Path

Ang mga field na "Path" ay bahagi ng display URL sa pinalawak na mga text ad, na karaniwang ipinapakita sa berdeng text sa ibaba ng headline ng ad at sa itaas ng paglalarawan. Ang mga field ay nagbibigay sa mga potensyal na customer ng ideya kung saan sila mapupunta sa site mo kapag na-click nila ang iyong ad, kaya dapat ilarawan ng text na ilalagay mo sa mga field ang produkto o serbisyong inilalarawan sa ad nang mas detalyado. Hindi ginagarantiyahang lalabas ang mga path. Opsyonal ang field, at puwedeng magkaroon ng hanggang 15 character ang bawat path.

Ginagamit ng Google Ads ang domain mula sa iyong final URL kasama ng text ng path mo, kung mayroon mang inilagay, para gawin ang display URL.

Halimbawa

Find Men's Hiking Shoes - Prepare For Outdoor Adventures
www.example.com/mens_shoes/outdoor
Libreng Express na Pagpapadala. Mag-sign Up Para Makasali sa Aming Buwanang Shoe Giveaway!

Sa halimbawang ito, www.example.com/mens_shoes/outdoor ang display URL, at mens_shoes at outdoor ang text ng path.

Hindi kailangang tumugma ang text ng path mo sa eksaktong text ng iyong final URL, pero dapat nitong matulungan ang user na maunawaan kung ano ang dapat asahan sa landing page mo.

Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?

Kailangan ng higit pang tulong?

Mag-sign in para sa mga opsyon sa karagdagang suporta para mabilis na malutas ang iyong isyu