Tolka rapportmätvärden om Active View och synlighet

Från och med juni 2023 övergår vi till att använda SDK:et Open Measurement (OM), en branschstandard för mätning av annonsvisning, för videoannonsutrymmen på webben.

Active View är en teknik som används på YouTube och vissa webbplatser och appar i Display-nätverket. Den gör att Google Ads kan avgöra om din annons är synlig för potentiella kunder. Du kan använda Active View-mätvärden för video- och displaykampanjer när du vill ta reda på hur ofta din annons visas på en viss position som är synlig för användarna på en webbsida eller enhet eller i en app.


Vad är en synlig annons?

Active View-mätvärdena följer MRC:s (Media Rating Council) branschstandarder för att mäta onlineannonsers synlighet. Enligt MRC:s riktlinjer är standarderna för att mäta annonsers synlighet som följer:

 • En displayannons räknas som synlig när minst 50 % av dess yta är synlig på skärmen under minst en sekund.
  • För stora displayannonser på minst 242 500 pixlar räknas annonsen som synlig när minst 30 % av ytan är synlig under minst 1 sekund.
 • En videoannons räknas som synlig när minst 50 % av ytan är synlig på skärmen medan videon spelas upp under minst 2 sekunder.

Mäta synlighet med Active View

De flesta annonser som visas på YouTube eller i Googles Display-nätverk kan mätas med Active View-teknik. När din annons visas på en plats som är mätbar med Active View registreras synlighetsstatistiken i ditt Google Ads-konto. Tänk på att Active View kan ange när dina annonser är synliga, men garanterar inte att användaren tittar på skärmen under den tiden.

Om du vill se Active View-mätvärden för din kampanj måste du lägga till lämpliga Active View-kolumner i dina statistiktabeller.

 1. Välj ikonen för Kolumner En bild på kolumnikonen i Google Ads ovanför tabellen som du vill redigera i Google Ads.
 2. Välj Ändra kolumner.
 3. Utöka avsnittet Synlighet och välj Active View-mätvärden för att lägga till dem i tabellen.

Läs mer om kolumner i statistiktabellen.

Om du nyss har börjat använda Active View-mätvärden är följande mätvärden bra att känna till:

 • Synlighetsfrekvens – Anger hur ofta dina annonser både kunde mätas med Active View och var synliga för användare.
 • Mätbar frekvens – Anger hur ofta dina annonser kunde mätas med Active View.

Nedan följer mer detaljerade beskrivningar av dessa mätvärden.


Tolka Active View-mätvärden

Dessa mätvärden är tillgängliga för video- och displaykampanjer:

 • Mätbara exp. – Varje gång din annons visas registreras en exponering. Mätbara exponeringar anger det antal gånger som din annons visades på positioner på webbplatser och i appar som kunde mätas med Active View-teknik. Alla visningar kan inte mätas med Active View eftersom vissa faktorer kan förhindra data från att registreras. Detta mätvärde kan indikera hur ofta din annons visades på platser som mättes med Active View.
 • Synliga exp. – Anger hur många gånger dina annonsers exponeringar betraktades som synliga. En annons räknas som synlig om minst 50 % av ytan syns under minst 1 sekund (displayannonser) eller 2 sekunder (videoannonser). Det kan ge en uppfattning om hur ofta annonsen syntes där användarna kunde se den.
 • Synlighetsfrekvens – Annonsens synlighetsfrekvens, det vill säga den procentandel av tiden då annonsen visades och var synlig på webbplatser eller i appar med Active View aktiverat. Procentandelen är en uppskattning av hur många av dina mätbara exponeringar som faktiskt var synliga för potentiella kunder.
 • Mätbar frekvens: Mätbara exponeringar dividerat med totalt antal exponeringar anger procentandelen av det totala antalet exponeringar som mättes med Active View. Totalt antal exponeringar innefattar både mätbara och inte mätbara exponeringar. Detta mätvärde kan ange hur ofta din annons visades på platser som kunde mätas med Active View-teknik.
 • Distr. av synliga visn. – Detta mätvärde för distribution anger procentandelen av det totala antalet annonsexponeringar som var synliga. Totalt antal exponeringar innefattar både mätbara och inte mätbara exponeringar.
  Obs! Detta är inte annonsens synlighetsfrekvens. För vissa exponeringar går det inte att avgöra synligheten. Dessa kallas inte mätbara exponeringar. Mätvärdet Synlig exp. /mätbar exp. med Active View anger annonsens synlighetsfrekvens.
 • Inte mätbar exp. En inte mätbar exponering innebär att annonsen visades på webbplatser, i appar eller på enheter där synlighetsinformation inte kunde registreras av Active View. Det anger inte huruvida annonsen sågs eller inte. Det betyder bara att annonsen visades på webbplatser, i appar eller på enheter där Active View inte kunde mäta synligheten.
 • Ej synlig exp. – En ej synlig exponering innebär att minst 50 % av annonsens yta inte syntes under minst 1 sekund (för displayannonser) eller minst 2 sekunder (för videoannonser). Detta mätvärde ger dig information om hur många gånger annonsen visades på en plats där användarna inte kunde se den.
 • Distr. av ej synliga exp. Detta mätvärde för distribution anger den procentandel av det totala antalet annonsexponeringar som registrerades som ej synliga. Totalt antal exponeringar innefattar både mätbara och inte mätbara exponeringar. Detta mätvärde anger hur ofta din annons syntes på en plats där användarna inte kunde se den.
 • Distr. av icke-mätbara exp. – Detta distributionsmätvärde är den procentandel av det totala antalet exponeringar där synligheten inte kunde mätas. Det anger inte huruvida annonsen sågs eller inte. Det betyder bara att annonsen visades på webbplatser, i appar eller på enheter där Active View inte kunde mäta synligheten.
 • Synlig CTR – Klickfrekvens (CTR) för synlighet anger hur ofta användare klickade på din annons efter att den blev synlig. Frekvensen motsvarar antalet klick på din annons dividerat med antalet gånger som annonsen var synlig på en webbsida eller i en app.
 • Gen. CPM för synlighet – Genomsnittlig kostnad per tusen exponeringar, eller gen. CPM, visar det genomsnittliga belopp du har debiterats för 1 000 synliga exponeringar. Detta mätvärde ger en bättre indikation på kostnaden för dina exponeringar eftersom ej synliga exponeringar inte ingår.
 • Mätbar kostnad – Den totala kostnaden för alla exponeringar du har fått och som var mätbara med Active View-teknik. Detta mätvärde anger hur stor del av dina utgifter som gick till exponeringar som var mätbara.

Relaterade länkar

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
4416655457730558042
true
Sök i hjälpcentret
true
true
true
true
true
73067