Par kvalitātes rādītāju

Kvalitātes rādītājs sniedz vispārīgu priekšstatu par jūsu reklāmu kvalitāti. Kontā parādītais katra atslēgvārda kvalitātes rādītājs (1–10) aptuveni parāda jūsu reklāmu un to aktivizēto galveno lapu kvalitāti. Kvalitātes rādītāju nosaka trīs tālāk minētie faktori.

Ja ir augsts kvalitātes rādītājs, saskaņā ar mūsu sistēmas veikto analīzi jūsu reklāma un galvenā lapa ir atbilstoša un būs noderīga lietotājam, kurš skatīs jūsu reklāmu.

Šajā rakstā ir izskaidrota kvalitātes rādītāja darbība.

Kvalitātes rādītāja pamatā ir pagātnes veiktspējas dati

Kvalitātes rādītājs ir apkopots aprēķins par to, cik veiksmīga kopumā ir bijusi jūsu atslēgvārda veiktspēja pagātnes reklāmu izsolēs. Ņemot vērā šos datus, katram atslēgvārdam tiek noteikts kvalitātes rādītājs skalā no 1 līdz 10, kur 1 nozīmē zemāko rādītāju, bet 10 — augstāko. 

Nulles kvalitātes rādītāji, kas tabulā tiek apzīmēti ar “—”, tiek rādīti gadījumos, kad pietrūkst seansu vai klikšķu, lai precīzi noteiktu atslēgvārda kvalitātes rādītāju.

Kvalitātes rezultāta statusa kolonnas

Šajās statusa kolonnās ir redzamas četras kvalitātes rezultāta vērtības: Kvalitātes rādītājs, Pieredze galvenajā lapā, Reklāmas atbilstība un Paredzamais vidējais klikšķu skaits (VKS).

Šīs papildu kolonnas var pievienot atslēgvārdu pārskatiem. Rezultātus var skatīt arī tekstā, kas tiek parādīts, novietojot kursoru virs atslēgvārda statusa ikonas runas burbuļa (Reklāmas noraidīšanas burbulis).

Vēsturiskā kvalitātes rādītāja kolonnas

Šajās vēsturiskajās kolonnās ir redzami iepriekšējie visu četru kvalitātes rādītāja kolonnu dati: Kval. rādītājs (vēst.), Pieredze galv. lapā (vēst.), Reklāmas atbilstība (vēst.) un Paredz. VKS (vēst.).

Vēsturiskās kolonnas rāda pārskata perioda jaunākos zināmos rezultātus. Ja atslēgvārdu pārskatos lieto segmentu “Diena”, AdWords rāda dienu vērtības, kas atspoguļo katras dienas beigu rezultātu. Ņemiet vērā, ka šajās kolonnās nav pieejami vēsturiskie dati par laiku pirms 2016. gada 22. janvāra. Ja iepriekš izmantojāt trešās puses pakalpojumu vai skriptus, lai lejupielādētu vēsturiskā kvalitātes rādītāja datus, tie netiks ietekmēti un dati joprojām būs pieejami.

Nav kvalitātes rādītāja

Jauniem atslēgvārdiem sākumā parasti nav kvalitātes rādītāja, un tabulā to norāda “—”. Rādot reklāmas, atslēgvārdi uzkrāj veiktspējas datus, un kvalitātes rādītājs var mainīties. Kad būs saņemts pietiekami daudz seansu, iespējams, kvalitātes rādītājs mainīsies. 

Dažkārt atslēgvārdi saņem daudz seansu, taču tiem joprojām nav kvalitātes rādītāja. Tā var notikt gadījumos, kad atslēgvārdiem nav pietiekami daudz precīzās atbilstības seansu. Precīzās atbilstības seansi tiek iegūti, kad reklāma tiek rādīta meklēšanas vaicājumiem, kas precīzi atbilst jūsu atslēgvārdam. Ja reklāma nav pietiekami bieži rādīta meklēšanas vaicājumiem, kas precīzi atbilst atslēgvārdiem, kvalitātes rādītājs nav pieejams. 

Ņemiet vērā, ka atslēgvārdiem ir nepieciešami nesen iegūti precīzās atbilstības seansi, lai uzturētu kvalitātes rādītāju. Ja atslēgvārds pēdējā laikā nav saņēmis pietiekami daudz datplūsmas, tā reklāmas rādītājs var nebūt pieejams.

Dažādi kvalitātes rādītāji vienam atslēgvārdam

Dažkārt vienam atslēgvārdam dažādās kampaņās vai reklāmu kopās var būt dažādi kvalitātes rādītāji. Kvalitātes rādītāju veido trīs komponenti — paredzamais vidējais klikšķu skaits, reklāmas atbilstība un pieredze galvenajā lapā —, un tie ir atkarīgi no reklāmu materiāliem, mērķauditorijas atlases, galvenās lapas un citiem faktoriem, kas reklāmu kopās var atšķirties. Ja reklāmu kopas nav identiskas, vienam atslēgvārdam dažādās reklāmu kopās vai kampaņās var būt dažādi kvalitātes rādītāji.

Atšķirība no reklāmas kvalitātes izsoles laikā

Svarīgi! Jūsu kvalitātes rādītājs netiek izmantots izsoles laikā, lai noteiktu reklāmas rangu. 

Reklāmas rangs tiek aprēķināts uzreiz, kad kāds lietotājs veic meklēšanu un šī darbība aktivizē reklāmas piedalīšanos izsolē. Reklāmas rangā tiek ņemti vērā tādi reāllaika signāli kā vaicājuma un lietotāja konteksts (piemēram, ierīces veids, valodas preference, atrašanās vieta, diennakts laiks, meklēšanas vienumu veids, citas reklāmas un meklēšanas rezultāti, kas tiek rādīti attiecīgajā lapā, kā arī citi lietotāja signāli un atribūti), lai aprēķinātu precīzākus paredzamā VKS, reklāmas atbilstības un pieredzes galvenajā lapā rādītājus. Citiem vārdiem sakot, kvalitātes rādītājs ir vairāk vispārīgs aprēķins, kura pamatā ir vidējā pagātnes veiktspēja. Kvalitātes rādītājs no reklāmas ranga atšķiras arī ar to, ka tā pamatā ir atslēgvārdi.

Uzzināt vairāk par reklāmas rangu

Augstas kvalitātes reklāmas darbība

Tālāk ir aplūkots piemērs, kurā lietotājs gūst pozitīvu pieredzi, ko sniedz augstas kvalitātes atbilstoša reklāma. Pieņemsim, ka jums pieder specializēta zeķu tirdzniecības tīmekļa vietne un Sandis (klients) meklē svītrainas zeķes. Lūk, kā reklāma (un atslēgvārdi ar augstas kvalitātes rādītāju) un Sandis atrod viens otru, ņemot vērā Sanda vēlmes.

  • Kad Sandis Google tīklā meklē “svītrainas vīriešu zeķes”, viņam tiek parādīta jūsu reklāma. (Jūsu reklāmas atslēgvārds ir “[svītrainas zeķes]”.)
  • Sandis noklikšķina uz jūsu reklāmas un nokļūst tieši jūsu tīmekļa vietnes lapā ar “svītrainajām vīriešu zeķēm”. Lapa tiek ielādēta ātri, tāpēc Sandim to ir viegli lietot.
  • Sandis iegādājas vairākus svītrainu zeķu pārus.

To mēs uzskatām par lielisku lietotāja pieredzi. Lielākajā daļā gadījumu atbilstošas reklāmas ne vien iegūst iespējami augstāku kvalitātes rādītāju, bet arī nopelna vairāk klikšķu, tiek rādītas augstākā pozīcijā un nes jums vairāk veiksmes.

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Pierakstieties, lai būtu pieejamas papildu atbalsta iespējas un varētu ātri novērst problēmu.