Teave kvaliteediskoori kohta

Kvaliteediskoori eesmärk on anda teile aimu teie reklaamide kvaliteedist. Konto iga märksõna jaoks kuvatav kvaliteediskoor 1–10 näitab selle märksõna käivitatud reklaamide ja sihtlehtede hinnangulist kvaliteeti. Kvaliteediskoori määravad kolm tegurit.

Seega tähendab kõrge kvaliteediskoor seda, et teie reklaam ja sihtleht on meie süsteemide hinnangul teie reklaami vaatava isiku jaoks asjakohased ning kasulikud.

Selles artiklis selgitatakse, kuidas kvaliteediskoor toimib.

Kvaliteediskoor põhineb varasematel toimivusandmetel

Kvaliteediskoor on koondatud prognoos selle kohta, kui hästi on märksõna varasematel reklaamioksjonitel toiminud. Nende andmete põhjal määratakse igale märksõnale kvaliteediskoor vahemikus 1–10, kus üks on kõige kehvem ja kümme on kõige parem tulemus. 

Kui märksõna kvaliteediskoori täpseks määramiseks pole piisavalt näitamisi või klikke, kuvatakse tabelis tühiväärtusega kvaliteediskoor „—”.

Kvaliteediskoori olekuveerud

Need olekuveerud näitavad teile nelja kvaliteediskoori väärtust: Kvalideediskoor, Sihtlehe kasutuskogemus, Reklaami asjakohasus ja Eeldatav klikkimise määr (CTR).

Need valikulised veerud saab lisada teie märksõnade aruannetesse. Neid skoore näete ka tekstis, mis kuvatakse, kui hiirekursorit märksõna olekuikooni jutumulli „(Reklaami tagasilükkamise mull)“ kohal hõljutate.

Ajaloolise kvaliteediskoori veerud

Need ajalooliste andmetega veerud võimaldavad teil näha kõigi nelja kvaliteediskoori veeru varasemaid andmeid: „Kval-skoor (ajal.)”, „Sihtlehe kasutuskogem. (ajal.)”, „Reklaami asjakohasus (ajal.)” ja „Eeld. CRT (ajal.)”.

Ajalooliste andmetega veerud kajastavad aruandlusperioodi viimast teadaolevat skoori. Kui rakendate märksõnade aruannetes segmendi „Päev”, esitab Google Ads päevapõhiseid väärtusi, mis kajastavad iga päeva lõpus esinenud skoori. Võtke arvesse, et 2016. aasta 22. jaanuarile eelnevate kuupäevade korral pole ajaloolised andmed nendes veergudes saadaval. Kui kasutasite aga varem ajaloolise kvaliteediskoori andmete allalaadimiseks kolmanda osapoole teenust või skripte, ei tohiks see neid mõjutada ning need andmed on endiselt saadaval.

Tühiväärtusega kvaliteediskoorid

Uued märksõnad saavad esialgu tühiväärtusega kvaliteediskoori, mis on tabelis tähistatud väärtusega „—“. Märksõnad koguvad reklaamide esitamisel toimivusandmeid ja kvaliteediskoor võib seetõttu muutuda. Võite kvaliteediskoori muutusi näha siis, kui teil on piisavalt näitamisi. 

Vahel võib olla nii, et märksõnad saavad palju näitamisi, kuid näete endiselt tühiväärtusega kvaliteediskoori. See võib juhtuda siis, kui teie märksõnadel pole piisavalt täpse vaste näitamisi. Täpse vaste näitamised viitavad reklaamidele, mida näidatakse otsinguterminite korral, mis on teie märksõna täpsed vasted. Seega võidakse tühiväärtusega kvaliteediskoor kuvada siis, kui teie reklaami pole piisavalt näidatud otsingute korral, mis olid teie märksõnade täpsed vasted. 

Pidage ka meeles, et märksõnad vajavad kvaliteediskoori säilitamiseks hiljutisi täpsed vaste näitamisi. Kui märksõna hiljutine liiklus pole piisavalt suur, võidakse selle kvaliteediskoor taas kuvada tühiväärtusega.

Erinevad kvaliteediskoorid sama märksõna korral

Vahel võite sama märksõna korral kampaaniates või reklaamirühmades näha erinevaid kvaliteediskoore. Põhjus on selles, et kolm kvaliteediskoori määravat komponenti (eeldatav klikkimise määr, reklaami asjakohasus ja sihtlehe kasutuskogemus) sõltuvad reklaamifailidest, sihtimisest, sihtlehest ning muudest teguritest, mis võivad reklaamirühmade lõikes erineda. Nii et kui reklaamirühmad pole täpselt samasugused, võivad samal märksõnal olla reklaamirühmades või kampaaniates erinevad kvaliteediskoorid.

Kuidas see erineb oksjoniaegsest reklaami kvaliteedist?

Tähtis. Teie kvaliteediskoori ei kasutata oksjoni ajal reklaamiasetuse määramiseks. 

Reklaamiasetus arvutatakse oksjonil konkureerimiseks kohe, kui keegi teeb teie reklaami käivitava otsingu. Reklaamiasetuse puhul arvestame selliseid reaalajas signaale nagu päringu ja kasutaja kontekst (nt seadme tüüp, keele-eelistus, asukoht, kellaaeg, otsinguterminite sisu, muud lehel kuvatavad reklaamid ja otsingutulemused ning muud kasutaja signaalid ja atribuudid), et eeldatava CTR-i, reklaami asjakohasuse ja sihtlehe kasutuskogemuse täpsemad mõõtmistulemused arvutada. Kvaliteediskoor on aga üldisem prognoos, mis põhineb reklaami varasemal keskmisel toimivusel. See erineb reklaamiasetusest ka seetõttu, et see on märksõnapõhine.

Lisateave reklaamiasetuse kohta

Kvaliteetse reklaami kasutamine

Siin on näide heast kasutuskogemusest, mis põhineb kvaliteetsel ja asjakohasel reklaamil. Oletagem, et teile kuulub veebisait, mille kaudu müüte sokke, ja Juhan (klient) otsib triibulisi sokke. Teie reklaam (ja kõrge kvaliteediskooriga märksõnad) ühendavad Juhani soovitud sisuga järgmiselt.

  • Kui Juhan sisestab Google'isse otsingu „meeste triibulised sokid”, näeb ta teie reklaami. (Teie reklaamil on märksõna „[triibulised sokid]”.)
  • Juhan klikib reklaamil ja jõuab teie veebisaidi lehele „meeste triibulised sokid”. Leht laaditakse kiiresti ja Juhanil on seda lihtne kasutada.
  • Juhan ostab mitu paari triibulisi sokke.

Seda peame suurepäraseks kasutuskogemuseks. Lisaks potentsiaalselt kõrgemale kvaliteediskoorile teenivad asjakohased reklaamid enamikul juhtudel rohkem klikke, ilmuvad kõrgematel positsioonidel ja toovad teile enim edu.

Kas see oli ab?
Kuidas saame seda täiustada?

Kas vajate rohkem abi?

Probleemi kiiresti lahendamiseks logige lisatoevalikute hankimiseks sisse