Hiển thị quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm địa phương trên Google Maps

Quảng cáo trên Google Maps là một cách hiệu quả để thu hút các khách hàng ở gần doanh nghiệp của bạn. Nếu bạn quản lý một doanh nghiệp địa phương, quảng cáo trên Maps sẽ giúp mọi người dễ dàng tìm được vị trí của bạn.

Bài viết này giải thích cách hiển thị quảng cáo trên Google Maps. Hãy tìm hiểu thêm Về quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm địa phương trên Google Maps.

Hướng dẫn

Cách cho phép Google Maps hiển thị quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm:

  • Bật phần mở rộng vị trí cho Tài khoản Google Ads của bạn. Tìm hiểu thêm
  • Thiết lập hoặc cập nhật danh sách Google Doanh nghiệp của tôi. Nếu bạn chưa có danh sách nào, hãy thiết lập danh sách Google Doanh nghiệp của tôi. Nếu bạn đã có danh sách, hãy đảm bảo thông tin của bạn là chính xác. Tìm hiểu thêm
  • Sử dụng nhắm mục tiêu theo vị trí và giá thầu theo vị trí. Nhắm mục tiêu một vị trí cụ thể và đặt giá thầu theo vị trí để giá thầu của bạn tăng lên đối với những người ở gần doanh nghiệp của bạn. Tìm hiểu thêm
  • Tối ưu hóa từ khóa của bạn. Sử dụng từ khóa trong chiến dịch liên quan đến vị trí của bạn và những gì mọi người đang tìm kiếm tại địa phương. Tìm hiểu thêm

Cách xem lại lịch sử nhấp chuột của bạn

Để xem lại cách hoạt động của quảng cáo tìm kiếm trên Google Maps, hãy kiểm tra dữ liệu hiệu suất của bạn. Quảng cáo tìm kiếm có thể tạo ba loại nhấp chuột:

  • Nhấp chuột nhận chi tiết vị trí: khi mọi người nhấp để mở rộng quảng cáo từ danh sách kết quả tìm kiếm
  • Nhấp chuột nhận chỉ đường: khi mọi người nhấp để nhận chỉ đường tới doanh nghiệp của bạn
  • Nhấp chuột nhấp để gọi trên thiết bị di động: khi mọi người nhấp để gọi cho doanh nghiệp của bạn

Để xem xét hiệu suất của từng loại nhấp chuột từ quảng cáo tìm kiếm của bạn trên Google Maps:

  1. Mở Chiến dịch, Nhóm quảng cáo, Quảng cáo hoặc Từ khóa.
  2. Nhấp vào biểu tượng Phân đoạn Phân đoạn rồi chọn Loại nhấp chuột.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false