Om kontobudsjetter

Kontobudsjetter ble tidligere kalt budsjettbestillinger, og de brukes av annonsører som faktureres månedlig. Når du fastsetter et kontobudsjett, velger du et visst pengebeløp du er villig til å bruke over en gitt tidsperiode. På denne måten kan du holde kontroll over kostnadsnivået samt de gjennomsnittlige daglige kampanjebudsjettene.

Et byrå kan for eksempel ønske å tilordne et fast beløp til en kundekonto hver måned. I tillegg til kampanjens gjennomsnittlige dagsbudsjett kan det også benyttes et kontobudsjett for å sikre at de månedlige kostnadene ikke overskrider det beløpet i kontoen i sin helhet.

Beløp som innledes med et grønt + (plusstegn) eller et rødt - (minustegn)

Noen ganger det vises et grønt + (plusstegn) eller et rødt - (minustegn) foran kontobudsjettet ditt. Nedenfor kan du se hva disse tegnene betyr.

Grønt + (plusstegn)

Det er to tilfeller der det kan vises et grønt + (plusstegn) sammen med et beløp: Det er enten foretatt en kredittjustering i kontoen din, eller vi har oppdaget ugyldige klikk – som du ikke skal belastes for. I begge disse tilfellene er beløpet som vises etter det grønne + (plusstegnet), det overskytende beløpet (budsjettet) du kan bruke, og som er gjort tilgjengelig for deg via kredittjusteringen.

I systemet vårt blir det beregnet hvor mye av budsjettet ditt som ble brukt på ugyldige klikk. Ettersom du ikke skal belastes for ugyldige klikk, blir beløpet tilbakeført til budsjettet ditt, slik at du bruker akkurat så mye som du opprinnelig hadde planlagt.

Rødt - (minustegn)

Hvis det vises et rødt minustegn (-) foran et beløp, betyr det at du foreløpig ikke kan bruke dette beløpet. Dette skjer vanligvis når du nettopp har økt et eksisterende budsjett og justeringen ennå ikke er ferdigbehandlet. Denne budsjettstatusen er midlertidig, og merknaden forsvinner så snart tilleggsbudsjettet er lagt til i den tilgjengelige budsjettlinjen.

Kampanjers gjennomsnittlige dagsbudsjetter og kontobudsjettet ditt

Et kontobudsjett fungerer utelukkende som en forbruksgrense for alle kampanjene dine. Hvis de totale kampanjekostnadene dine når det aktuelle beløpet i kontobudsjettet før sluttdatoen du har angitt, avsluttes visningen av alle annonsene i den aktuelle kontoen. At du har et kontobudsjett, betyr verken at du får fordelt kostnadene dine over kampanjene du har, eller over tidsperioden du har angitt. Hvis du vil gjøre det, må du bruke gjennomsnittlige dagsbudsjetter i kampanjene.

Eksempel

Tenk deg at du har en Google Ads-konto med to kampanjer. Du oppretter så et kontobudsjett pålydende USD 1000 for perioden 1. april til 30. april. Hvis de akkumulerte kontokostnadene når USD 1000 etter 1. april, men før 30. april, blir ikke annonsene dine vist før det neste kontobudsjettet aktiveres.

Det er når du vil sikre at de tilordnede USD 1000 varer i hele perioden på 30 dager, at de gjennomsnittlige dagsbudsjettene i kampanjene dine kommer i spill. Først må du avgjøre hvor mye du vil bruke på hver kampanje. I dette tilfellet ønsker du å bruke USD 750 på kampanje 1 og USD 250 på kampanje 2. Du må så dele hvert beløp på 30 for å finne det gjennomsnittlige dagsbudsjettet:

  1. USD 750 / 30 = USD 25
  2. USD 250 / 30 = USD 8,33

Det gjennomsnittlige dagsbudsjettet du tilordner kampanje 1 og kampanje 2, er på henholdsvis USD 25 og USD 8,33.

Vær oppmerksom på følgende

  • I Budsjett-kolonnen kan du se totalbeløpet som er godkjent eller bedt om for det aktuelle budsjettet. Hvis budsjettet er ubegrenset – noe som innebærer at ingen av Google Ads-kampanjene dine har noe forbrukstak, men i stedet kjøres med utgangspunkt det gjennomsnittlige dagsbudsjettet du fastsetter for de enkelte kampanjene – vises Ubegrenset her.
  • I Forbruk-kolonnen kan du se hvor mye av det aktuelle budsjettet som er brukt så langt. Dette beløpet kan være høyere enn beløpet oppført i budsjettkolonnen, noe som blant annet kan skyldes at budsjettet ditt er godskrevet en kredittjustering. Under det oppgitte forbruksbeløpet ser du hvilken prosentandel dette utgjør av det faktiske budsjettet.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt