Uzyskiwanie danych o udziale w wyświetleniach

Udział w wyświetleniach odzwierciedla skuteczność Twoich reklam w porównaniu z reklamami konkurencji.

Oblicza się go, dzieląc liczbę wyświetleń Twojej reklamy przez całkowitą liczbę wyświetleń możliwych do uzyskania.

W tym artykule znajdziesz więcej informacji o udziale w wyświetleniach. Dowiesz się także, jakie dane sprawdzać i jak je odczytywać.

Zanim zaczniesz

Jeśli nie wiesz jeszcze nic na temat udziału w wyświetleniach, najpierw przeczytaj artykuł Informacje o udziale w wyświetleniach.

Instrukcje

Większość użytkowników może zarządzać swoimi kontami tylko za pomocą nowej wersji Google Ads. Jeśli nadal korzystasz z poprzedniej wersji tej usługi, kliknij Poprzednia poniżej. Więcej informacji

 1. Zaloguj się na konto AdWords.
 2. Kliknij kartę Kampanie.
 3. Kliknij przycisk Kolumny u góry tabeli statystyk i wybierz z menu „Modyfikuj kolumny”.
 4. Kliknij Konkurencja i dodaj wybrane kolumny udziału w wyświetleniach.
 5. Kliknij Zapisz. W tabeli statystyk powinny być już widoczne dane udziału w wyświetleniach.
 6. Aby pobrać dane w formie raportu, kliknij przycisk pobierania download icon na pasku narzędzi nad tabelą.

Inne sposoby wyświetlania udziału w wyświetleniach

 • Aby wyświetlić dane o udziale w wyświetleniach dla poszczególnych grup reklam i słów kluczowych, włącz kolumnę „Udział w wyświetleniach” na kartach Grupy reklam i Słowa kluczowe.
 • W przypadku kampanii produktowych dane o udziale w wyświetleniach możesz zobaczyć na kartach Kampanie, Grupy reklam i Grupy produktów.
 • W edytorze raportów możesz utworzyć niestandardową tabelę lub wykres z danymi dotyczącymi udziału w wyświetleniach. Więcej informacji o edytorze raportów.

Jakie dane sprawdzać

Te dane pomogą Ci interpretować udział w wyświetleniach:

 • Udział w wyświetleniach z sieci wyszukiwania: iloraz liczby otrzymanych wyświetleń w sieci wyszukiwania i prognozowanej liczby możliwych wyświetleń.

 • Udział w wyświetleniach z sieci reklamowej: iloraz liczby otrzymanych wyświetleń w sieci reklamowej i prognozowanej liczby możliwych wyświetleń.

 • Utrata udziału w wyśw. w sieci wyszukiwania (budżet): procent czasu, kiedy reklamy nie wyświetlały się w sieci wyszukiwania z powodu niewystarczającego budżetu. Te dane są dostępne tylko na poziomie kampanii.

 • Utrata udziału w wyśw. w sieci reklamowej (budżet): procent czasu, kiedy reklamy nie wyświetlały się w sieci reklamowej z powodu niewystarczającego budżetu. Te dane są dostępne tylko na poziomie kampanii.

 • Utrata udziału w wyśw. w sieci wyszukiwania (pozycja): procent czasu, kiedy reklamy nie wyświetlały się w sieci wyszukiwania z powodu słabego rankingu reklamy. Uwaga: dane utraty udziału w wyśw. (pozycja) nie będą wyświetlane na karcie Grupy reklam, jeśli w dowolnym momencie w badanym zakresie dat doszło do wyczerpania budżetu.

 • Utrata udziału w wyśw. w sieci reklamowej (pozycja): procent czasu, kiedy reklamy nie wyświetlały się w sieci reklamowej z powodu słabego rankingu reklamy. Uwaga: dane utraty udziału w wyśw. (pozycja) nie będą wyświetlane na karcie Grupy reklam, jeśli w dowolnym momencie w badanym zakresie dat doszło do wyczerpania budżetu.

 • Udział w wyświetleniach przy dopasowaniu ścisłym w sieci wyszukiwania: iloraz uzyskanych wyświetleń i prognozowanej liczby wyświetleń możliwych do uzyskania w sieci wyszukiwania dla zapytań przy ścisłym dopasowaniu do Twoich słów kluczowych. Te dane nie są dostępne w przypadku kampanii produktowych.

Pamiętaj

 • Dane o udziale w wyświetleniach są raportowane osobno dla każdego typu kampanii i nie są raportowane zbiorczo dla całego konta.
 • Wszystkie dane o udziale w wyświetleniach są aktualizowane dwa razy dziennie. 
 • W przypadku kampanii w sieciach wyszukiwania i reklamowej kolumny danych o udziale w wyświetleniach są dostępne od października 2012 roku. Dane o udziale w wyświetleniach dla kampanii produktowych są dostępne od września 2013 r., z wyjątkiem danych „Wyszukiwarka – utrata udziału w wyśw. (budżet)”, które są dostępne od listopada 2014 r.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Poprzednia Nowa