מידע על תקציבי חשבון

מפרסמים שמשלמים באמצעות חשבונית חודשית משתמשים בתקציבי חשבון, שנקראו בעבר 'סדרי הקצאת תקציב'. כשיוצרים תקציב חשבון, אתם בוחרים סכום כסף מסוים שתרצו להוציא במשך תקופת זמן ספציפית. כך ניתן לשלוט בהוצאות בנוסף לתקציבים היומיים הממוצעים של הקמפיינים.

לדוגמה, נניח שאתם מנהלים של סוכנות ואתם רוצים להקצות סכום קבוע בכל חודש לחשבון של לקוח. בנוסף לתקציב היומי הממוצע של הקמפיין, אתם יכולים להשתמש בתקציב חשבון כדי להבטיח שהעלויות החודשיות לא יחרגו מהסכום הזה בחשבון כולו.

הצגת היסטוריית התקציבים

במהלך ההשקה של הממשק החדש של Google Ads, ייתכן שתבחינו במספר שינויים בדף תקציבי החשבון. בממשק הקודם של AdWords, היסטוריית השינויים של התקציבים הוצגה בדף הפרטים של התקציבים. בממשק החדש של Google Ads, המידע הזה יוצג בדף 'היסטוריית השינויים'.

לתשומת ליבכם: אחרי השלמת המעבר לממשק החדש של Google Ads, לא ניתן יהיה לגשת לכל הנתונים בהיסטוריית השינויים מהתקופה שלפני המעבר. כדי להבטיח שתהיה לכם גישה בעתיד אל המידע הזה, מומלץ להוריד את היסטוריית התקציבים בעזרת הקישור שמופיע מתחת לטבלת התקציבים: הורדה של היסטוריית שינויים בתקציבים שהועברו לארכיון. אפשרות ההורדה הזו הייתה זמינה רק במהלך 2017.

סכומים שלפניהם מופיע סימן חיבור (+) ירוק או סימן חיסור (-) אדום

מדי פעם, ייתכן שיופיע סימן חיבור (+) ירוק או סימן חיסור (-) אדום לפני תקציב החשבון שלכם. בהמשך תוכלו למצוא הסבר לסימנים האלה.

סימן חיבור (+) ירוק

סימן חיבור (+) ירוק עשוי להופיע לפני סכום בשני מצבים: אם בחשבון שלכם בוצעה התאמת אשראי או אם זיהינו בחשבון קליקים לא חוקיים שלא תחויבו עבורם. בשני המקרים, הסכום שמופיע אחרי סימן החיבור הירוק הוא התקציב הנוסף הזמין לניצול, המתקזז עם התאמות האשראי. 

המערכת שלנו מחשבת את סכום התקציב שנוצל על קליקים לא חוקיים. מאחר שאינך מחויב בגין הקליקים הלא חוקיים, המערכת מוסיפה את הסכום הזה בחזרה לתקציב שלך כך שבסופו של דבר תוציא את הסכום שאליו התכוונת במקור.

סימן חיסור (-) אדום

סכום שלפניו מופיע סימן חיסור (-) אדום הוא סכום שעדיין אינו זמין לניצול. מצב זה קורה בדרך כלל מיד לאחר שהגדלת את התקציב הנוכחי שלך וההגדלה עדיין לא עודכנה סופית במערכת. סטטוס התקציב הזה הוא זמני, והסימן אמור להיעלם זמן קצר לאחר שהתוספת לתקציב תצורף לשורת התקציב הזמין.

תקציבים יומיים ממוצעים של קמפיינים ותקציב החשבון שלכם

תקציב חשבון משמש רק בתור תקרת הוצאות לכל הקמפיינים שלכם. אם עלויות הקמפיינים הכוללות יגיעו לסכום המסגרת של תקציב החשבון לפני תאריך הסיום שהגדרת, כל המודעות הכלולות בחשבון יפסיקו לפעול. כשמגדירים תקציב חשבון, עלויות הפרסום אינן מתפרשות על פני הקמפיינים שלכם או על פני תקופת הזמן שהגדרתם. לשם כך, צריך להשתמש בתקציבים יומיים ממוצעים של קמפיינים.

דוגמה

נניח שיש לכם חשבון Google Ads הכולל שני קמפיינים. אתם יוצרים תקציב חשבון בסך 4,000 ש"ח לתקופה שבין 1 באפריל ל-30 באפריל. אם בחשבון יצטברו עלויות בסך 4,000 ש"ח לאחר 1 באפריל ולפני 30 באפריל, המודעות שלכם יפסיקו להופיע עד לתאריך ההתחלה של תקציב החשבון הבא.

כדי להבטיח שהתקציב בסך 4,000 ש"ח יספיק לחודש שלם, אתם משתמשים בתקציבים יומיים ממוצעים של קמפיינים. תחילה, אתם קובעים את הסכום שתרצו להוציא בכל קמפיין. בדוגמה הזו, אתם רוצים להקצות 3,000 ש"ח לקמפיין מס' 1 ו-1,000 ש"ח לקמפיין מס' 2. לאחר מכן, אתם מחלקים כל סכום ב-30 כדי לחשב את התקציב היומי הממוצע שלכם:

  1. ‎3,000/30 = 100
  2. ‎1,000/30 = 33.33

אתם מקצים לקמפיין מס' 1 תקציב יומי ממוצע בסך 100 ש"ח ולקמפיין מס' 2 תקציב יומי ממוצע בסך 33.33 ש"ח.

חשוב לזכור

  • בעמודה תקציב מוצג הסכום הכולל שביקשתם או שאישרתם עבור התקציב. אם התקציב מוגבל – כלומר כל הקמפיינים שלכם ב-Google Ads לא מוגבלים לסכום מסוים, אלא לתקציבים היומיים הממוצעים שהגדרתם לכל קמפיין – יופיע כאן הסטטוס ללא הגבלה.
  • בעמודה הוצאה מוצג סכום התקציב הכולל שנוצל עד עכשיו. סכום זה עשוי להיות גבוה יותר מהסכום שמופיע בעמודת התקציב. לדוגמה, אם נוסף זיכוי לתקציב. מתחת לסכום ההוצאה מופיע אחוז הניצול של ההוצאה מתוך התקציב בפועל.
האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?

צריכים עזרה נוספת?

אפשר להיכנס כדי לקבל אפשרויות תמיכה נוספות על מנת לפתור במהירות את הבעיה