התמצאות באפשרויות החיוב בחשבונות ניהול

 

אם אתם משתמשים בממשק החדש של Google Ads, לא יוצג לכם סמל גלגל שיניים בחשבון. במקום זאת צריך ללחוץ על סמל מפתח הברגים שמוצג בפינה השמאלית העליונה. האפשרות חיוב ותשלומים תופיע מתחת לכותרת "הגדרה".

 

אם אתה מנהל חשבונות Google Ads באמצעות חשבון ניהול ומשתמש בהגדרת החיוב המאוחד, ההוראות הבאות יסבירו לך כיצד להתמצא בחשבון. מאמר זה מסביר כיצד לבצע כמה משימות, כולל הצגת חשבוניות והיסטוריית עסקאות, יצירת תקציבים ועריכת הגדרות חיוב.

הצגת היסטוריית עסקאות של חשבון מנוהל
 1. נכנסים לחשבון הניהול ב-Google Ads.
 2. בתפריט הנפתח חשבונות, לוחצים על החשבון שאליו רוצים להיכנס.
 3. לוחצים על סמל גלגל השיניים ובוחרים באפשרות חיוב ותשלומים
 4. משנים את טווח התאריכים לפי הצורך כדי להציג פעילות ספציפית בדף עסקאות.

כניסה ל-Google Ads

הצגה ויצירה של תקציבים עבור חשבון מנוהל
 1. נכנסים לחשבון הניהול ב-Google Ads.
 2. בתפריט הנפתח חשבונות, לוחצים על החשבון שאליו רוצים להיכנס.
 3. לוחצים על סמל גלגל השיניים ובוחרים באפשרות חיוב ותשלומים
 4. בצידו הימני של הדף, לוחצים על הקישור תקציבי חשבון.
 5. אם ברצונך ליצור תקציב חדש עבור חשבון מנוהל, לחץ על הלחצן +תקציב. תוכל גם לערוך תקציבים קיימים.

היכנס אל Google Ads

גישה לחשבוניות
 1. נכנסים לחשבון הניהול ב-Google Ads.
 2. בתפריט הנפתח חשבונות, לוחצים על חשבון כלשהו שהועבר לחיוב מאוחד.
 3. לוחצים על סמל גלגל השיניים ובוחרים באפשרות חיוב ותשלומים.
 4. לוחצים על הקישור חשבוניות.

בדף חשבוניות מוצג סיכום של תקציבים מכל חשבונות Google Ads הנכללים בהגדרת חשבונית זו של חיוב מאוחד. בתצוגת החיוב המאוחד לא ניתן לערוך תקציבים. כדי לעשות זאת, יש להיכנס לחשבון מנוהל ספציפי.

היכנס אל Google Ads

הצגה ושינוי של הגדרות החיוב שלך
 1. נכנסים לחשבון הניהול ב-Google Ads.
 2. בתפריט הנפתח חשבונות, לוחצים על חשבון כלשהו שהועבר לחיוב מאוחד.
 3. לוחצים על סמל גלגל השיניים ובוחרים באפשרות חיוב ותשלומים.
 4. לוחצים על הקישור הגדרות.

בדף הגדרות, אפשר לשנות את ההגדרות של חשבון החיוב המאוחד, לרבות אפשרויות למשלוח חשבוניות וכתובת לשליחת חשבוניות.

כניסה ל-Google Ads

חיפוש הגדרות חיוב קודמות
אם החשבון המנוהל שלך הועבר מהגדרת חשבונית אחרת לחיוב מאוחד, תוכל לראות את החשבוניות ואת נתוני החיוב הקודמים בקטע 'היסטוריית הגדרות חיוב'. כך תעשה זאת:
 1. נכנסים לחשבון הניהול ב-Google Ads.
 2. לוחצים על סמל גלגל השיניים ובוחרים באפשרות חיוב ותשלומים.
 3. לוחצים על הקישור שינוי הישות לחיוב בצד ימין של העמוד.
 4. לוחצים על החשבון לחיוב שעבורו רוצים לראות חשבוניות ונתוני חיוב קודמים.
 5. כדי להציג חשבוניות, לוחצים על הקישור חשבוניות בצד ימין.
 6. בסיום, לוחצים על חזרה להגדרה הנוכחית בפינה השמאלית העליונה.

כניסה ל-Google Ads

סוגי גישה

הדפים שמוצגים לאחר שלוחצים על סמל גלגל השיניים ונכנסים לקטע חיוב ותשלומים משתנים בהתאם להרשאות המשתמש.

 • משתמש שיש לו חשבון ניהול עם הרשאת גישה רגילה והרשאת גישה מנהלתית, שגם מנהל חשבון בחיוב מאוחד, יכול לגשת לדפים הבאים על ידי לחיצה על סמל גלגל השיניים וכניסה לקטע חיוב ותשלומים: 'היסטוריית תשלומים', 'חשבוניות', 'תקציבי חשבון', 'הגדרות', 'פרופיל חיוב' ו'היסטוריה של הגדרת חיוב' (אם רלוונטי).
 • משתמשים שאינם נכנסים לחשבון מנוהל דרך חשבון הניהול יקבלו הרשאת גישה לצפייה בהיסטוריית התשלומים בחשבון, בדף תקציבי החשבון ובקטע 'שם המשלם' שבדף 'הגדרות'.
 • לאחר שחשבון מועבר לחשבונית מאוחדת, רק משתמשים הנכללים ברשימת ההיתרים של חשבון הניהול יכולים לגשת לחשבוניות ולתקציבי חשבון הנכללים בחשבון זה ולערוך אותם.

טיפ

בכל פעם שתיתן שם להגדרת החשבוניות שלך, הקפד לבחור בשם שקל לזכור, כגון "חיוב מאוחד". כך תוכלו לזהות אותה מאוחר יותר כשתגדירו חיוב מאוחד עבור חשבונות Google Ads נוספים. כדי לערוך שמות של הגדרת חשבונית, לוחצים על הקישור הגדרות (בקטע חיוב ותשלומים שמופיע לאחר שלוחצים על סמל גלגל השיניים ).

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?