Tìm hiểu chỉ số báo cáo về khả năng xem và Chế độ xem đang kích hoạt

Chế độ xem đang kích hoạt là công nghệ trên YouTube và một số ứng dụng cũng như trang web trên Mạng hiển thị cho phép Google Ads xác định xem quảng cáo của bạn có thể được xem bởi khách hàng tiềm năng không. Chỉ số Chế độ xem đang kích hoạt có thể được sử dụng cho các chiến dịch Video và Mạng hiển thị để giúp bạn hiểu rõ hơn về tần suất quảng cáo của bạn xuất hiện ở một vị trí trên trang web, thiết bị hoặc ứng dụng mà mọi người có thể xem.

Quảng cáo có thể xem là gì?

Chỉ số Chế độ xem đang kích hoạt đã được tạo theo tiêu chuẩn của ngành để đo lường khả năng xem của quảng cáo trực tuyến, do Hội đồng đánh giá phương tiện(MRC) phát triển. Theo nguyên tắc của MRC, tiêu chuẩn để đo lường khả năng xem của quảng cáo như sau:

 • Một quảng cáo hiển thị được tính là có thể xem khi ít nhất 50% diện tích của quảng cáo hiển thị trên màn hình ít nhất 1 giây. 
  • Lưu ý: Đối với quảng cáo hiển thị lớn có kích thước là 242.500 pixel trở lên, quảng cáo được tính là có thể xem khi ít nhất 30% diện tích của quảng cáo hiển thị ít nhất 1 giây.
 • Quảng cáo video được tính là có thể xem khi ít nhất 50% diện tích của quảng cáo hiển thị trên màn hình trong khi video đang phát ít nhất 2 giây.

Đo lường khả năng xem với Chế độ xem đang kích hoạt

Bạn có thể đo lường hầu hết các quảng cáo xuất hiện trên YouTube hoặc Mạng hiển thị của Google (GDN) bằng công nghệ Chế độ xem đang kích hoạt. Khi quảng cáo của bạn xuất hiện ở một vị trí có thể đo lường bằng Chế độ xem đang kích hoạt, thống kê khả năng xem của Chế độ xem đang kích hoạt được ghi lại trong tài khoản Google Ads của bạn. Lưu ý: Chế độ xem đang kích hoạt có thể cho bạn biết thời điểm quảng cáo có thể xem nhưng không thể đảm bảo rằng người dùng có đang nhìn vào màn hình tại thời điểm đó hay không.

Để xem chỉ số Chế độ xem đang kích hoạt cho chiến dịch của bạn, bạn cần thêm cột Chế độ xem đang kích hoạt thích hợp vào bảng thống kê. Nhấp vào nút hoặc biểu tượng Cột Cột phía trên bảng bạn muốn chỉnh sửa và chọn Sửa đổi cột. Sau đó chọn nhóm Khả năng xem trong trải nghiệm Google Ads mới hoặc nhóm Hiệu suất (Chế độ xem đang kích hoạt) trong trải nghiệm Google Ads trước để thêm các cột này.

Tìm hiểu thêm về cách sử dụng cột để tìm dữ liệu hiệu suất cụ thể

Nếu bạn vừa mới bắt đầu sử dụng Chế độ xem đang kích hoạt để nhận thông tin chi tiết về khả năng xem của quảng cáo của bạn, dưới đây là một số chỉ số chính cần tìm hiểu:

 • Tỷ lệ có thể xem - Chỉ số này cho biết tần suất quảng cáo của bạn có thể được đo lường bằng Chế độ xem đang kích hoạt và có thể xem bởi người dùng.
 • Tỷ lệ có thể đo lường Chỉ số này cho biết tần suất quảng cáo của bạn có thể đo lường bằng Chế độ xem đang kích hoạt.

Đọc thêm về mô tả chỉ tiết của các chỉ số này bên dưới.

Tìm hiểu về chỉ số Chế độ xem đang kích hoạt

Các chỉ số này có sẵn cho chiến dịch VideoHiển thị:

 • Lần hiển thị có thể đo lường - Một lần hiển thị được tính bất cứ khi nào quảng cáo của bạn được phân phát. Số lần hiển thị có thể đo lường thể hiện số lần quảng cáo của bạn xuất hiện ở các vị trí trên trang web hoặc ứng dụng có thể được đo lường bằng công nghệ Chế độ xem đang kích hoạt. Không phải tất cả số lần hiển thị đều có thể đo lường bằng Chế độ xem đang kích hoạt, vì một số yếu tố có thể ngăn thu thập dữ liệu. Chỉ số này có thể giúp bạn hiểu rõ tần suất quảng cáo của bạn xuất hiện ở các vị trí được đo lường bằng Chế độ xem đang kích hoạt.
 • Hiển thị có thể xem - Chỉ số này cho biết số lần mà lần hiển thị của quảng cáo của bạn được coi là có thể xem. Một quảng cáo được tính là có thể xem nếu ít nhất 50% diện tích quảng cáo hiển thị ít nhất 1 giây đối với quảng cáo hiển thị hoặc ít nhất 2 giây đối với quảng cáo video.  Chỉ số này có thể giúp bạn hiểu rõ tần suất quảng cáo của bạn xuất hiện ở nơi mọi người có thể xem.
 • Tỷ lệ có thể xem - Đây là tỷ lệ khả năng xem của quảng cáo của bạn. Đó là phần trăm thời gian khi quảng cáo của bạn xuất hiện trên các trang web hoặc ứng dụng với Chế độ xem đang kích hoạt được bật và có thể xem. Phần trăm này ước tính số lần của lần hiển thị có thể đo lường của bạn thực sự có thể xem với khách hàng tiềm năng.
 • Tỷ lệ có thể đo lường - Số lần hiển thị có thể đo lường trên tổng số lần hiển thị thể hiện phần trăm của tổng số lần hiển thị được đo lường bởi Chế độ xem đang kích hoạt. Tổng số lần hiển thị bao gồm cả lần hiển thị có thể đo lường và không thể đo lường. Chỉ số này có thể giúp bạn hiểu rõ tần suất quảng cáo của bạn xuất hiện ở các địa điểm có thể được đo lường bằng công nghệ Chế độ xem đang kích hoạt.
 •  Phân bổ lần hiển thị có thể xem - Chỉ số này cho biết phần trăm của tổng số lần hiển thị quảng cáo của bạn có thể xem. Tổng số lần hiển thị bao gồm cả lần hiển thị có thể đo lường và không thể đo lường. Lưu ý: Đây không phải là tỷ lệ khả năng xem của quảng cáo của bạn. Bạn có thể không xác định được khả năng xem của một số lần hiển thị, được gọi là lần hiển thị không thể đo lường. Lần hiển thị có thể xem / có thể đo lường trong Chế độ xem đang kích hoạt cho biết tỷ lệ khả năng xem của quảng cáo của bạn.
 • Lần hiển thị không thể đo lường - Lần hiển thị không thể đo lường nghĩa là quảng cáo của bạn được hiển thị trên các trang web, ứng dụng hoặc thiết bị không thể thu thập thông tin về khả năng xem trong Chế độ xem đang kích hoạt. Điều này không có nghĩa là quảng cáo của bạn được hoặc không được xem, chỉ số này chỉ có nghĩa là quảng cáo của bạn xuất hiện trên các trang web, ứng dụng hoặc thiết bị mà Chế độ xem đang kích hoạt không thể đo lường.
 • Lần hiển thị không thể xem - Lần hiển thị không thể xem nghĩa là quảng cáo của bạn không có ít nhất 50% diện tích của quảng cáo được hiển thị trong ít nhất 1 giây đối với quảng cáo hiển thị hoặc ít nhất 2 giây đối với quảng cáo video. Chỉ số này có thể giúp bạn hiểu rõ số lần quảng cáo của bạn xuất hiện ở một vị trí mà mọi người không xem được. 
 • Phân bổ lần hiển thị không thể xem - Chỉ số phân bổ này thể hiện phần trăm trong tổng số lần hiển thị quảng cáo của bạn được coi là không xem được. Tổng số lần hiển thị bao gồm cả lần hiển thị có thể đo lường và không thể đo lường. Chỉ số này có thể giúp bạn hiểu rõ tần suất quảng cáo của bạn xuất hiện ở một vị trí mà mọi người không xem được. 
 • Phân bổ lần hiển thị không thể đo lường - Chỉ số phân bổ này là phần trăm của tổng số lần hiển thị mà không đo lường được khả năng xem. Điều này không có nghĩa là quảng cáo của bạn được hoặc không được xem, chỉ số này chỉ có nghĩa là quảng cáo của bạn xuất hiện trên các trang web, ứng dụng hoặc thiết bị mà Chế độ xem đang kích hoạt không thể đo lường.
 • CTR có thể xem - Tỷ lệ nhấp chuột (CTR) có thể xem của bạn thể hiện tần suất mọi người nhấp vào quảng cáo của bạn sau khi quảng cáo có thể xem được. Tỷ lệ này bằng số lần nhấp chuột mà quảng cáo của bạn nhận được chia cho số lần quảng cáo của bạn có thể xem được trên trang web hoặc ứng dụng.
 • CPM trung bình có thể xem - Giá mỗi nghìn lần hiển thị trung bình hay CPM trung bình báo cáo số tiền trung bình bạn đã bị tính cho 1.000 lần hiển thị có thể xem. Chỉ số này có thể cung cấp cho bạn thông tin chi tiết hơn về chi phí hiển thị vì chi phí này không bao gồm lần hiển thị không thể xem.
 • Chi phí có thể đo lường - Chi phí có thể đo lường của bạn là tổng chi phí của tất cả hiển thị mà bạn nhận được có thể đo lường bằng công nghệ Chế độ xem đang kích hoạt. Chỉ số này có thể giúp bạn hiểu số tiền bạn đã chi tiêu trên những lần hiển thị có thể đo lường.

 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố