Σχετικά με τον Δείκτη ποιότητας

Ο Δείκτης ποιότητας έχει ως στόχο να σας δώσει μια γενική εικόνα της ποιότητας των διαφημίσεών σας. Ο Δείκτης ποιότητας 1-10 που αναφέρεται για κάθε λέξη-κλειδί στον λογαριασμό σας είναι μια εκτίμηση της ποιότητας των διαφημίσεών σας και των σελίδων προορισμού που ενεργοποιούνται από αυτές. Ο Δείκτης ποιότητας καθορίζεται από τρεις παράγοντες:

Συνεπώς, υψηλός Δείκτης ποιότητας σημαίνει ότι, σύμφωνα με τα συστήματά μας, η διαφήμισή σας και η σελίδα προορισμού είναι συναφείς και χρήσιμες σε κάποιον που βλέπει τη διαφήμισή σας.

Αυτό το άρθρο εξηγεί πώς λειτουργεί ο Δείκτης ποιότητας.

Ο Δείκτης ποιότητας βασίζεται σε προηγούμενα δεδομένα απόδοσης

Ο Δείκτης ποιότητας είναι μια συγκεντρωτική εκτίμηση της συνολικής απόδοσης μιας λέξης-κλειδιού σε προηγούμενες δημοπρασίες διαφημίσεων. Με βάση αυτά τα δεδομένα, κάθε λέξη-κλειδί λαμβάνει έναν Δείκτη ποιότητας σε κλίμακα από το 1 έως το 10, όπου 1 είναι η χαμηλότερη τιμή και 10 είναι η υψηλότερη. 

Οι μηδενικοί Δείκτες ποιότητας, που προσδιορίζονται από το σύμβολο "—" στον πίνακα, εμφανίζονται όταν δεν μπορεί να καθοριστεί με ακρίβεια ο Δείκτης ποιότητας μιας λέξης-κλειδιού, επειδή δεν υπάρχουν αρκετές εμφανίσεις ή κλικ.

Στήλες κατάστασης Δείκτη ποιότητας

Σε αυτές τις στήλες κατάστασης εμφανίζονται οι τέσσερις τιμές του Δείκτη ποιότητας: "Δείκτης ποιότητας", "Εμπειρία σελίδας προορισμού", "Συνάφεια διαφήμισης" και "Αναμενόμενη αναλογία κλικ προς αριθμό εμφανίσεων (CTR)".

Μπορείτε να προσθέσετε αυτές τις προαιρετικές στήλες στις αναφορές λέξεων-κλειδιών. Μπορείτε, επίσης, να δείτε αυτές τις τιμές στο κείμενο που εμφανίζεται όταν τοποθετείτε τον δείκτη του ποντικιού επάνω στο συννεφάκι ομιλίας "(Συννεφάκι απόρριψης διαφήμισης)" του εικονιδίου κατάστασης των λέξεων-κλειδιών.

Στήλες Δείκτη ποιότητας βάσει ιστορικού

Σε αυτές τις στήλες ιστορικού μπορείτε να δείτε παλαιότερα δεδομένα για τις τέσσερις στήλες του Δείκτη ποιότητας: "Δείκτ. ποιότητας (ιστ.)", "Εμπειρία σελίδας προορ. (ιστ.)", "Συνάφεια διαφημίσεων (ιστ.)" και "Αναμ. CTR (ιστ.)".

Οι στήλες ιστορικού αντικατοπτρίζουν την τελευταία γνωστή βαθμολογία για την περίοδο αναφοράς. Αν εφαρμόσετε το τμήμα "Ημέρα" στις αναφορές λέξεων-κλειδιών, το Google Ads θα εμφανίζει στις αναφορές τις ημερήσιες τιμές που αντιπροσωπεύουν την τιμή του δείκτη στο τέλος κάθε ημέρας. Λάβετε υπόψη ότι τα δεδομένα ιστορικού δεν θα είναι διαθέσιμα σε αυτές τις στήλες για ημερομηνίες πριν από τις 22 Ιανουαρίου 2016. Ωστόσο, αν χρησιμοποιήσατε προηγουμένως ένα τρίτο μέρος ή σενάρια, για να κατεβάσετε δεδομένα Δείκτη ποιότητας βάσει ιστορικού, θα πρέπει να παραμείνουν ανεπηρέαστα και αυτά τα δεδομένα θα εξακολουθούν να είναι διαθέσιμα.

Μηδενικοί Δείκτες ποιότητας

Οι νέες λέξεις-κλειδιά λαμβάνουν αρχικά έναν μηδενικό Δείκτη ποιότητας, ο οποίος προσδιορίζεται στον πίνακα με το σύμβολο "—". Καθώς προβάλλονται οι διαφημίσεις, οι λέξεις-κλειδιά συγκεντρώνουν δεδομένα απόδοσης και ο Δείκτης ποιότητας μπορεί να μεταβληθεί. Ενδέχεται να δείτε αλλαγές στις τιμές του Δείκτη ποιότητας, όταν συγκεντρώσετε αρκετές εμφανίσεις. 

Περιστασιακά, ενδέχεται να δείτε ότι οι λέξεις-κλειδιά λαμβάνουν πολλές εμφανίσεις, αλλά εξακολουθείτε να βλέπετε μηδενικό Δείκτη ποιότητας. Αυτό μπορεί να συμβεί όταν οι λέξεις-κλειδιά δεν έχουν αρκετές εμφανίσεις ακριβούς αντιστοίχισης. Οι εμφανίσεις ακριβούς αντιστοίχισης αφορούν διαφημίσεις που εμφανίζονται σε αναζητήσεις σχετικά με όρους που αποτελούν ακριβή αντιστοίχιση της λέξης-κλειδιού. Επομένως, αν η διαφήμισή σας δεν έχει εμφανιστεί αρκετές φορές σε αναζητήσεις που αποτελούσαν ακριβή αντιστοίχιση των λέξεων-κλειδιών σας, μπορεί να δείτε έναν μηδενικό Δείκτη ποιότητας. 

Επίσης, λάβετε υπόψη ότι οι λέξεις-κλειδιά χρειάζονται πρόσφατες εμφανίσεις ακριβούς αντιστοίχισης, για να διατηρήσουν έναν Δείκτη ποιότητας. Αν μια λέξη-κλειδί δεν έχει αρκετή πρόσφατη επισκεψιμότητα, ο Δείκτης ποιότητάς της ενδέχεται επίσης να επιστρέψει στο μηδέν.

Διαφορετικοί Δείκτες ποιότητας για την ίδια λέξη-κλειδί

Μερικές φορές, ενδέχεται να δείτε διαφορετικούς Δείκτες ποιότητας για την ίδια λέξη-κλειδί σε καμπάνιες ή ομάδες διαφημίσεων. Αυτό συμβαίνει επειδή τα τρία στοιχεία που αποτελούν τον Δείκτη ποιότητας, η αναμενόμενη αναλογία κλικ προς αριθμό εμφανίσεων, η συνάφεια διαφημίσεων και η εμπειρία σελίδας προορισμού, εξαρτώνται από τα δημιουργικά, τη στόχευση, τη σελίδα προορισμού και άλλους παράγοντες που ενδέχεται να διαφέρουν μεταξύ των ομάδων διαφημίσεων. Επομένως, αν οι ομάδες διαφημίσεων δεν είναι ακριβώς οι ίδιες, η ίδια λέξη-κλειδί θα μπορούσε να έχει διαφορετικούς Δείκτες ποιότητας στις ομάδες διαφημίσεων ή στις καμπάνιες.

Διαφορές του Δείκτη από την ποιότητα διαφήμισης κατά τη χρονική στιγμή της δημοπρασίας

Σημαντικό: Ο Δείκτης ποιότητας δεν χρησιμοποιείται κατά τη χρονική στιγμή της δημοπρασίας για τον καθορισμό της κατάταξης διαφήμισης. 

Η κατάταξη διαφήμισης υπολογίζεται τη στιγμή που κάποιος χρήστης πραγματοποιεί μια αναζήτηση η οποία ενεργοποιεί τη διαφήμισή σας, προκειμένου να ανταγωνιστεί άλλες διαφημίσεις σε δημοπρασία. Για την κατάταξη διαφήμισης λαμβάνουμε υπόψη χαρακτηριστικά ταυτοποίησης σε πραγματικό χρόνο, όπως το περιβάλλον ερωτήματος και χρήστη (π.χ. τύπος συσκευής, προτίμηση γλώσσας, τοποθεσία, ώρα της ημέρας, φύση των όρων αναζήτησης, άλλες διαφημίσεις και αποτελέσματα αναζήτησης που εμφανίζονται στη σελίδα και άλλα χαρακτηριστικά ταυτοποίησης και ιδιότητες του χρήστη), για να υπολογίσουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια τις μετρήσεις του αναμενόμενου CTR, της συνάφειας διαφημίσεων και της εμπειρίας σελίδας προορισμού. Από την άλλη πλευρά, ο Δείκτης ποιότητας είναι μια γενικότερη εκτίμηση που βασίζεται στη μέση απόδοσή σας κατά το παρελθόν. Κάτι ακόμα που τον διαφοροποιεί από την κατάταξη διαφήμισης είναι ότι βασίζεται σε λέξεις-κλειδιά.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με την κατάταξη διαφήμισης

Μια διαφήμιση υψηλής ποιότητας στην πράξη

Ακολουθεί ένα παράδειγμα μιας καλής εμπειρίας χρήστη με βάση μια διαφήμιση υψηλής ποιότητας και συναφή. Ας πούμε ότι σας ανήκει ένας ιστότοπος που εξειδικεύεται σε κάλτσες και ο Σταμάτης, ένας πελάτης, αναζητά ριγέ κάλτσες. Δείτε πώς η διαφήμισή σας (και οι λέξεις-κλειδιά με υψηλό Δείκτη ποιότητας) συνδέει τον Σταμάτη με αυτό που θέλει.

  • Όταν ο Σταμάτης πραγματοποιεί αναζήτηση στο Google για "αντρικές ριγέ κάλτσες", βλέπει τη διαφήμισή σας. (Η διαφήμισή σας έχει ως λέξη-κλειδί τη φράση "[ριγέ κάλτσες]".)
  • Ο Σταμάτης κάνει κλικ στη διαφήμιση και μεταβαίνει απευθείας στη σελίδα "ριγέ αντρικές κάλτσες" του ιστότοπού σας. Η σελίδα φορτώνει γρήγορα και είναι εύχρηστη για τον Σταμάτη.
  • Ο Σταμάτης αγοράζει αρκετά ζευγάρια ριγέ κάλτσες.

Αυτό ακριβώς θεωρούμε εξαιρετική εμπειρία χρήστη. Πέρα από ενδεχόμενο υψηλότερο Δείκτη Ποιότητας στις περισσότερες περιπτώσεις, οι συναφείς διαφημίσεις τείνουν να συγκεντρώνουν περισσότερα κλικ, να εμφανίζονται σε υψηλότερη θέση και να αποδίδουν καλύτερα.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας