Πλοήγηση στη χρέωση από λογαριασμούς υπευθύνου

Αν διαχειρίζεστε λογαριασμούς Google Ads μέσω ενός λογαριασμού υπευθύνου και έχετε ρυθμίσει τη συγκεντρωτική χρέωση, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες οδηγίες, για να κατανοήσετε πώς θα πλοηγηθείτε στον λογαριασμό σας. Αυτό το άρθρο δείχνει πώς να ολοκληρώνετε μια σειρά από εργασίες, όπως η προβολή του ιστορικού συναλλαγών και των τιμολογίων, η δημιουργία προϋπολογισμών και η επεξεργασία των ρυθμίσεων χρέωσης.

 
Προβολή ιστορικού συναλλαγών για διαχειριζόμενο λογαριασμό
 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό υπευθύνου Google Ads.
 2. Από το αναπτυσσόμενο μενού Λογαριασμοί, κάντε κλικ στον λογαριασμό που θέλετε να επισκεφτείτε.
 3. Κάντε κλικ στο εικονίδιο του εργαλείου  και επιλέξτε Χρέωση και πληρωμές
 4. Προσαρμόστε όπως απαιτείται το εύρος ημερομηνιών, για να προβάλετε συγκεκριμένη δραστηριότητα στη σελίδα Συναλλαγές.

Μετάβαση στο Google Ads

Προβολή και δημιουργία προϋπολογισμών για διαχειριζόμενο λογαριασμό
 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό υπευθύνου Google Ads.
 2. Από το αναπτυσσόμενο μενού Λογαριασμοί, κάντε κλικ στον λογαριασμό που θέλετε να επισκεφτείτε.
 3. Κάντε κλικ στο εικονίδιο του εργαλείου  και επιλέξτε Χρέωση και πληρωμές
 4. Κάντε κλικ στον σύνδεσμο Προϋπολογισμοί λογαριασμού, στην αριστερή πλευρά της σελίδας.
 5. Αν θέλετε να δημιουργήσετε έναν νέο προϋπολογισμό για έναν διαχειριζόμενο λογαριασμό, κάντε κλικ στο κουμπί +Προϋπολογισμός. Μπορείτε, επίσης, να επεξεργαστείτε υπάρχοντες προϋπολογισμούς.

Μετάβαση στο Google Ads

Πρόσβαση σε τιμολόγια
 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό υπευθύνου Google Ads.
 2. Από το αναπτυσσόμενο μενού Λογαριασμοί, κάντε κλικ σε οποιονδήποτε λογαριασμό ισχύει η συγκεντρωτική χρέωση.
 3. Κάντε κλικ στο εικονίδιο του εργαλείου  και επιλέξτε Χρέωση και πληρωμές.
 4. Κάντε κλικ στον σύνδεσμο Τιμολόγια.

Στη σελίδα Τιμολόγια εμφανίζεται μια σύνοψη των προϋπολογισμών από όλους τους λογαριασμούς Google Ads που συνδυάζονται σε αυτήν τη ρύθμιση τιμολογίου συγκεντρωτικής χρέωσης. Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τους προϋπολογισμούς στην προβολή συγκεντρωτικής χρέωσης. Για να επεξεργαστείτε έναν προϋπολογισμό, μεταβείτε σε έναν συγκεκριμένο διαχειριζόμενο λογαριασμό.

Μετάβαση στο Google Ads

Προβολή και αλλαγή των ρυθμίσεων χρέωσης
 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό υπευθύνου Google Ads.
 2. Από το αναπτυσσόμενο μενού Λογαριασμοί, κάντε κλικ σε οποιονδήποτε λογαριασμό ισχύει η συγκεντρωτική χρέωση.
 3. Κάντε κλικ στο εικονίδιο του εργαλείου  και επιλέξτε Χρέωση και πληρωμές.
 4. Κάντε κλικ στον σύνδεσμο Ρυθμίσεις.

Στη σελίδα Ρυθμίσεις, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για τον λογαριασμό συγκεντρωτικής χρέωσης, συμπεριλαμβανομένων των επιλογών παράδοσης τιμολογίου και της διεύθυνσης τιμολόγησης.

Μετάβαση στο Google Ads

Εύρεση προηγούμενων ρυθμίσεων χρέωσης
Αν ο διαχειριζόμενος λογαριασμός έχει μετατραπεί από μια διαφορετική ρύθμιση τιμολογίου στη συγκεντρωτική χρέωση, θα μπορείτε να δείτε προηγούμενα δεδομένα χρέωσης και τιμολόγια στην ενότητα "Ιστορικό ρύθμισης χρέωσης". Δείτε πώς:
 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό υπευθύνου Google Ads.
 2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο του εργαλείου  και επιλέξτε Χρέωση και πληρωμές.
 3. Κάντε κλικ στον σύνδεσμο Μεταφορές χρέωσης, στην αριστερή πλευρά της σελίδας.
 4. Κάντε κλικ στον λογαριασμό χρέωσης για τον οποίο θέλετε να δείτε δεδομένα παλαιότερων χρεώσεων και τιμολόγια.
 5. Κάντε κλικ στον σύνδεσμο Τιμολόγια στα αριστερά, για να δείτε τιμολόγια.
 6. Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στην επιλογή Επιστροφή στην τρέχουσα ρύθμιση, στην επάνω δεξιά γωνία.

Μετάβαση στο Google Ads

Τύποι πρόσβασης

Οι σελίδες που εμφανίζονται κάτω από το εικονίδιο του εργαλείου  και Χρέωση και πληρωμές διαφέρουν ανάλογα με τα δικαιώματα.

 • Κάποιος που χρησιμοποιεί λογαριασμό υπευθύνου με τυπική πρόσβαση και πρόσβαση διαχειριστή και ο οποίος διαχειρίζεται έναν λογαριασμό στο πλαίσιο της συγκεντρωτικής χρέωσης, μπορεί να έχει πρόσβαση στις ακόλουθες σελίδες κάτω από το εικονίδιο εργαλείου.  και Χρέωση και πληρωμές: Ιστορικό συναλλαγών, Τιμολόγια, Προϋπολογισμοί λογαριασμού, Ρυθμίσεις, Προφίλ χρέωσης και Ιστορικό ρύθμισης χρέωσης (αν υπάρχει).
 • Όσοι χρήστες δεν έχουν πρόσβαση σε διαχειριζόμενο λογαριασμό μέσω του λογαριασμού υπευθύνου, θα έχουν πρόσβαση με δυνατότητα προβολής στο ιστορικό συναλλαγών του λογαριασμού, στη σελίδα "Προϋπολογισμοί λογαριασμού", καθώς και στην ενότητα "Υπεύθυνος πληρωμής" στη σελίδα "Ρυθμίσεις".
 • Όταν ένας λογαριασμός μετακινηθεί στη ρύθμιση συγκεντρωτικής τιμολόγησης, μόνο οι χρήστες του λογαριασμού διαχειριστή που βρίσκονται στη λίστα επιτρεπόμενων θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στα τιμολόγια και τους προϋπολογισμούς λογαριασμού για τον συγκεκριμένο λογαριασμό και να διαχειρίζονται τα στοιχεία αυτά.

Συμβουλή

Όποτε δίνετε ένα όνομα στη ρύθμιση τιμολογίου, φροντίστε να είναι ένα όνομα που θα το θυμάστε εύκολα, όπως "συγκεντρωτική χρέωση". Με αυτόν τον τρόπο, θα μπορείτε να το αναγνωρίζετε αργότερα, κατά τη ρύθμιση της συγκεντρωτικής χρέωσης για περισσότερους λογαριασμούς Google Ads. Ανατρέξτε στον σύνδεσμο Ρυθμίσεις (που βρίσκεται κάτω από το εικονίδιο του εργαλείου.  και Χρέωση και πληρωμές) για την επεξεργασία ονομάτων ρύθμισης τιμολογίου.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας