Nawigacja po opcjach płatności na koncie menedżera

Jeśli za pomocą konta menedżera zarządzasz kontami Google Ads rozliczanymi w ramach fakturowania, z tego artykułu dowiesz się, jak wykonywać różne czynności, m.in. jak wyświetlać historię transakcji i faktury, tworzyć budżety oraz edytować ustawienia płatności.

 
Wyświetlanie historii transakcji na koncie klienta
 1. Zaloguj się na konto menedżera Google Ads.
 2. W menu „Konta” u góry ekranu kliknij konto, które chcesz otworzyć.
 3. Kliknij kolejno ikonę narzędzia Google Ads | tools [Icon] oraz Podsumowanie płatności.
 4. Dostosuj zakres dat, by wyświetlić poszczególne działania na stronie Transakcje.

Wejdź na konto Google Ads

Wyświetlanie i tworzenie budżetów na koncie klienta
 1. Zaloguj się na konto menedżera Google Ads.
 2. W menu „Konta” kliknij konto, które chcesz otworzyć.
 3. Kliknij kolejno ikonę narzędzia Google Ads | tools [Icon] oraz Podsumowanie płatności.
 4. Kliknij Budżety konta po lewej stronie.
 5. Jeśli chcesz utworzyć nowy budżet na koncie klienta, kliknij przycisk +Budżet.Możesz też edytować dotychczasowe budżety.

Wejdź na konto Google Ads

Dostęp do faktur
 1. Zaloguj się na konto menedżera Google Ads dokonujące płatności lub na dowolne konto menedżera nadrzędne wobec niego.
 2. Kliknij ikonę narzędzia Google Ads | tools [Icon] w prawym górnym rogu, a potem w sekcji „Płatności” kliknij Dokumenty rozliczeniowe.
 3. W kolumnie „Numer dokumentu” odszukaj fakturę, którą chcesz wyświetlić.
  • Po zaznaczeniu pól wyboru przy fakturach, które chcesz pobrać, kliknij Pobierz wybrane w prawym górnym rogu.
  • Jeśli otworzysz fakturę, klikając odpowiedni wiersz, otwórz menu „Czynności” w prawym górnym rogu i kliknij link Pobierz.

Wejdź na konto Google Ads

Wyświetlanie i zmienianie ustawień płatności
 1. Zaloguj się na konto menedżera Google Ads.
 2. W menu „Konta” kliknij dowolne konto objęte płatnościami skonsolidowanymi.
 3. Kliknij ikonę narzędzia Google Ads | tools [Icon] i w sekcji „Płatności” kliknij Ustawienia płatności.

Na stronie Ustawienia możesz zmieniać ustawienia płatności skonsolidowanych, w tym opcje dostarczania faktur i adres fakturowania.

Wejdź na konto Google Ads

Przeglądanie poprzednich konfiguracji płatności
Jeśli na Twoim koncie klienta inne ustawienia faktury zostały zastąpione płatnościami skonsolidowanymi, swoje wcześniejsze dane rozliczeniowe i faktury możesz przeglądać w sekcji „Historia konfiguracji rozliczeń”. Aby to zrobić:
 1. Zaloguj się na konto menedżera Google Ads.
 2. Kliknij kolejno ikonę narzędzia Google Ads | tools [Icon] oraz Podsumowanie płatności.
 3. Kliknij Przeniesienie płatności po lewej stronie.
 4. Kliknij konto rozliczeniowe, którego historyczne dane płatności i faktur chcesz wyświetlić.
 5. Kliknij Faktury z lewej strony, aby wyświetlić faktury.
 6. Gdy skończysz, kliknij Wróć do bieżących ustawień w prawym górnym rogu.

Wejdź na konto Google Ads

Tworzenie nowych kont Google Ads z płatnościami ręcznymi lub automatycznymi

Jeśli musisz użyć konta menedżera, by utworzyć nowe konta Google Ads z płatnościami ręcznymi lub automatycznymi, wykonaj te czynności:
 1. Zaloguj się na konto menedżera Google Ads.
 2. W menu po lewej stronie kliknij Ustawienia, a następnie na górze kliknij Ustawienia subkonta.
 3. Kliknij kolejno przycisk plusa  i Utwórz nowe konto.
 4. Wybierz nazwę, typ, kraj, strefę czasową i walutę konta.
 5. Kliknij Zapisz i kontynuuj.
 6. Kliknij Utwórz nową konfigurację z inną formą płatności.
 7. Przewiń w dół do sekcji połączonych profili płatności i kliknij Dodaj nowy profil płatności.
 8. W sekcji „Ustawienia płatności” kliknij Płatności automatyczne lub Płatności ręczne.
 9. Podaj nazwę firmy, jej adres i szczegóły instrumentu płatniczego.
 10. Kliknij Prześlij.

 

Rodzaje dostępu

Strony widoczne w sekcji „Rozliczenia i płatności” na koncie Google Ads będą się zmieniać zależnie od tego, gdzie się zalogujesz. W tabeli poniżej podano czynności, które zwykli użytkownicy, administratorzy i użytkownicy z dostępem tylko do informacji rozliczeniowych mogą wykonywać w zależności od typu konta, na którym są zalogowani.

  Konto menedżera dokonujące płatności Dowolne konto menedżera nadrzędne wobec konta menedżera dokonującego płatności Konto menedżera poza hierarchią konta menedżera dokonującego płatności Konto menedżera podrzędne wobec konta menedżera dokonującego płatności Konto Google Ads
Może tworzyć i edytować konfiguracje płatności No issues detected and positive check mark icon No issues detected and positive check mark icon Red X Red X Red X
Może tworzyć i edytować budżety No issues detected and positive check mark icon No issues detected and positive check mark icon Red X Red X Red X
Może wyświetlać i pobierać faktury No issues detected and positive check mark icon No issues detected and positive check mark icon Red X Red X Red X

 

Wskazówka

Nadaj ustawieniom faktury łatwą do zapamiętania nazwę, np. „Płatności skonsolidowane”. Ułatwi to ich późniejsze rozpoznanie, gdy skonfigurujesz płatności skonsolidowane na kolejnych kontach Google Ads. Kliknij link Ustawienia (dostępny, gdy klikniesz kolejno ikonę narzędzia Google Ads | tools [Icon] oraz Rozliczenia i płatności), by edytować nazwy ustawień faktur.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem