Görüntülenebilirlik ve Aktif Görüntüleme raporlama metriklerini anlama

YouTube ve belirli Görüntülü Reklam Ağı web siteleri ve mobil uygulamalarında kullanılan bir teknoloji olan Aktif Görüntüleme sayesinde, Google Ads reklamınızın potansiyel müşteriler tarafından görüntülenebilir olup olmadığını belirleyebilir. Aktif Görüntüleme metrikleri, Video ve Görüntülü Reklam Ağı kampanyalarında kullanılabilir ve reklamlarınızın web sayfası, cihaz veya uygulamada kullanıcıların görebileceği yerlerde ne sıklıkta gösterildiğini anlamanıza yardımcı olabilir.

Görüntülenebilir reklam nedir?

Aktif Görüntüleme metrikleri, Media Rating Council (MRC) tarafından geliştirilen ve çevrimiçi reklamların görüntülenebilirliğini ölçmek için kullanılan sektör standartlarına uygun şekilde oluşturulmuştur. MRC yönergelerine göre, reklamların görüntülenebilirliğini ölçmek için kullanılan standartlar şunlardır:

 • Bir görüntülü reklamın en az %50'si 1 saniye ekranda göründüğünde, reklam görüntülenebilir sayılır. 
  • Not: Büyük görüntülü reklamlarda (242.500 piksel veya üzeri) reklamın en az %30'u 1 saniye göründüğünde, reklam görüntülenebilir sayılır.
 • Bir video reklamın kapladığı alanın en az %50'si ekranda göründüğünde ve video en az 2 saniye oynatıldığında, reklam görüntülenebilir sayılır.

Aktif Görüntüleme ile görüntülenebilirliği ölçme

YouTube veya Google Görüntülü Reklam Ağı'nda (GDN) gösterilen çoğu reklam Aktif Görüntüleme teknolojisiyle ölçülebilir. Reklamınız Aktif Görüntüleme ile ölçülebilen bir yerde gösterildiğinde, reklamın görüntülenebilirlik istatistikleri Google Ads hesabınıza kaydedilir. Unutmayın: Aktif Görüntüleme, reklamlar görüntülenebilir olduğunda size bilgi verebilir ancak kullanıcının o anda ekrana baktığını garanti edemez.

Kampanyanıza ait Aktif Görüntüleme metriklerini görmek için ilgili Aktif Görüntüleme sütunlarını istatistik tablolarınıza eklemeniz gerekir. Düzenlemek istediğiniz tablonun yukarısındaki Sütunlar düğmesini veya simgesini Sütunlar tıklayın ve Sütunları değiştir'i seçin.Ardından bu sütunları eklemek için yeni Google Ads deneyiminde Görüntülenebilirlik grubunu veya önceki Google Ads deneyiminde Performans (Aktif Görüntüleme) grubunu seçin.

Belirli performans verilerini bulmak için sütunları kullanma hakkında daha fazla bilgi

Reklamlarınızın görüntülenebilirliğiyle ilgili bilgi edinmek için Aktif Görüntüleme'yi kullanmaya yeni başlıyorsanız, aşağıda kavramanız gereken bazı temel metrikler belirtilmiştir:

 • Görüntülenebilir gösterim oranı - Bu metrik, reklamlarınızın hem Aktif Görüntüleme tarafından ölçülebilir olma hem de kullanıcılar tarafından görüntülenebilir olma sıklığını gösterir.
 • Ölçülebilir gösterim oranı - Bu metrik, reklamlarınızın Aktif Görüntüleme tarafından ölçülebilir olma sıklığını gösterir.

Bu metriklerle ilgili daha ayrıntılı açıklamaları aşağıdaki bölümde bulabilirsiniz.

Aktif görüntüleme metriklerini anlama

Bu metrikler Video ve Görüntülü Reklam Ağı kampanyaları için kullanılabilir:

 • Ölçülebilir göstr. - Reklamınızın her yayınlanışı bir gösterim sayılır. Ölçülebilir gösterimler, Aktif Görüntüleme teknolojisiyle ölçülebilen web siteleri veya uygulamalardaki yerlerde reklamınızın gösterilme sayısını ifade eder. Bazı faktörler verilerin kaydedilmesini engelleyebileceğinden, tüm gösterimler Aktif Görüntüleme tarafından ölçülebilir değildir. Bu metrik, reklamınızın Aktif Görüntüleme tarafından ölçülen yerlerde ne sıklıkta gösterildiğini anlamanıza yardımcı olabilir.
 • Görüntülenebilir göstr. - Bu metrik, görüntülenebilir sayılan reklam gösterimlerinizin sayısını gösterir. Reklamın kapladığı alanın en az %50'si görüntülü reklamlarda en az 1 saniye, video reklamlarda ise en az 2 saniye boyunca görüntülenirse o reklam görüntülenebilir sayılır.  Bu, reklamınızın kullanıcıların görebileceği yerlerde ne sıklıkta gösterildiğini anlamanıza yardımcı olabilir.
 • Görüntülenebilir gösterim oranı - Bu, reklamınızın görüntülenebilirlik oranıdır. Reklamınızın, Aktif Görüntüleme'nin etkinleştirildiği site veya uygulamalarda gösterildiği ve görüntülenebilir olduğu sürenin yüzdesidir. Bu yüzde değeri, ölçülebilir gösterimlerinizin kaçının potansiyel müşterilere gerçekten görüntülenebilir olduğunu tahmin eder.
 • Ölçülebilir gösterim oranı - Ölçülebilir gösterim sayısının toplam gösterim sayısına bölünmesiyle elde edilen bu oran, Aktif Görüntüleme tarafından ölçülmüş olan toplam gösterim sayısının yüzde olarak oranını ifade eder. Toplam gösterim sayısı, hem ölçülebilir olan hem de ölçülemeyen gösterimleri içerir. Bu metrik, reklamınızın Aktif Görüntüleme teknolojisiyle ölçülebilen yerlerde ne sıklıkta gösterildiğini anlamanıza yardımcı olabilir.
 • Görüntülenebilir göstr. dağl. - Bu dağılım metriği, görüntülenebilir toplam reklam gösterimlerinizin yüzdesini gösterir. Toplam gösterim sayısı, hem ölçülebilir hem de ölçülemeyen gösterimleri içerir. Not: Bu değer, reklamınızın görüntülenebilirlik oranı değildir. Bazı gösterimlerin görüntülenebilirliği belirlenememektedir ve bunlar ölçülemeyen gösterimler olarak bilinir. Aktif Görüntüleme görüntülenebilir göstr. / ölçülebilir göstr., reklamınızın görüntülenebilirlik oranını gösterir.
 • Ölçülemeyen göstr. - Ölçülemeyen bir gösterim, reklamınızın Aktif Görüntüleme görüntülenebilirlik bilgilerini yakalayamayan sitelerde, uygulamalarda veya cihazlarda görüntülendiği anlamına gelir. Bu değer, reklamın görülüp görülmediğini değil, yalnızca reklamınızın Aktif Görüntüleme tarafından ölçülemeyen site, uygulama veya cihazlarda gösterildiğini belirtir.
 • Görüntülenemeyen göstr. - Görüntülenemeyen gösterim, reklamın kapladığı alanın en az %50'sinin görüntülü reklamlarda en az 1 saniye, video reklamlarda ise en az 2 saniye boyunca görüntülenmediği anlamına gelir. Bu metrik, reklamınızın, kullanıcıların göremediği yerlerde kaç defa gösterildiğini anlamanıza yardımcı olabilir. 
 • Görüntülenemeyen göstr. dağl. - Bu dağılım metriği, görüntülenemeyen olarak kabul edilen toplam reklam gösterimlerinizin yüzdesini temsil eder. Toplam gösterim sayısı, hem ölçülebilir hem de ölçülemeyen gösterimleri içerir. Bu metrik, reklamınızın kullanıcıların göremediği bir yerde ne sıklıkta gösterildiğini anlamanıza yardımcı olabilir. 
 • Ölçülemeyen göstr. dağl. - Bu dağılım metriği, görüntülenebilirliğin ölçülemediği toplam gösterim sayınızın yüzdesini ifade eder. Bu, reklamın görülüp görülmediğini değil yalnızca reklamınızın Aktif Görüntüleme'nin ölçemediği site, uygulama veya cihazlarda gösterildiğini belirtir.
 • Görüntülenebilir TO - Görüntülenebilir tıklama oranınız (TO), reklamınız görüntülenebilir olduktan sonra kullanıcıların reklamı ne sıklıkla tıkladığını gösterir. Bu oran, reklamınızın aldığı tıklama sayısının, bir web sitesinde veya uygulamada görüntülenebilir olma sayısına bölünmesiyle elde edilir.
 • Ort. Görüntülenebilir BGBM - Bin gösterim başına maliyet gösteriminiz veya ortalama BGBM, 1000 adet görüntülenebilir gösterim karşılığında ödediğiniz ücretin ortalama tutarını gösterir. Bu metrik görüntülenemeyen gösterimleri içermediğinden, gösterimlerinizin maliyeti konusunda daha kesin bilgi edinmenize olanak sağlar.
 • Ölçülebilir maliyet - Ölçülebilir maliyet, Aktif Görüntüleme teknolojisi tarafından ölçülebilen tüm gösterimlerin toplam maliyetidir. Bu, harcamalarınızın ne kadarının ölçülebilir gösterimlere harcandığını anlamanıza yardımcı olabilir.

 

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Sorununuzu hızla çözmek için oturum açarak ek destek seçeneklerinden yararlanın