Λήψη δεδομένων μεριδίου εμφάνισης

Το μερίδιο εμφάνισης σάς δείχνει ποια είναι η απόδοση των διαφημίσεών σας σε σύγκριση με την αντίστοιχη απόδοση άλλων ατόμων.

Αυτή η μέτρηση υπολογίζεται διαιρώντας τον αριθμό εμφανίσεων που έλαβε η διαφήμισή σας με τον συνολικό αριθμό εμφανίσεων που είχε τη δυνατότητα να λάβει η διαφήμισή σας.

Σε αυτό το άρθρο μπορείτε να μάθετε πώς να βλέπετε τα δεδομένα μεριδίου εμφάνισης, τι μετρήσεις πρέπει να βλέπετε, καθώς και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς λειτουργεί το μερίδιο εμφάνισης.

Προτού ξεκινήσετε

Αν αυτό το άρθρο αποτελεί την πρώτη σας γνωριμία με το μερίδιο εμφάνισης, αφιερώστε λίγο χρόνο, για να διαβάσετε την ενότητα Σχετικά με το μερίδιο εμφάνισης.

Οδηγίες

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας Google Ads.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Καμπάνιες, Ομάδες διαφημίσεων ή Ομάδες προϊόντων (για καμπάνιες Αγορών) ή Λέξεις-κλειδιά στο μενού σελίδας.
 3. Κάντε κλικ στο εικονίδιο στηλών Στήλες και κάντε κλικ στην επιλογή Τροποποίηση στηλών.
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Μετρήσεις ανταγωνισμού και προσθέστε τις στήλες μεριδίου εμφάνισης επιλέγοντας τα πλαίσια δίπλα από τα ονόματα στηλών.
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή. Τα δεδομένα του μεριδίου εμφάνισης θα εμφανίζονται πλέον στον πίνακα στατιστικών στοιχείων.

Άλλοι τρόποι προβολής του μεριδίου εμφάνισης

 • Δείτε δεδομένα μεριδίου εμφάνισης για συγκεκριμένες ομάδες διαφημίσεων και λέξεις-κλειδιά ενεργοποιώντας τη στήλη "Μερίδιο εμφάνισης" στις σελίδες Ομάδες διαφημίσεων και Λέξεις-κλειδιά.
 • Για τις καμπάνιες Αγορών, μπορείτε να δείτε τα δεδομένα μεριδίου εμφάνισης στις σελίδες Καμπάνιες, Ομάδες διαφημίσεων ή Ομάδες προϊόντων.

Ποιες μετρήσεις να εξετάζετε

Ακολουθούν μερικές μετρήσεις, οι οποίες θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε το μερίδιο εμφάνισης:

 • Μερίδιο εμφάνισης αναζήτησης: Ο αριθμός των εμφανίσεων που έχετε λάβει στο Δίκτυο αναζήτησης διαιρεμένος με τον εκτιμώμενο αριθμό εμφανίσεων που είχατε τη δυνατότητα να λάβετε.
 • Μερίδιο εμφάνισης του Δικτύου εμφάνισης: Ο αριθμός των εμφανίσεων που έχετε λάβει στο Δίκτυο εμφάνισης διαιρεμένος με τον εκτιμώμενο αριθμό εμφανίσεων που είχατε τη δυνατότητα να λάβετε.
 • Χαμένο μερίδιο εμφάνισης του Δικτύου αναζήτησης (προϋπολογισμός): Το ποσοστό του χρόνου που δεν προβλήθηκαν οι διαφημίσεις σας στο Δίκτυο αναζήτησης λόγω ανεπαρκούς προϋπολογισμού. Αυτά τα δεδομένα είναι διαθέσιμα μόνο σε επίπεδο καμπάνιας.
 • Χαμένο μερίδιο εμφάνισης του Δικτύου εμφάνισης (προϋπολογισμός): Το ποσοστό του χρόνου που δεν προβλήθηκαν οι διαφημίσεις σας στο Δίκτυο αναζήτησης λόγω ανεπαρκούς προϋπολογισμού. Αυτά τα δεδομένα είναι διαθέσιμα μόνο σε επίπεδο καμπάνιας.
 • Χαμένο μερίδιο εμφάνισης του Δικτύου αναζήτησης (κατάταξη): Το ποσοστό του χρόνου που δεν προβλήθηκαν οι διαφημίσεις σας στο Δίκτυο αναζήτησης λόγω χαμηλής Κατάταξης διαφήμισης στη δημοπρασία. Σημείωση: Το χαμένο μερίδιο εμφάνισης (κατάταξη) δεν θα εμφανίζεται στην καρτέλα "Ομάδες διαφημίσεων", αν ο προϋπολογισμός σας εξαντλήθηκε κατά την εξέταση του εύρους ημερομηνιών.
 • Χαμένο μερίδιο εμφάνισης του Δικτύου εμφάνισης (κατάταξη): Το ποσοστό του χρόνου που δεν προβλήθηκαν οι διαφημίσεις σας στο Δίκτυο εμφάνισης λόγω χαμηλής Κατάταξης διαφήμισης. Σημείωση: Το χαμένο μερίδιο εμφάνισης (κατάταξη) δεν θα εμφανίζεται στην καρτέλα "Ομάδες διαφημίσεων", αν ο προϋπολογισμός σας εξαντλήθηκε κατά την εξέταση του εύρους ημερομηνιών.
 • Μερίδιο εμφάνισης ακριβούς αντιστοίχισης του Δικτύου αναζήτησης: Ο αριθμός των εμφανίσεων που έχετε λάβει διαιρεμένος με τον εκτιμώμενο αριθμό των εμφανίσεων που είχατε τη δυνατότητα να λάβετε στο Δίκτυο αναζήτησης για όρους αναζήτησης που αντιστοιχούσαν με ακρίβεια στις λέξεις-κλειδιά σας (ή ήταν κοντινές παραλλαγές των λέξεων-κλειδιών). Δεν διατίθεται για καμπάνιες Αγορών.

Λάβετε υπόψη τα εξής

 • Οι μετρήσεις μεριδίου εμφάνισης αναφέρονται ξεχωριστά για κάθε τύπο καμπάνιας και δεν υπολογίζονται συγκεντρωτικά στον λογαριασμό.
 • Όλες οι μετρήσεις μεριδίου εμφάνισης ενημερώνονται αρκετές φορές την ημέρα.
 • Τα δεδομένα για τις στήλες μεριδίου εμφάνισης για τις καμπάνιες του Δικτύου αναζήτησης και του Δικτύου προβολής είναι διαθέσιμα από τον Οκτώβριο του 2012 μέχρι σήμερα. Το μερίδιο εμφάνισης για τις καμπάνιες Αγορών είναι διαθέσιμο από τον Σεπτέμβριο του 2013 μέχρι σήμερα, με εξαίρεση το "Χαμένο μερίδιο εμφάνισης του Δικτύου αναζήτησης (προϋπολογισμός)", το οποίο είναι διαθέσιμο από τον Νοέμβριο του 2014.
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας