Thiết lập nhắm mục tiêu theo thiết bị di động

Quan trọng: Tùy chọn cài đặt nhắm mục tiêu cho các thiết bị được mô tả dưới đây đã thay đổi

Bài viết này bao gồm hướng dẫn về cách sử dụng tính năng nhắm mục tiêu theo thiết bị di động trong tab Cài đặt. Các tùy chọn cài đặt này cho phép bạn tập trung quảng cáo của mình vào các loại thiết bị cụ thể. 

Trước khi bắt đầu

Bắt đầu bằng cách đọc thêm về các cài đặt khác này trong Giới thiệu về cài đặt nhắm mục tiêu theo thiết bị di động

Hướng dẫn

Nhắm mục tiêu theo hệ điều hành, kiểu thiết bị, mạng di động và mạng không dây trên điện thoại thông minh và máy tính bảng có trình duyệt hoàn chỉnh.
 

Chiến dịch hiển thị

Với các Chiến dịch hiển thị hiển thị quảng cáo văn bản, quảng cáo hình ảnh hoặc quảng cáo video:

 1. Đăng nhập vào Google Ads.
 2. Nhấp vào tab Chiến dịch.
 3. Chọn một trong những chiến dịch "Chỉ mạng hiển thị - Tất cả các tính năng".
 4. Nhấp vào tab Cài đặt.
 5. Trong Cài đặt nâng cao, hãy mở rộng dấu cộng "Thiết bị: nhắm mục tiêu các thiết bị di động và máy tính bảng được chọn".
 6. Để mở rộng mục, bên cạnh "Thiết bị", hãy nhấp vào Chỉnh sửa.
 7. Để chọn không hiển thị quảng cáo trên loại thiết bị cụ thể, hãy bỏ chọn hộp bên cạnh loại thiết bị đó.
 8. Để chọn loại khoảng không quảng cáo cụ thể (loại không gian cho quảng cáo của bạn), hãy chọn hộp cho loại thiết bị đó và nhấp vào menu thả xuống để chọn loại khoảng không quảng cáo.

  • Máy tính: Mặc định cho máy tính là tất cả khoảng không quảng cáo. 
  • Thiết bị di động: Các tùy chọn bao gồm "Ứng dụng dành cho thiết bị di động", "Quảng cáo xen kẽ trong ứng dụng dành cho thiết bị di động" và "Web di động". Nếu bạn chọn tất cả, quảng cáo của bạn sẽ "Luôn luôn hiển thị trên khoảng không quảng cáo dành cho thiết bị di động".   
  • Máy tính bảng: Các tùy chọn bao gồm "Ứng dụng dành cho máy tính bảng", "Quảng cáo xen kẽ trong ứng dụng dành cho máy tính bảng" và "Web dành cho máy tính bảng". Nếu bạn chọn tất cả, quảng cáo của bạn sẽ "Luôn luôn hiển thị trên khoảng không quảng cáo dành cho máy tính bảng".
 9. Để nhắm mục tiêu các hệ điều hành, kiểu thiết bị hoặc mạng di động cụ thể, hãy nhấp vào "Tùy chọn thiết bị di động và máy tính bảng nâng cao".

  • Hệ điều hành: Chọn hiển thị quảng cáo của bạn cho những người trên tất cả các hệ điều hành hoặc nhắm mục tiêu hệ điều hành cụ thể. Ví dụ: Android hoặc iOS.
  • Kiểu thiết bị: Chọn hiển thị quảng cáo của bạn cho những người trên tất cả các thương hiệu và phiên bản thiết bị hoặc nhắm mục tiêu các thương hiệu và phiên bản thiết bị cụ thể.
  • Mạng di động: Chọn hiển thị quảng cáo của bạn cho những người trên tất cả các mạng di động hoặc nhắm mục tiêu các mạng di động cụ thể trong khu vực bạn đang nhắm mục tiêu. Lưu ý rằng tùy chọn để chọn mạng di động cụ thể để nhắm mục tiêu được cung cấp ở nhiều quốc gia, nhưng không phải tất cả.
  • Wi-Fi: Để hiển thị quảng cáo của bạn cho những người trên mạng không dây, hãy chọn "Lưu lượng truy cập Wi-Fi". Nếu chọn bao gồm lưu lượng truy cập Wi-Fi, bạn sẽ nhắm mục tiêu tất cả người dùng Wi-Fi, bất kể họ đang sử dụng mạng di động nào.

Chiến dịch chỉ dành cho thiết bị di động

Với những chiến dịch hiển thị quảng cáo quảng bá ứng dụng hoặc quảng cáo chỉ dành cho thiết bị di động khác trên điện thoại thông minh và máy tính bảng có trình duyệt Internet hoàn chỉnh:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào tab Chiến dịch.
 3. Chọn một trong các chiến dịch “Chỉ Mạng hiển thị” của bạn.
 4. Nhấp vào tab Cài đặt.
 5. Cạnh "Thiết bị", hãy nhấp vào Chỉnh sửa.
 6. Mục này sẽ mở rộng và bạn sẽ có thể chọn hệ điều hành, kiểu thiết bị, cũng như mạng di động và Wi-Fi.
  • Hệ điều hành: Chọn hiển thị quảng cáo của bạn cho những người trên tất cả các hệ điều hành hoặc nhắm mục tiêu hệ điều hành cụ thể. Ví dụ: Android hoặc iOS.
  • Kiểu thiết bị: Chọn hiển thị quảng cáo của bạn cho những người trên tất cả các thương hiệu và phiên bản thiết bị hoặc nhắm mục tiêu các thương hiệu và phiên bản thiết bị cụ thể.
  • Mạng di động: Chọn hiển thị quảng cáo của bạn cho những người trên tất cả các mạng di động hoặc nhắm mục tiêu các mạng di động cụ thể trong khu vực bạn đang nhắm mục tiêu. Lưu ý rằng tùy chọn để chọn mạng di động cụ thể để nhắm mục tiêu được cung cấp ở nhiều quốc gia, nhưng không phải tất cả.
  • Wi-Fi: Để hiển thị quảng cáo của bạn cho những người trên mạng không dây, hãy chọn "Lưu lượng truy cập Wi-Fi". Nếu chọn bao gồm lưu lượng truy cập Wi-Fi, bạn sẽ nhắm mục tiêu tất cả người dùng Wi-Fi, bất kể họ đang sử dụng mạng di động nào.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố