Wynik jakości – informacje

Wynik jakości informuje Cię o ogólnej jakości Twoich reklam. Podawany jest w skali od 1 do 10 dla każdego słowa kluczowego na koncie i określa szacowaną jakość reklam i stron docelowych, do których prowadzą poszczególne reklamy. Na wynik jakości wpływają trzy czynniki:

Wysoki wynik jakości oznacza, że według naszych systemów reklama i strona docelowa są trafne i przydatne dla użytkowników, którzy je zobaczą.

Z tego artykułu dowiesz się, jak działa wynik jakości.

Wynik jakości jest obliczany na podstawie historycznych danych o skuteczności

Wynik jakości to łączne oszacowanie ogólnych wyników słów kluczowych w dotychczasowych aukcjach reklam. Na podstawie tych danych każde słowo kluczowe uzyskuje wynik jakości w skali od 1 do 10 (1 odpowiada najniższej ocenie, a 10 – najwyższej). 

Jeżeli wyświetleń lub kliknięć jest zbyt mało, by dokładnie określić wynik jakości słowa kluczowego, zobaczysz zerowy wynik jakości (oznaczony w tabeli jako „–”).

Kolumny stanu wyniku jakości

W tych kolumnach znajdziesz cztery składowe wyniku jakości: Wynik jakości, Ocena jakości strony docelowej, Trafność reklamy i Przewidywany współczynnik klikalności (CTR).

To opcjonalne kolumny, które można dodać do raportów słów kluczowych. Informacje o wyniku jakości wyświetlą się także po najechaniu na dymek obok ikony stanu słowa kluczowego „(Dymek: odrzucenie reklamy)”.

Kolumny Historycznego wyniku jakości

W tych kolumnach znajdziesz historyczne dane ze wszystkich czterech kolumn wyniku jakości: Wyn. Jak. (hist.), Ocena jakości strony docelowej (hist.), Trafność reklamy (hist.) i Przewidywany CTR (hist.).

Kolumny historyczne zawierają ostatni znany wynik z okresu raportowania. Jeśli zastosujesz w raportach słowa kluczowego segment „Dzień”, Google Ads wyświetli wartości dzienne, które odpowiadają wynikom uzyskanym na koniec danego dnia. Pamiętaj, że dane historyczne w tych kolumnach nie będą dostępne dla dat wcześniejszych niż 22 stycznia 2016 r. Jeśli jednak dane o historycznym wyniku jakości były wcześniej pobierane za pomocą usług firmy zewnętrznej lub skryptów, dane te nie powinny ulec zmianom i będą nadal dostępne.

Zerowy wynik jakości

Nowe słowa kluczowe początkowo otrzymują zerowy wynik jakości, oznaczony w tabeli symbolem „–”. Gdy reklamy są wyświetlane, słowa kluczowe gromadzą dane o skuteczności, co może spowodować zmianę wyniku jakości. Po uzyskaniu wystarczającej liczby wyświetleń zauważysz zmiany w wyniku jakości. 

Czasami słowa kluczowe uzyskują dużo wyświetleń, ale ich wynik jakości nadal wynosi zero. Może się tak zdarzyć, gdy słowa kluczowe nie mają wystarczającej liczby wyświetleń w dopasowaniu ścisłym. Wyświetlenia w dopasowaniu ścisłym oznaczają przypadki wyświetlenia reklam przy wyszukiwaniach haseł, które ściśle pasują do słowa kluczowego. Jeśli reklama nie wyświetliła się wystarczająco wiele razy przy wyszukiwaniach będących dopasowaniem ścisłym Twoich słów kluczowych, wynik jakości może wynosić zero. 

Pamiętaj, że słowa kluczowe wymagają niedawnych wyświetleń w dopasowaniu ścisłym, by utrzymać wynik jakości. Jeśli słowo kluczowe nie generuje na bieżąco wystarczającego ruchu, jego wynik jakości może wrócić do wartości zerowej.

Różne wyniki jakości tego samego słowa kluczowego

Czasami to samo słowo kluczowe może mieć różne wyniki jakości w różnych kampaniach lub grupach reklam. Dzieje się tak, ponieważ trzy składowe wyniku jakości – przewidywany współczynnik klikalności, trafność reklamy i ocena jakości strony docelowej – zależą od kreacji, ustawień kierowania, strony docelowej i innych czynników, które mogą się różnić w zależności od grupy reklam. Jeśli grupy reklam nie są identyczne, to samo słowo kluczowe może mieć inne wyniki jakości w różnych grupach reklam lub kampaniach.

Czym to się różni od jakości reklamy w czasie aukcji?

Ważne: wynik jakości nie jest wykorzystywany w aukcji do określenia rankingu reklamy. 

Za każdym razem kiedy ktoś przeprowadzi wyszukiwanie powodujące udział reklamy w aukcji, natychmiast wyliczamy ranking reklamy. Do określenia rankingu reklam wykorzystujemy informacje w czasie rzeczywistym, w tym informacje o kontekście zapytania i użytkownika (np. rodzaj urządzenia, preferencje językowe, lokalizacja, pora dnia, charakter wyszukiwanych słów, inne reklamy i wyniki wyszukiwania wyświetlane na stronie, a także inne sygnały i atrybuty użytkownika), by dokładniej obliczyć spodziewany CTR oraz ocenić trafność reklamy i jakość strony docelowej. Wynik jakości jest natomiast bardziej ogólną prognozą uwzględniającą historyczną średnią skuteczność. Różni się on ponadto od rankingu reklamy tym, że jest oparty na słowach kluczowych.

Więcej informacji o rankingu reklamy

Reklamy wysokiej jakości w praktyce

Oto przykład trafnej reklamy o wysokiej jakości, zapewniającej komfort użytkowników. Załóżmy, że masz sklep internetowy ze skarpetkami, a Jan szuka skarpetek w paski. Reklama (i słowa kluczowe z wysokim wynikiem jakości) podpowiada Janowi poszukiwane przez niego produkty w następujący sposób:

  • Jan wyszukuje w Google „męskie skarpetki w paski” i widzi Twoją reklamę („skarpetki w paski” są słowem kluczowym Twojej reklamy).
  • Jan klika reklamę i trafia prosto na stronę Twojej witryny z męskimi skarpetkami w paski. Strona szybko się wczytuje i jest łatwa w obsłudze.
  • Jan kupuje kilka par skarpetek w paski.

Właśnie tak możesz zadowolić użytkownika. Trafne reklamy nie tylko zapewniają potencjalnie wyższy wynik jakości, ale również generują więcej kliknięć, pojawiają się na wyższych pozycjach oraz przynoszą najlepsze wyniki.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem