Získanie údajov o podiele zobrazení

Podiel zobrazení informuje, aká je výkonnosť vašich reklám v porovnaní s výkonnosťou reklám iných inzerentov.

Táto metrika sa vypočítava ako podiel počtu zobrazení, ktoré získala vaša reklama, a celkového počtu zobrazení, ktoré vaša reklama mohla získať.

V tomto článku sa dozviete, ako zobraziť údaje o podiele zobrazení, ktoré metriky si máte všímať a viac o tom, ako funguje podiel zobrazení.

Skôr než začnete

Ak ste sa s výrazom „podiel zobrazení“ po prvýkrát stretli až v tomto článku, nájdite si čas a prečítajte si viac o podiele zobrazení.

Pokyny

V súčasnosti spravuje väčšina používateľov svoje účty výlučne v novom prostredí Google Ads. Ak stále používate predchádzajúce prostredie AdWords, nižšie vyberte PredchádzajúceĎalšie informácie

 1. Prihláste sa do účtu AdWords.
 2. Kliknite na kartu Kampane.
 3. Kliknite na tlačidlo Stĺpce nad tabuľkou so štatistickými údajmi a z rozbaľovacej ponuky vyberte možnosť Upraviť stĺpce.
 4. Kliknite na tlačidlo Konkurenčná metrika a pridajte stĺpce podielu zobrazení, ktoré vás zaujímajú.
 5. Kliknite na tlačidlo Uložiť. Údaje o podiele zobrazení by sa teraz mali zobraziť v tabuľke so štatistikami.
 6. Ak chcete stiahnuť údaje v prehľade, na paneli s nástrojmi nad tabuľkou kliknite na tlačidlo stiahnutia download icon.

Ďalšie možnosti zobrazenia podielu zobrazení

 • Údaje o podiele zobrazení pre konkrétne reklamné skupiny a kľúčové slová môžete zobraziť povolením stĺpca Podiel zobrazení na kartách Reklamné skupinyKľúčové slová.
 • V kampaniach v Nákupoch si môžete zobraziť údaje o podiele zobrazení na karte Kampane, Reklamné skupiny alebo Skupiny produktov.
 • Pomocou editora prehľadov môžete vytvoriť vlastnú tabuľku alebo vlastný graf s údajmi o podiele zobrazení. Získajte ďalšie informácie o editore prehľadov.

Metriky, ktoré by ste si mali všímať

Tu sú niektoré metriky, ktoré vám pomáhajú lepšie pochopiť váš podiel zobrazení:

 • Podiel zobrazení vo Vyhľadávacej sieti: podiel počtu zobrazení získaných vo Vyhľadávacej sieti a odhadovaného počtu zobrazení, ktoré ste mohli získať.

 • Podiel zobrazení v Obsahovej sieti: podiel počtu zobrazení získaných v Obsahovej sieti a odhadovaného počtu zobrazení, ktoré ste mohli získať.

 • Stratený PZ vo Vyhľadávacej sieti (rozpočet): percentuálny podiel času, počas ktorého sa vaše reklamy nezobrazovali vo Vyhľadávacej sieti v dôsledku nedostatočného rozpočtu. Tieto údaje sú k dispozícii len na úrovni kampane.

 • Stratený PZ v Reklamnej sieti (rozpočet): percentuálny podiel času, počas ktorého sa vaše reklamy nezobrazovali v Reklamnej sieti v dôsledku nedostatočného rozpočtu. Tieto údaje sú k dispozícii len na úrovni kampane.

 • Stratený PZ vo Vyhľadávacej sieti (hodnotenie): percentuálny podiel času, počas ktorého sa vaše reklamy nezobrazovali vo Vyhľadávacej sieti v dôsledku nízkeho hodnotenia reklamy v aukcii. Poznámka: Ak svoj rozpočet miniete počas preverovaného rozsahu dátumov, metrika Stratený PZ (hodnotenie) sa na karte Reklamné skupiny nezobrazí.

 • Stratený PZ v Reklamnej sieti (hodnotenie): percentuálny podiel času, počas ktorého sa vaše reklamy nezobrazovali v Reklamnej sieti v dôsledku nízkeho hodnotenia reklamy v aukcii. Poznámka: Ak svoj rozpočet miniete počas preverovaného rozsahu dátumov, metrika Stratený PZ (hodnotenie) sa na karte Reklamné skupiny nezobrazí.

 • PZ s presnou zhodou vo Vyhľadávacej sieti: počet získaných zobrazení vydelený odhadovaným počtom zobrazení, ktoré ste mohli získať vo Vyhľadávacej sieti na základe hľadaných výrazov presne zhodných s vašimi kľúčovými slovami (alebo blízkymi variantmi vášho kľúčového slova). Nie je k dispozícii pre kampane v Nákupoch.

Na čo treba pamätať

 • Prehľady metrík podielu zobrazení sa tvoria osobitne pre jednotlivé typy kampaní a v rámci účtu sa nevytvára ich súhrn.
 • Všetky metriky podielu zobrazení sú aktualizované dvakrát denne. 
 • Údaje pre stĺpce podielu zobrazení pre kampane vo Vyhľadávacej a Obsahovej sieti sú k dispozícii od októbra 2012 po súčasnosť. Podiel zobrazení pre kampane v Nákupoch je k dispozícii od septembra 2013 po súčasnosť. Výnimkou je metrika Stratený PZ vo Vyhľadávacej sieti (rozpočet), ktorá je dostupná od novembra 2014.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?