 2013 cho đến hiện tại và chỉ có thể xem "Tỷ lệ hiển thị bị mất trên Mạng Tìm kiếm (ngân sách)” từ tháng 11 năm 2014.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố