Навигиране в таксуването от профила на мениджър

Ако управлявате профили в Google Ads с фактуриране от профил на мениджър, в тази статия ще Ви покажем как да изпълнявате няколко задачи, включително преглед на историята на транзакциите и фактурите, създаване на бюджети и редактиране на настройките за таксуване.

Преглед на историята на транзакциите за клиентски профил
 1. Влезте в профила си на мениджър в Google Ads.
 2. От падащото меню „Профили“ в горната част на екрана изберете профила, който искате да отворите.
 3. Кликнете върху иконата за инструменти Google Ads | tools [Icon] и изберете Обобщена информация за таксуването.
 4. Задайте необходимия период от време, за да прегледате конкретна дейност на страницата Транзакции.

Вход в Google Ads

Преглед и създаване на бюджети за клиентски профил
 1. Влезте в профила си на мениджър в Google Ads.
 2. В падащото меню „Профили“ кликнете върху профила, който искате да отворите.
 3. Кликнете върху иконата за инструменти Google Ads | tools [Icon] и изберете Обобщена информация за таксуването.
 4. Кликнете върху връзката Бюджети за профила вляво на страницата.
 5. Ако искате да създадете нов бюджет за клиентски профил, кликнете върху бутона + Бюджет. Можете също да редактирате съществуващи бюджети.

Вход в Google Ads

Достъп до фактури
 1. Влезте в профила на мениджър, извършващ плащания, в Google Ads или в друг профил на мениджър на по-високо ниво от него.
 2. Кликнете върху иконата за инструменти Google Ads | tools [Icon] в горния десен ъгъл и под „Таксуване“ изберете Документи за таксуване.
 3. В графата „Номер на документа“ намерете фактурата, която искате да прегледате.
  • Ако избирате фактурите, които искате да изтеглите, чрез квадратчето за отметка, кликнете върху Изтегляне на избраните горе вдясно.
  • Ако отворите фактура, като кликнете върху реда, отворете падащото меню „Действия“ горе вдясно и кликнете върху Изтегляне.

Вход в Google Ads

Преглед и промяна на настройките за таксуване
 1. Влезте в профила си на мениджър в Google Ads.
 2. В падащото меню „Профили“ кликнете върху произволен профил с консолидирано таксуване.
 3. Кликнете върху иконата за инструменти Google Ads | tools [Icon] и под „Таксуване“ изберете Настройки за таксуване.

На страницата Настройки можете да промените настройките за профила си за консолидирано таксуване, включително опциите за изпращане на фактури и адреса за фактуриране.

Вход в Google Ads

Намиране на предходни настройки на таксуването
Ако клиентският Ви профил е бил преобразуван от други настройки за фактури към консолидирано таксуване, ще можете да видите предишните си данни за таксуване и фактури в раздела „История на настройките за фактури“. Това става по следния начин:
 1. Влезте в профила си на мениджър в Google Ads.
 2. Кликнете върху иконата за инструменти Google Ads | tools [Icon] и изберете Обобщена информация за таксуването.
 3. Кликнете върху връзката Прехвърляния на таксуването вляво на страницата.
 4. Кликнете върху профила за таксуване, за който искате да видите предишни данни за таксуването и фактури.
 5. Кликнете върху връзката Фактури вляво, за да ги видите.
 6. Когато приключите, кликнете върху Назад към текущата настройка в горния десен ъгъл.

Вход в Google Ads

Създаване на нов профил в Google Ads, който използва автоматични или ръчни плащания

Ако трябва да използвате профила си на мениджър, за да създадете нов профил в Google Ads, който използва автоматични или ръчни плащания, изпълнете следните стъпки:
 1. Влезте в профила си на мениджър в Google Ads.
 2. В лявото странично меню кликнете върху Настройки и след това – върху Настройки на подпрофил в горната част на страницата.
 3. Кликнете върху бутона със знак плюс , след което – върху Създаване на нов профил.
 4. Изберете името, типа, държавата, часовата зона и валутата на профила.
 5. Кликнете върху Запазване и продължаване.
 6. Кликнете върху Създаване на ново настройване с друг начин на плащане.
 7. Превъртете надолу до свързаните си потребителски профили за плащания и кликнете върху Добавяне на нов потребителски профил за плащания.
 8. Под „Как плащате“ изберете Автоматични плащания или Ръчни плащания.
 9. Включете името на бизнеса, адрес и подробности за инструмента.
 10. Кликнете върху Изпращане.

Типове достъп

Страниците, които виждате в раздела „Таксуване и плащания“ в профила си в Google Ads, зависят от това в кой профил сте влезли. В таблицата по-долу са показани действията, които могат да извършват стандартните потребители, администраторите и потребителите с достъп само за таксуване в зависимост от типа на профила, в който са влезли.

  Мениджър на плащанията Всеки профил на мениджър на по-високо ниво от мениджъра, извършващ плащания Профил на мениджър извън йерархията на мениджъра, извършващ плащания Профил на мениджър на по-ниско ниво от мениджъра, извършващ плащания Профил в Google Ads
Може да създава и редактира настройки за таксуване No issues detected and positive check mark icon No issues detected and positive check mark icon Red X Red X Red X
Може да създава и редактира бюджети No issues detected and positive check mark icon No issues detected and positive check mark icon Red X Red X Red X
Може да преглежда и изтегля фактури No issues detected and positive check mark icon No issues detected and positive check mark icon Red X Red X Red X

Съвет

Винаги когато давате име на своя настройка на фактури, уверете се, че то се помни лесно, като „консолидирано таксуване“. Това ще Ви помогне да я разпознаете по-късно, когато настройвате консолидирано таксуване за още профили в Google Ads. Отворете връзката Настройки (до която достигате, като кликнете върху иконата за инструменти Google Ads | tools [Icon] и след това – върху Таксуване и плащания), за да редактирате имената на настройките за фактури.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си