ทำความเข้าใจความสามารถในการแสดงตัวโฆษณาและเมตริกการรายงานของมุมมองแอ็กทีฟ

มุมมองแอ็กทีฟเป็นเทคโนโลยีที่ YouTube และบางเว็บไซต์และแอปบนเครือข่ายดิสเพลย์ใช้เพื่อทำให้ Google Ads รู้ว่าผู้มีโอกาสเป็นลูกค้ามองเห็นโฆษณาของคุณหรือไม่ คุณสามารถใช้เมตริกมุมมองแอ็กทีฟกับแคมเปญวิดีโอและแคมเปญบนเครือข่ายดิสเพลย์เพื่อช่วยให้เข้าใจได้ดีขึ้นว่า โฆษณาของคุณปรากฏบนหน้าเว็บ อุปกรณ์ หรือแอปในตำแหน่งที่ผู้ใช้มองเห็นได้บ่อยเพียงใด

โฆษณาที่ได้แสดงคืออะไร

เมตริกของมุมมองแอ็กทีฟสร้างขึ้นให้สอดคล้องกับมาตรฐานอุตสาหกรรมสำหรับการวัดความสามารถในการแสดงของโฆษณาออนไลน์ที่ Media Rating Council (MRC) พัฒนาขึ้น มาตรฐานสำหรับการวัดความสามารถในการแสดงของโฆษณามีดังต่อไปนี้ ตามหลักเกณฑ์ของ MRC

 • โฆษณาแบบดิสเพลย์จะถือว่าได้แสดงก็ต่อเมื่อพื้นที่อย่างน้อย 50% ของโฆษณาแสดงบนหน้าจออย่างน้อย 1 วินาที 
  • หมายเหตุ: สำหรับโฆษณาแบบดิสเพลย์ที่มีขนาดใหญ่ 242,500 พิกเซลขึ้นไป โฆษณาจะถือว่าได้แสดงก็ต่อเมื่อพื้นที่อย่างน้อย 30% แสดงบนหน้าจอเป็นเวลาอย่างน้อย 1 วินาที
 • โฆษณาวิดีโอจะถือว่าได้แสดงก็ต่อเมื่อพื้นที่อย่างน้อย 50% ของโฆษณาแสดงบนหน้าจอขณะที่วิดีโอเล่นอยู่เป็นเวลาอย่างน้อย 2 วินาที

การวัดความสามารถในการแสดงตัวโฆษณาด้วยมุมมองแอ็กทีฟ

คุณสามารถใช้เทคโนโลยีมุมมองแอ็กทีฟเพื่อวัดผลโฆษณาส่วนใหญ่บน YouTube หรือเครือข่ายดิสเพลย์ของ Google (GDN) เมื่อโฆษณาของคุณปรากฏในตำแหน่งที่มุมมองแอ็กทีฟวัดได้ ระบบจะบันทึกสถิติความสามารถในการแสดงตัวของโฆษณาในบัญชี Google Ads โปรดทราบว่า มุมมองแอ็กทีฟบอกได้ว่าโฆษณาได้แสดงเมื่อใด แต่ไม่ได้รับประกันว่าผู้ใช้กำลังดูหน้าจออยู่ในขณะนั้น

หากต้องการดูเมตริกมุมมองแอ็กทีฟของแคมเปญ คุณจะต้องเพิ่มคอลัมน์มุมมองแอ็กทีฟที่เหมาะสมลงในตารางสถิติ คลิกปุ่มคอลัมน์ หรือไอคอน คอลัมน์ เหนือตารางที่คุณต้องการแก้ไข และเลือกแก้ไขคอลัมน์ จากนั้นเลือกกลุ่มความสามารถในการแสดงตัวโฆษณาในประสบการณ์การใช้งานแบบใหม่ของ Google Ads หรือกลุ่มประสิทธิภาพ (มุมมองแอ็กทีฟ) ในประสบการณ์การใช้งาน AdWords แบบเดิมเพื่อเพิ่มคอลัมน์เหล่านี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คอลัมน์เพื่อดูข้อมูลประสิทธิภาพที่ต้องการ

หากคุณเพิ่งเริ่มใช้มุมมองแอ็กทีฟเพื่อดูข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความสามารถในการแสดงตัวของโฆษณา คุณควรทำความเข้าใจเมตริกหลักๆ ต่อไปนี้

 • อัตราที่ได้แสดง - เมตริกนี้แสดงความถี่เฉพาะกรณีที่มุมมองแอ็กทีฟวัดโฆษณาได้และผู้ใช้เห็นโฆษณาด้วย
 • อัตราที่วัดได้ - เมตริกนี้แสดงความถี่ที่มุมมองแอ็กทีฟวัดโฆษณาได้

ดูคำอธิบายโดยละเอียดของเมตริกเหล่านี้ด้านล่าง

ทำความเข้าใจเมตริกของมุมมองแอ็กทีฟ

เมตริกเหล่านี้ใช้ได้กับแคมเปญในเครือข่ายดิสเพลย์และวิดีโอ

 • การแสดงผลที่วัดได้ - ระบบจะนับการแสดงผลทุกครั้งที่โฆษณาแสดง การแสดงผลที่วัดได้หมายถึงจำนวนครั้งที่โฆษณาแสดงในตำแหน่งบนเว็บไซต์หรือแอปที่เทคโนโลยีมุมมองแอ็กทีฟสามารถวัดได้ ทั้งนี้มุมมองแอ็กทีฟอาจไม่สามารถวัดการแสดงผลบางรายการ เนื่องจากมีปัจจัยบางอย่างที่ทำให้มุมมองไม่สามารถจับข้อมูล เมตริกนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจว่าโฆษณาปรากฏในตำแหน่งที่มุมมองแอ็กทีฟวัดได้บ่อยเพียงใด
 • การแสดงผลที่ได้แสดง - เมตริกนี้แสดงจำนวนครั้งที่ระบบถือว่าการแสดงผลโฆษณานั้นได้แสดง โฆษณาจะถือว่าได้แสดงก็ต่อเมื่อพื้นที่อย่างน้อย 50% ได้แสดงเป็นเวลาอย่างน้อย 1 วินาทีสำหรับโฆษณาแบบดิสเพลย์ หรืออย่างน้อย 2 วินาทีสำหรับโฆษณาวิดีโอ  เมตริกนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจว่าโฆษณาได้ปรากฏในตำแหน่งที่ผู้ใช้มองเห็นได้บ่อยเพียงใด
 • อัตราที่ได้แสดง - นี่เป็นอัตราความสามารถในการแสดงตัวของโฆษณา ค่านี้เป็นเปอร์เซ็นต์ของจำนวนครั้งที่โฆษณาของคุณปรากฏบนไซต์หรือแอปที่เปิดใช้มุมมองแอ็กทีฟและได้แสดง เปอร์เซ็นต์นี้เป็นค่าประมาณของจำนวนการแสดงผลที่วัดได้ที่ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าสามารถมองเห็นได้จริง
 • อัตราที่วัดได้ - การแสดงผลที่วัดได้เทียบกับการแสดงผลทั้งหมด คือเปอร์เซ็นต์ของการแสดงผลทั้งหมดที่มุมมองแอ็กทีฟวัดได้ การแสดงผลทั้งหมดประกอบด้วยการแสดงผลที่วัดได้และวัดไม่ได้ เมตริกนี้ช่วยให้คุณเข้าใจว่าโฆษณาของคุณปรากฏในตำแหน่งที่เทคโนโลยีมุมมองแอ็กทีฟวัดได้บ่อยเพียงใด
 • การกระจายของการแสดงผลที่ได้แสดง - เมตริกการแจกแจงนี้แสดงเปอร์เซ็นต์ของการแสดงผลทั้งหมดที่ได้แสดง การแสดงผลทั้งหมดประกอบด้วยการแสดงผลที่วัดได้และวัดไม่ได้ หมายเหตุ: เมตริกนี้ไม่ใช่อัตราความสามารถในการแสดงตัวโฆษณา ระบบอาจไม่สามารถระบุความสามารถในการแสดงของการแสดงผลบางรายการ ซึ่งกรณีนี้เรียกว่าการแสดงผลที่วัดไม่ได้ การแสดงผลที่ได้แสดงในมุมมองแอ็กทีฟ/การแสดงผลที่วัดได้ จะแสดงอัตราความสามารถในการแสดงตัวโฆษณา
 • การแสดงผลที่วัดไม่ได้ - การแสดงผลที่วัดไม่ได้หมายความว่า โฆษณาของคุณแสดงในเว็บไซต์ แอป หรืออุปกรณ์ที่ไม่สามารถเก็บข้อมูลความสามารถในการแสดงตัวโฆษณาของมุมมองแอ็กทีฟ ค่านี้ไม่ได้บ่งบอกว่าผู้ใช้เห็นหรือไม่เห็นโฆษณาของคุณ เพียงแค่บอกว่าโฆษณาของคุณปรากฏบนเว็บไซต์ แอป หรืออุปกรณ์ที่มุมมองแอ็กทีฟไม่สามารถวัดได้เท่านั้น
 • การแสดงผลที่ไม่ได้แสดง - การแสดงผลที่ไม่ได้แสดงหมายความว่า โฆษณาของคุณไม่ได้มีพื้นที่อย่างน้อย 50% แสดงบนหน้าจอเป็นเวลาอย่างน้อย 1 วินาทีสำหรับโฆษณาแบบดิสเพลย์ หรืออย่างน้อย 2 วินาทีสำหรับโฆษณาวิดีโอ เมตริกนี้จะช่วยให้เข้าใจว่าโฆษณาของคุณปรากฏในตำแหน่งที่ผู้ใช้ไม่เห็นบ่อยเพียงใด 
 • การกระจายของการแสดงผลที่ไม่ได้แสดง - เมตริกการแจกแจงนี้หมายถึงเปอร์เซ็นต์ของการแสดงโฆษณาทั้งหมดที่ระบบถือว่าไม่ได้แสดง การแสดงผลทั้งหมดประกอบด้วยการแสดงผลที่วัดได้และวัดไม่ได้ เมตริกนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจว่าโฆษณาของคุณปรากฏในตำแหน่งที่ผู้ใช้มองไม่เห็นบ่อยเพียงใด 
 • การกระจายของการแสดงผลที่วัดไม่ได้ - เมตริกการแจกแจงนี้หมายถึงเปอร์เซ็นต์ของการแสดงผลทั้งหมดที่ระบบไม่สามารถวัดความสามารถในการแสดงตัวโฆษณาได้ ค่านี้ไม่ได้บ่งบอกว่าผู้ใช้เห็นหรือไม่เห็นโฆษณาของคุณ เพียงแค่บอกว่าโฆษณาของคุณปรากฏบนเว็บไซต์ แอป หรืออุปกรณ์ที่มุมมองแอ็กทีฟไม่สามารถวัดได้เท่านั้น
 • CTR ที่ได้แสดง - อัตราการคลิกผ่าน (CTR) ที่ได้แสดง หมายถึงความถี่ที่ผู้ใช้คลิกโฆษณาของคุณหลังจากที่โฆษณาได้แสดง อัตรานี้เท่ากับจำนวนคลิกที่โฆษณาของคุณได้รับ หารด้วยจำนวนครั้งที่โฆษณาได้แสดงบนเว็บไซต์หรือแอป
 • CPM ที่ได้แสดงเฉลี่ย - ราคาต่อการแสดงผลพันครั้งโดยเฉลี่ยหรือ CPM เฉลี่ยจะรายงานจำนวนเงินโดยเฉลี่ยที่เรียกเก็บจากคุณสำหรับการแสดงผลที่ได้แสดง 1,000 ครั้ง เมตริกนี้จะทำให้คุณเห็นข้อมูลค่าใช้จ่ายอย่างเจาะลึกมากขึ้น เนื่องจากค่านี้จะไม่รวมการแสดงผลที่ไม่ได้แสดง
 • ค่าใช้จ่ายที่วัดได้ - ค่าใช้จ่ายที่วัดได้คือค่าใช้จ่ายของการแสดงผลที่คุณได้รับซึ่งเทคโนโลยีมุมมองแอ็กทีฟวัดได้ ค่านี้จะช่วยให้เข้าใจว่าคุณใช้จ่ายไปกับการแสดงผลที่วัดได้มากน้อยเพียงใด

 

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว