Навигиране в таксуването от профила на мениджър

Ако управлявате профили в Google Ads чрез профил на мениджър и сте настроили консолидирано таксуване, трябва да използвате указанията по-долу, за да разберете как да навигирате в профила си. В тази статия ще Ви покажем как да изпълнявате няколко задачи, включително преглед на историята на транзакциите и фактурите, създаване на бюджети и редактиране на настройките за таксуване.

 
Преглед на историята на транзакциите за управляван профил
 1. Влезте в профила си на мениджър в Google Ads.
 2. В падащото меню Профили кликнете върху профила, който искате да отворите.
 3. Кликнете върху иконата за инструменти  и изберете Таксуване и плащания
 4. Задайте необходимия период от време, за да прегледате конкретна дейност на страницата Транзакции.

Вход в Google Ads

Преглед и създаване на бюджети за управляван профил
 1. Влезте в профила си на мениджър в Google Ads.
 2. В падащото меню Профили кликнете върху профила, който искате да отворите.
 3. Кликнете върху иконата за инструменти  и изберете Таксуване и плащания
 4. Кликнете върху връзката Бюджети за профила отляво на страницата.
 5. Ако искате да създадете нов бюджет за управляван профил, кликнете върху бутона +Бюджет. Можете също да редактирате съществуващи бюджети.

Вход в Google Ads

Достъп до фактури
 1. Влезте в профила си на мениджър в Google Ads.
 2. В падащото меню Профили кликнете върху произволен профил с консолидирано таксуване.
 3. Кликнете върху иконата за инструменти  и изберете Таксуване и плащания.
 4. Кликнете върху връзката Фактури.

На страницата Фактури е показана обобщена информация за бюджетите от всички профили в Google Ads, които са обединени в тази настройка на фактури за консолидирано таксуване. Бюджетите не могат да се редактират в изгледа за консолидирано таксуване. За да го направите, отворете конкретен управляван профил.

Вход в Google Ads

Преглед и промяна на настройките за таксуване
 1. Влезте в профила си на мениджър в Google Ads.
 2. В падащото меню Профили кликнете върху произволен профил с консолидирано таксуване.
 3. Кликнете върху иконата за инструменти  и изберете Таксуване и плащания.
 4. Кликнете върху връзката Настройки.

На страницата Настройки можете да промените настройките за профила си за консолидирано таксуване, включително опциите за изпращане на фактури и адреса за фактуриране.

Вход в Google Ads

Намиране на предходни настройки на таксуването
Ако управляваният от Вас профил е бил преобразуван от друга настройка на фактури към консолидирано таксуване, ще можете да видите предишните си данни за таксуването и фактури в секцията „Предишни профили за таксуване“. Ето как:
 1. Влезте в профила си на мениджър в Google Ads.
 2. Кликнете върху иконата за инструменти  и изберете Таксуване и плащания.
 3. Кликнете върху връзката Прехвърляния на таксуването вляво на страницата.
 4. Кликнете върху профила за таксуване, за който искате да видите предишни данни за таксуването и фактури.
 5. Кликнете върху връзката Фактури вляво, за да ги видите.
 6. Когато приключите, кликнете върху Връщане към текущата настройка в горния десен ъгъл.

Вход в Google Ads

Типове достъп

Страниците, които ще видите, като кликнете върху иконата за инструменти  и Таксуване и плащания, варират според разрешенията.

 • Потребителите, които ползват профил на мениджър със стандартен и администраторски достъп и които управляват профил с консолидирано таксуване, имат достъп до следните страници, като кликнат върху иконата за инструменти  и Таксуване и плащания: „История на транзакциите“, „Фактури“, „Бюджети на профила“, „Настройки“, „Потребителски профил за таксуване“ и „История на настройването на фактурирането“ (ако е приложимо).
 • Всеки, който не влиза в управляван профил през профила на мениджър, ще има достъп за преглед на историята на транзакциите му, страницата му „Бюджети на профила“ и секцията „Платец“ на страницата „Настройки“.
 • След като профил премине към настройка за консолидирани фактури, само включени в белия списък потребители на профила на мениджър ще могат да имат достъп и възможност за редактиране на фактури и бюджети на профила в тях.

Съвет

Винаги когато давате име на своя настройка на фактури, уверете се, че то се помни лесно, като „консолидирано таксуване“. Това ще Ви помогне да я разпознаете по-късно, когато настройвате консолидираното таксуване за още профили в Google Ads. Отворете връзката Настройки (под иконата за инструменти  и Таксуване и плащания), за да редактирате имената на настройки на фактури.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си