Tìm hiểu chỉ số báo cáo về khả năng xem và Chế độ xem đang kích hoạt

Kể từ tháng 6 năm 2023, chúng tôi sẽ chuyển sang sử dụng SDK Đo lường mở (OM) (một tiêu chuẩn ngành để đo lường khả năng xem quảng cáo) cho khoảng không quảng cáo trong video trên web.

Active View là một công nghệ trên YouTube và một số ứng dụng cũng như trang web trên Mạng Hiển thị. Nó cho phép Google Ads xác định xem khách hàng tiềm năng có thể xem quảng cáo của bạn hay không. Bạn có thể dùng các chỉ số Active View cho các chiến dịch Video và Hiển thị để hiểu rõ hơn về tần suất quảng cáo của bạn xuất hiện ở một vị trí mà mọi người có thể nhận thấy trên trang web, thiết bị hoặc ứng dụng.


Quảng cáo có thể xem là gì?

Các chỉ số Active View được tạo theo tiêu chuẩn ngành, do Hội đồng xếp hạng truyền thông (MRC) phát triển, để đo lường khả năng xem của quảng cáo trực tuyến. Theo nguyên tắc của MRC, khả năng xem của quảng cáo được đo lường theo các tiêu chuẩn như sau:

 • Một quảng cáo hiển thị được tính là có thể xem khi ít nhất 50% diện tích của quảng cáo hiển thị trên màn hình ít nhất 1 giây.
  • Đối với quảng cáo hiển thị lớn có kích thước 242.500 pixel trở lên, quảng cáo được tính là có thể xem khi ít nhất 30% diện tích của quảng cáo xuất hiện trong ít nhất 1 giây.
 • Quảng cáo video được tính là có thể xem khi ít nhất 50% diện tích của quảng cáo xuất hiện trên màn hình trong khi video đang phát trong ít nhất 2 giây.

Đo lường khả năng xem bằng Active View

Bạn có thể đo lường hầu hết các quảng cáo xuất hiện trên YouTube hoặc Mạng Hiển thị của Google (GDN) bằng công nghệ Active View. Khi quảng cáo của bạn xuất hiện ở một vị trí có thể đo lường bằng Active Viewt, số liệu thống kê về khả năng xem của quảng cáo sẽ được ghi lại trong tài khoản Google Ads của bạn. Lưu ý: Active View có thể cho bạn biết thời điểm quảng cáo có thể xem nhưng không thể đảm bảo rằng người dùng có đang nhìn vào màn hình tại thời điểm đó hay không.

Để xem các chỉ số Active View cho chiến dịch của mình, bạn cần thêm các cột Active View thích hợp vào các bảng thống kê.

 1. Trong Google Ads, hãy chọn biểu tượng Cột Ảnh biểu tượng các cột trên Google Ads ở phía trên bảng mà bạn muốn chỉnh sửa.
 2. Chọn Sửa đổi cột.
 3. Mở rộng mục Khả năng xem, sau đó chọn chỉ số Chế độ xem đang kích hoạt để thêm vào bảng.

Tìm hiểu thêm trong bài viết Giới thiệu về các cột trong bảng thống kê.

Nếu bạn mới bắt đầu sử dụng các chỉ số Active View, thì dưới đây là một số chỉ số chính mà bạn cần tìm hiểu:

 • Tỷ lệ khả năng xem – Chỉ số này cho biết tần suất quảng cáo của bạn vừa có thể được đo lường bằng Chế độ xem đang kích hoạt vừa có thể xem bởi người dùng.
 • Tỷ lệ khả năng đo lường Chỉ số này cho biết tần suất quảng cáo của bạn có thể đo lường bằng Chế độ xem đang kích hoạt.

Hãy đọc thêm về nội dung mô tả chi tiết của các chỉ số này bên dưới.


Tìm hiểu về các chỉ số Active View

Bạn có thể sử dụng các chỉ số này cho chiến dịch Video và chiến dịch Hiển thị:

 • Lượt hiển thị có thể đo lường – Một lượt hiển thị được tính bất cứ khi nào quảng cáo của bạn được phân phát. Số lượt hiển thị có thể đo lường thể hiện số lần quảng cáo của bạn xuất hiện ở những vị trí (trên trang web hoặc ứng dụng) có thể được đo lường bằng công nghệ Chế độ xem đang kích hoạt. Không phải tất cả số lần hiển thị đều có thể đo lường bằng Chế độ xem đang kích hoạt, vì một số yếu tố có thể ngăn thu thập dữ liệu. Chỉ số này có thể giúp bạn hiểu rõ tần suất quảng cáo của bạn xuất hiện ở những vị trí được đo lường bằng Chế độ xem đang kích hoạt.
 • Số lượt hiển thị có thể xem – Chỉ số này cho biết số lượt hiển thị của quảng cáo được coi là có thể xem. Một quảng cáo được tính là có thể xem nếu ít nhất 50% diện tích quảng cáo xuất hiện ít nhất trong 1 giây đối với quảng cáo hiển thị hoặc ít nhất trong 2 giây đối với quảng cáo dạng video. Chỉ số này có thể giúp bạn hiểu rõ tần suất quảng cáo của bạn xuất hiện ở nơi mọi người có thể nhận thấy.
 • Tỷ lệ có thể xem – Đây là tỷ lệ khả năng xem của quảng cáo của bạn. Đó là tỷ lệ phần trăm thời gian quảng cáo của bạn xuất hiện trên những trang web hoặc ứng dụng đang bật Chế độ xem đang kích hoạt và có thể xem bởi người dùng. Tỷ lệ phần trăm này ước tính số lượt hiển thị thực sự có thể xem bởi khách hàng tiềm năng trong số những lượt hiển thị có thể đo lường của bạn.
 • Tỷ lệ có thể đo lường – Số lượt hiển thị có thể đo lường trên tổng số lượt hiển thị thể hiện phần trăm của tổng số lượt hiển thị được đo lường bởi Chế độ xem đang kích hoạt. Tổng số lượt hiển thị bao gồm cả số lượt hiển thị có thể đo lường và số lượt hiển thị không thể đo lường. Chỉ số này có thể giúp bạn hiểu rõ tần suất quảng cáo của bạn xuất hiện ở những nơi có thể được đo lường bằng công nghệ Active View.
 • Phân phối lượt hiển thị có thể xem – Chỉ số phân phối này cho biết tỷ lệ phần trăm có thể xem trong tổng số lượt hiển thị quảng cáo của bạn. Tổng số lượt hiển thị bao gồm cả số lượt hiển thị có thể đo lường và số lượt hiển thị không thể đo lường.
  Lưu ý: Đây không phải là tỷ lệ khả năng xem của quảng cáo. Bạn không xác định được khả năng xem của một số lượt hiển thị (được coi là lượt hiển thị không thể đo lường). Số lượt hiển thị có thể xem được đo lường bằng Chế độ xem đang kích hoạt /số lượt hiển thị có thể đo lường thể hiện tỷ lệ khả năng xem của quảng cáo.
 • Lượt hiển thị không thể đo lường – Một lượt hiển thị không thể đo lường có nghĩa là quảng cáo của bạn đã xuất hiện trên những trang web, ứng dụng hoặc thiết bị không thể thu thập thông tin về khả năng xem bằng Active View. Điều này không có nghĩa là quảng cáo của bạn được hoặc không được nhận thấy. Điều này chỉ có nghĩa là quảng cáo của bạn đã xuất hiện trên những trang web, ứng dụng hoặc thiết bị mà Active View không thể đo lường.
 • Lượt hiển thị không thể xem – Một lượt hiển thị được tính là không thể xem khi không có ít nhất 50% diện tích của quảng cáo xuất hiện trong ít nhất 1 giây đối với quảng cáo hiển thị, hoặc trong ít nhất 2 giây đối với quảng cáo dạng video. Chỉ số này có thể giúp bạn hiểu rõ số lần quảng cáo của bạn xuất hiện ở một vị trí mà mọi người không nhận thấy được.
 • Phân phối lượt hiển thị không thể xem – Chỉ số phân bổ này cho biết tỷ lệ phần trăm số lượt hiển thị trong số tổng số lượt hiển thị quảng cáo của bạn được coi là không thể xem. Tổng số lượt hiển thị bao gồm cả số lượt hiển thị có thể đo lường và số lượt hiển thị không thể đo lường. Chỉ số này có thể giúp bạn hiểu rõ tần suất quảng cáo của bạn xuất hiện ở một vị trí mà mọi người không nhận thấy được.
 • Phân phối lượt hiển thị không thể đo lường – Chỉ số phân phối này là tỷ lệ phần trăm tổng số lượt hiển thị không thể đo lường khả năng xem. Điều này không có nghĩa là quảng cáo của bạn được hoặc không được nhận thấy, chỉ số này chỉ có nghĩa là quảng cáo của bạn xuất hiện trên những trang web, ứng dụng hoặc thiết bị mà Active View không thể đo lường.
 • CTR có thể xem – Tỷ lệ nhấp (CTR) có thể xem của bạn thể hiện tần suất mọi người nhấp vào quảng cáo của bạn sau khi quảng cáo có thể xem được. Tỷ lệ này bằng số lượt nhấp mà quảng cáo của bạn nhận được chia cho số lần quảng cáo của bạn có thể xem được trên một trang web hoặc một ứng dụng.
 • CPM có thể xem trung bình – Chi phí mỗi nghìn lượt hiển thị trung bình hay CPM trung bình báo cáo số tiền trung bình bạn đã bị tính phí cho 1.000 lượt hiển thị có thể xem. Chỉ số này giúp bạn hiểu rõ hơn về chi phí cho lượt hiển thị của bạn vì chi phí này không bao gồm số lượt hiển thị không thể xem.
 • Chi phí có thể đo lường – Chi phí có thể đo lường của bạn là tổng chi phí cho tất cả những lượt hiển thị mà bạn nhận được và có thể đo lường bằng công nghệ Chế độ xem đang kích hoạt. Chỉ số này có thể giúp bạn hiểu số tiền bạn đã chi tiêu trên những lượt hiển thị có thể đo lường.

Đường liên kết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính