Всичко за качествения рейтинг

Предназначението на качествения рейтинг е да Ви даде обща представа за качеството на рекламите Ви. Качественият рейтинг от 1 до 10, отчитан за всяка ключова дума в профила Ви, е прогноза за качеството на рекламите Ви и на целевите страници, задействани от тях. Три фактора определят качествения Ви рейтинг:

Затова високият качествен рейтинг означава, че според системата ни рекламата и целевата Ви страница са подходящи и полезни за човек, който гледа рекламата Ви.

В тази статия се разяснява как работи качественият рейтинг.

Качественият рейтинг се основава на данни за ефективността за минали периоди

Качественият рейтинг е обобщена прогноза за цялостната ефективност на ключовата дума в приключили рекламни търгове. Въз основа на тези данни всяка от ключовите Ви думи получава качествен рейтинг по скала от 1 до 10, като 1 е най-ниският, а 10 – най-високият резултат. 

Нулев качествен рейтинг, представен в таблицата с „–“, се показва, когато няма достатъчно импресии или кликвания за точното определяне на качествения рейтинг на дадена ключова дума.

Графи за състоянието на качествения рейтинг

Тези графи за състоянието Ви показват четирите стойности на качествения рейтинг: качествен рейтинг, практическа работа с целевата страница, уместност на рекламата и очаквана честота на кликване (CTR).

Тези графи по избор могат да бъдат добавени в отчетите Ви за ключовите думи. Можете да видите тези резултати и в текста, който се показва, когато задържите курсора на мишката над балончето на иконата за състоянието на ключовата дума „(Балонче с неодобрение на реклама)“.

Графи за качествения рейтинг за минали периоди

Тези графи за минали периоди Ви позволяват да видите минали данни за всичките четири графи за качествения рейтинг: „Качеств. рейтинг (мин. периоди)“, „Практ. работа с целева страница (мин. периоди)“, „Уместност на рекламата (мин. периоди)“ и „Очакв. CTR (мин. периоди)“.

Графите за минали периоди отразяват последния известен рейтинг за отчетния период. Ако приложите сегмента „Ден“ към отчетите си за ключовите думи, Google Ads ще отчете дневните стойности, които отразяват рейтинга Ви в края на всеки ден. Обърнете внимание, че тези графи няма да съдържат данни за минали периоди за дати преди 22 януари 2016 г. Ако обаче преди сте използвали трета страна или скриптове за изтегляне на данни за качествения рейтинг за минали периоди, те не би трябвало да бъдат засегнати и ще продължат да са налице.

Нулев качествен рейтинг

Новите ключови думи отначало получават нулев качествен рейтинг, обозначен в таблицата с „—“. При показването на рекламите Ви ключовите думи натрупват данни за ефективността и качественият Ви рейтинг може да се промени. Може да видите промени в него, когато получите достатъчно импресии. 

Понякога е възможно някои ключови думи да получават много импресии, но да продължават да имат нулев качествен рейтинг. Това може да се случи, когато ключовите Ви думи нямат достатъчно импресии с точно съвпадение. Импресиите с точно съвпадение са отнасят за реклами, показващи се при търсения за термини, представляващи точно съвпадение на ключовата Ви дума. Така че ако рекламата Ви не се е показала достатъчно пъти при търсения с точно съвпадение на ключовите Ви думи, е възможно да видите нулев качествен рейтинг. 

Освен това имайте предвид, че ключовите думи имат нужда от скорошни импресии с точно съвпадение, за да поддържат качествен рейтинг. Ако ключова дума няма достатъчно скорошен трафик, качественият й рейтинг може също да се върне на нула.

Различен качествен рейтинг за една и съща ключова дума

Понякога е възможно да видите различен качествен рейтинг за една и съща ключова дума в различни кампании или рекламни групи. Причината за това е, че трите компонента, съставляващи качествения рейтинг – очаквана честота на кликване, уместност на рекламата и практическа работа с целевата страница – зависят от рекламните послания, насочването, целевата страница и други фактори, които могат да са различни за отделните рекламни групи. Така че ако рекламните групи не са абсолютно еднакви, една и съща ключова дума може да има различен качествен рейтинг в отделните рекламни групи и кампании.

Как качественият рейтинг се различава от качеството на рекламата по време на търга

Важно: Качественият Ви рейтинг не се използва по време на търга за определяне на рекламния ранг. 

Рекламният ранг се изчислява в момента, в който нечие търсене задейства рекламата Ви да се конкурира в търг. За рекламния ранг вземаме предвид сигнали в реално време, като например заявката и контекста на потребителя (напр. тип устройство, предпочитание за език, местоположение, час от деня, естеството на думите за търсене, другите реклами и резултати от търсенето, които се показват на страницата, и други сигнали от потребители и атрибути) за изчисляване на по-точни измервания на очакваната CTR, уместност на рекламата и практическа работа с целевата страница. Качественият рейтинг, от друга страна, е по-обща оценка, основана на средната Ви ефективност за минали периоди. Освен това се различава от рекламния ранг по това, че се основава на ключови думи.

Научете повече за рекламния ранг

Висококачествената реклама в действие

Ето пример за добра практическа работа на потребителите въз основа на реклама, която е с високо качество и е уместна. Да приемем, че притежавате специализиран уебсайт за чорапи и Симеон, който е клиент, си търси раирани чорапи. Ето как рекламата Ви (и ключовите думи с висок качествен рейтинг) свързва Симеон с това, което иска.

  • Когато Симеон търси в Google „мъжки раирани чорапи“, той вижда рекламата Ви. (Тя съдържа „[раирани чорапи]“ като ключова дума.)
  • Симеон кликва върху рекламата и стига директно до страницата в уебсайта Ви за „раирани мъжки чорапи“. Страницата се зарежда бързо и е лесна за използване от Симеон.
  • Той купува няколко чифта раирани чорапи.

Това наричаме отлична практическа работа на потребителите. Освен потенциално по-висок качествен рейтинг в повечето случаи подходящите реклами обикновено получават повече кликвания, показват се на по-висока позиция и Ви носят най-голям успех.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си