Giới thiệu về Điểm Chất lượng

Điểm Chất lượng nhằm cung cấp cho bạn tổng quan về chất lượng của quảng cáo của bạn. Điểm Chất lượng từ 1-10 được báo cáo cho mỗi từ khóa trong tài khoản của bạn là ước tính về chất lượng quảng cáo và các trang đích do những quảng đó kích hoạt. Ba yếu tố xác định Điểm Chất lượng của bạn:

Vì vậy, việc có Điểm Chất lượng cao có nghĩa là hệ thống của chúng tôi cho rằng quảng cáo và trang đích có liên quan và hữu ích đối với người xem quảng cáo của bạn.

Bài viết này giải thích cách thức hoạt động của Điểm Chất lượng.

Điểm Chất lượng dựa trên dữ liệu hiệu suất trước đây

Điểm Chất lượng là một ước tính tổng hợp về mức độ hoạt động tốt của từ khóa nói chung trong các phiên đấu giá quảng cáo trước đây. Dựa trên dữ liệu này, mỗi từ khóa của bạn nhận được một Điểm Chất lượng trên thang điểm từ 1 đến 10, trong đó 1 là điểm thấp nhất và 10 là điểm cao nhất. 

Điểm Chất lượng vô hiệu, ký hiệu "—" trong bảng, xuất hiện khi không có đủ số lần hiển thị hoặc lần nhấp để xác định chính xác Điểm Chất lượng của một từ khóa.

Cột trạng thái Điểm Chất lượng

Các cột này hiển thị cho bạn 4 giá trị Điểm Chất lượng: Điểm Chất lượng, Trải nghiệm trang đích, Mức độ liên quan của quảng cáo và Tỷ lệ nhấp dự kiến (CTR).

Có thể thêm những cột tùy chọn này vào báo cáo từ khóa của bạn. Bạn cũng có thể nhìn thấy các điểm này trong văn bản xuất hiện khi bạn di chuột qua ô lời thoại biểu tượng trạng thái từ khóa “(Bong bóng từ chối quảng cáo)”.

Cột Điểm Chất lượng trong quá khứ

Các cột lịch sử này giúp bạn thấy dữ liệu trong quá khứ cho 4 cột Điểm Chất lượng: Điểm Ch.lượng (lịch sử), Trải nghiệm trang đích (lịch sử), Mức độ liên quan của quảng cáo (lịch sử) và “CTR dự kiến (lịch sử).

Các cột lịch sử sẽ phản ánh điểm số đã biết trước đây cho thời gian báo cáo. Nếu bạn áp dụng phân đoạn "Ngày" cho báo cáo từ khóa, Google Ads sẽ báo cáo giá trị hàng ngày phản ánh điểm số vào cuối mỗi ngày. Lưu ý rằng dữ liệu lịch sử sẽ không có sẵn trong các cột này vào ngày trước ngày 22 tháng 1 năm 2016. Tuy nhiên, nếu trước đây bạn đã sử dụng một bên thứ ba hoặc tập lệnh để tải xuống dữ liệu Điểm Chất lượng trong quá khứ, thì các điểm này sẽ không bị ảnh hưởng và dữ liệu này sẽ vẫn có sẵn.

Điểm Chất lượng rỗng

Từ khóa mới ban đầu sẽ nhận được Điểm Chất lượng rỗng, được chỉ định bằng “—" trong bảng. Khi quảng cáo của bạn chạy, từ khóa của bạn tích lũy dữ liệu hiệu suất và Điểm Chất lượng của bạn có thể thay đổi. Bạn có thể thấy những thay đổi trong Điểm Chất lượng của mình sau khi đã có đủ lần hiển thị. 

Đôi khi, bạn có thể thấy từ khóa nhận được nhiều lần hiển thị, nhưng vẫn thấy Điểm Chất lượng rỗng. Điều này có thể xảy ra khi từ khóa của bạn không có đủ số lần hiển thị đối sánh chính xác. Số lần hiển thị đối sánh chính xác đề cập đến quảng cáo hiển thị trên các tìm kiếm cụm từ đối sánh chính xác từ khóa của bạn. Vì vậy, nếu chưa có đủ số lần hiển thị quảng cáo cho các tìm kiếm đối sánh chính xác với từ khóa của bạn, bạn có thể thấy Điểm Chất lượng rỗng. 

Cũng nên lưu ý rằng các từ khóa cần có các lần hiển thị đối sánh chính xác gần đây để duy trì Điểm Chất lượng. Nếu từ khóa không có đủ lưu lượng truy cập gần đây, Điểm Chất lượng của từ khóa đó cũng có thể quay về giá trị rỗng.

Các Điểm Chất lượng khác nhau cho cùng một từ khóa

Đôi khi, bạn có thể thấy Điểm Chất lượng khác nhau cho cùng một từ khóa trên các chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo. Điều này là do ba thành phần tạo nên Điểm Chất lượng--tỷ lệ nhấp dự kiến, mức độ liên quan của quảng cáo và trải nghiệm trang đích--tùy thuộc vào quảng cáo, nhắm mục tiêu, trang đích và các yếu tố khác có thể khác nhau giữa các nhóm quảng cáo. Vì vậy, nếu các nhóm quảng cáo không giống nhau, thì cùng một từ khóa có thể có Điểm Chất lượng khác nhau giữa các nhóm quảng cáo hoặc chiến dịch.

Điểm chất lượng khác như thế nào so với chất lượng quảng cáo tại thời điểm đấu giá

Quan trọng: Điểm Chất lượng của bạn không được sử dụng tại thời điểm đấu giá để xác định Xếp hạng quảng cáo. 

Xếp hạng quảng cáo được tính ngay khi người nào đó thực hiện tìm kiếm kích hoạt quảng cáo của bạn để cạnh tranh trong phiên đấu giá. Đối với Xếp hạng quảng cáo, chúng tôi tính đến các tín hiệu của tài khoản trong thời gian thực như truy vấn và ngữ cảnh của người dùng (ví dụ: loại thiết bị, tùy chọn ngôn ngữ, vị trí, thời gian trong ngày, bản chất của cụm từ tìm kiếm, các quảng cáo khác và kết quả tìm kiếm hiển thị trên trang, các tín hiệu và thuộc tính người dùng khác) để tính các số đo của CTR dự kiến chính xác hơn, mức độ liên quan của quảng cáo và trải nghiệm trang đích. Mặt khác, Điểm Chất lượng là một ước tính chung hơn dựa vào hiệu suất trung bình trước đây của bạn. Điểm Chất lượng cũng khác biệt so với Xếp hạng quảng cáo đó là điểm chất lượng dựa trên từ khóa.

Tìm hiểu thêm về Xếp hạng quảng cáo

Một quảng cáo chất lượng cao khi hoạt động

Dưới đây là ví dụ về trải nghiệm người dùng tốt dựa trên quảng cáo chất lượng cao và có liên quan. Giả sử bạn sở hữu một trang web chuyên về vớ và Sam, một khách hàng, đang tìm kiếm vớ sọc. Dưới đây là cách quảng cáo của bạn (và các từ khóa có Điểm Chất lượng cao) kết nối Sam với những gì anh ta muốn.

  • Khi Sam tìm kiếm "vớ sọc nam" trên Google, anh ta thấy quảng cáo của mình. (Quảng cáo của bạn có “[vớ sọc]” là từ khóa.)
  • Sam nhấp chuột vào quảng cáo và dừng lại ngay trên trang "vớ sọc nam" của trang web của bạn. Trang tải nhanh chóng và Sam sử dụng dễ dàng.
  • Sam mua một vài đôi vớ sọc.

Đó là những gì mà chúng tôi coi là một trải nghiệm người dùng tuyệt vời. Ngoài Điểm Chất lượng có thể cao hơn trong hầu hết các trường hợp, quảng cáo có liên quan có xu hướng nhận được nhiều nhấp chuột hơn, xuất hiện ở vị trí cao hơn và mang lại cho bạn nhiều thành công nhất.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố