Se data om visningsandel

Ut fra visningsandelen kan du se resultatene for annonsene dine sammenlignet med resultatene for andre sine annonser.

Denne verdien beregnes ved å dele antallet visninger annonsen din har mottatt, med det samlede antallet visninger annonsen var kvalifisert for å motta.

Denne artikkelen tar for seg hvordan du ser på data om visningsandel, og hvilke verdier du skal se på. Her finner du også mer informasjon om hvordan beregningen av visningsandel fungerer.

Før du begynner

Hvis visningsandel er nytt for deg, bør du først lese artikkelen Om visningsandel.

Veiledning

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på Kampanjer, Annonsegrupper eller Produktgrupper (for Shopping-kampanjer) eller Søkeord i sidemenyen.
 3. Klikk på kolonneikonet Kolonner, og klikk deretter på Endre kolonner.
 4. Klikk på Mål for konkurransedyktighet, og legg deretter til kolonner for visningsandel ved å merke av for de aktuelle kolonnenavnene.
 5. Klikk på Bruk. Data om visningsandel vises nå i statistikktabellen din.

Andre måter å se visningsandeler på

 • Se data for visningsandel for bestemte annonsegrupper og søkeord ved å slå på «Visningsandel»-kolonnen på Annonsegrupper- og Søkeord-sidene.
 • For Shopping-kampanjer kan du se data for visningsandel på Kampanjer-, Annonsegrupper- og Produktgrupper-sidene.

Hvilke verdier du bør se på

Her er noen verdier som kan hjelpe deg å få oversikt over visningsandelen din:

 • Visningsandel i Søkenettverket: Antall visninger annonsene dine har fått i Søkenettverket, delt på anslått antall visninger annonsene var kvalifisert for å få.
 • Visningsandel i Displaynettverket: Antall visninger annonsene dine har fått i Displaynettverket, delt på anslått antall visninger annonsene var kvalifisert for å få.
 • Tapt visningsandel i Søkenettverket (budsjett): Prosentandelen av visninger som annonsene dine ikke har oppnådd i Søkenettverket fordi budsjettet ikke var tilstrekkelig. Disse dataene er bare tilgjengelige på kampanjenivå.
 • Tapt visningsandel i Displaynettverket (budsjett): Prosentandelen av visninger som annonsene dine ikke har oppnådd i Displaynettverket fordi budsjettet ikke var tilstrekkelig. Disse dataene er bare tilgjengelige på kampanjenivå.
 • Tapt visningsandel i Søkenettverket (rangering): Prosentandelen av visninger som annonsene dine ikke har oppnådd i Søkenettverket på grunn av lav annonserangering i auksjonen. Obs! Tapt visningsandel (rangering) vises ikke under Annonsegruppe-fanen hvis budsjettet ble brukt opp på noe tidspunkt i løpet av datoperioden du ser på.
 • Tapt visningsandel i Displaynettverket (rangering): Prosentandelen av visninger som annonsene dine ikke har oppnådd i Displaynettverket på grunn av lav annonserangering. Obs! Tapt visningsandel (rangering) vises ikke under Annonsegruppe-fanen hvis budsjettet ble brukt opp på noe tidspunkt i løpet av datoperioden du ser på.
 • Visningsandel for eksakt samsvar i Søkenettverket: Antall visninger annonsen din har fått, delt på anslått antall visninger i Søkenettverket som annonsen din var kvalifisert til å få for søkeuttrykk som samsvarte nøyaktig med søkeordene dine (eller var nære varianter av søkeordet ditt). Ikke tilgjengelig for Shopping-kampanjer.

Vær oppmerksom på følgende

 • Verdiene knyttet til visningsandel rapporteres separat for hver kampanjetype – ikke samlet for hele kontoen.
 • Alle slike verdier oppdateres noen ganger i døgnet.
 • Data for visningsandelskolonner for kampanjer i Søkenettverket og Displaynettverket er tilgjengelige fra og med oktober 2012 og til frem i dag. Visningsandelen for Shopping-kampanjer er tilgjengelig fra september 2013 og frem til i dag. Unntaket er «Tapt visningsandel i Søkenettverket (budsjett)», der tilgjengelige data først finnes fra november 2014.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt