Pārvietošanās norēķinos pārziņa kontos

Ja pārvaldāt Google Ads kontus, izmantojot pārziņa kontus, un esat iestatījis apvienotos norēķinus, iepazīstieties ar tālāk sniegtajiem norādījumiem, lai izprastu, kā pārvietoties kontā. Šajā rakstā ir paskaidrots, kā izpildīt vairākus uzdevumus, tostarp skatīt darījumu vēsturi un rēķinus, kā izveidot budžetus un rediģēt norēķinu iestatījumus.

 
Pārvaldītā konta darījumu vēstures skatīšana
 1. Pierakstieties savā Google Ads pārziņa kontā.
 2. Nolaižamajā izvēlnē Konti noklikšķiniet uz tā konta, kuru vēlaties apmeklēt.
 3. Noklikšķiniet uz rīku ikonas  un izvēlieties Norēķini un maksājumi
 4. Pēc nepieciešamības pielāgojiet datumu diapazonu, lai lapā Darījumi skatītu kādu konkrētu darbību.

Apmeklēt Google Ads

Pārvaldītā konta budžetu skatīšana un izveide
 1. Pierakstieties savā Google Ads pārziņa kontā.
 2. Nolaižamajā izvēlnē Konti noklikšķiniet uz tā konta, kuru vēlaties apmeklēt.
 3. Noklikšķiniet uz rīku ikonas  un izvēlieties Norēķini un maksājumi
 4. Lapas kreisajā pusē noklikšķiniet uz saites Konta budžeti.
 5. Ja pārvaldītajam kontam vēlaties izveidot jaunu budžetu, noklikšķiniet uz pogas + Budžets. Varat arī rediģēt esošos budžetus.

Apmeklēt Google Ads

Piekļūšana rēķiniem
 1. Pierakstieties savā Google Ads pārziņa kontā.
 2. Nolaižamajā izvēlnē Konti noklikšķiniet uz jebkura konta, uz kuru attiecas apvienotie norēķini.
 3. Noklikšķiniet uz rīku ikonas  un izvēlieties Norēķini un maksājumi.
 4. Noklikšķiniet uz saites Rēķini.

Lapā Rēķini tiek rādīts visu šajā apvienoto norēķinu rēķina izveides iestatījumā apvienoto Google Ads kontu budžetu kopsavilkums. Apvienoto norēķinu skatā budžetus nevar rediģēt. Lai veiktu rediģēšanu, apmeklējiet attiecīgo pārvaldīto kontu.

Apmeklēt Google Ads

Norēķinu iestatījumu skatīšana un mainīšana
 1. Pierakstieties savā Google Ads pārziņa kontā.
 2. Nolaižamajā izvēlnē Konti noklikšķiniet uz jebkura konta, uz kuru attiecas apvienotie norēķini.
 3. Noklikšķiniet uz rīku ikonas  un izvēlieties Norēķini un maksājumi.
 4. Noklikšķiniet uz saites Iestatījumi.

Iestatījumu lapā varat mainīt sava apvienoto norēķinu konta iestatījumus, tostarp rēķinu piegādes opcijas un rēķinu sūtīšanas adresi.

Apmeklēt Google Ads

Iepriekšējo norēķinu iestatījumu atrašana
Ja jūsu pārvaldītajā kontā kāda cita rēķina izveides iestatījuma vietā tagad ir iestatīti apvienotie norēķini, iepriekšējo norēķinu datus un rēķinus varēsit skatīt sadaļā “Norēķinu izveides vēsture”. Lai to izdarītu, veiciet tālāk norādītās darbības.
 1. Pierakstieties savā Google Ads pārziņa kontā.
 2. Noklikšķiniet uz rīku ikonas  un izvēlieties Norēķini un maksājumi.
 3. Lapas kreisajā pusē noklikšķiniet uz saites Norēķinu iestatījumu pārsūtīšana.
 4. Noklikšķiniet uz tā norēķinu konta, kuram vēlaties skatīt iepriekšējos norēķinu datus un rēķinus.
 5. Lai skatītu rēķinus, kreisajā pusē noklikšķiniet uz saites Rēķini.
 6. Pēc tam labajā augšējā stūrī noklikšķiniet uz Atgriezties pie pašreizējā iestatījuma.

Apmeklēt Google Ads

Piekļuves veidi

Lapas, kas tiek parādītas, noklikšķinot uz rīku ikonas  un opcijas Norēķini un maksājumi, atšķiras atkarībā no atļaujām.

 • Ja kāds lietotājs izmanto pārziņa kontu ar standarta un administratīvo piekļuvi un tā pārvaldītajā kontā ir iestatīti apvienotie norēķini, noklikšķinot uz rīku ikonas  un atlasot opciju Norēķini un maksājumi, var piekļūt šādām lapām: Darījumu vēsture, Rēķini, Konta budžeti, Iestatījumi, Norēķinu profils un Norēķinu iestatīšanas vēsture (ja tādas ir).
 • Visiem lietotājiem, kam nav piekļuves pārvaldītajam kontam no pārziņa konta, būs skatīšanas piekļuve konta darījumu vēsturei, konta budžetu lapai un sadaļai “Maksātājs” lapā “Iestatījumi”.
 • Tiklīdz kontā stāsies spēkā apvienotā rēķina izveides iestatījums, šo kontu rēķiniem un konta budžetiem varēs piekļūt un tos varēs rediģēt tikai baltajā sarakstā iekļautie pārziņa konta lietotāji.

Padoms

Piešķirot rēķina izveides iestatījumam nosaukumu, izvēlieties viegli iegaumējamu vārdu, piemēram, “apvienotie norēķini”. Šādi varēsit to ātrāk atpazīt, kad vēlāk iestatīsit apvienotos norēķinus citiem Google Ads kontiem. Atverot saiti Iestatījumi (zem rīku ikonas  un vienuma Norēķini un maksājumi), varat rediģēt rēķinu izveides iestatījumu nosaukumu.

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Pierakstieties, lai būtu pieejamas papildu atbalsta iespējas un varētu ātri novērst problēmu.