Viditeľnosť a metriky Viditeľné zobrazenie v prehľadoch

Technológia Viditeľné zobrazenie dostupná v službe YouTube a na určitých weboch a v určitých aplikáciách v Obsahovej sieti umožňuje službe Google Ads zistiť, či je vaša reklama pre potenciálnych zákazníkov viditeľná. Metriky Viditeľné zobrazenie možno použiť pri videokampaniach a kampaniach v Obsahovej sieti s cieľom lepšie pochopiť, ako často sa reklama na webe, v zariadení alebo aplikácii zobrazuje na pozícii, ktorú ľudia môžu vidieť.

Čo je viditeľná reklama?

Metriky Viditeľné zobrazenie boli vytvorené v súlade s odvetvovými normami zisťovania viditeľnosti online reklám, ktoré vypracovala rada Media Rating Council (MRC). Toto sú normy sledovania viditeľnosti reklám podľa smerníc MRC:

 • Obsahová reklama sa počíta ako viditeľná, keď je na obrazovke viditeľných prinajmenšom 50 % jej plochy aspoň na 1 sekundu. 
  • Poznámka: V prípade veľkých obsahových reklám s 242 500 a viac pixelmi sa reklama počíta ako viditeľná, keď je viditeľných prinajmenšom 30 % jej plochy aspoň na 1 sekundu.
 • Videoreklama sa počíta ako viditeľná, keď je na obrazovke počas prehrávania videa viditeľných prinajmenšom 50 % jej plochy aspoň na 2 sekundy.

Pozrite si ukážky viditeľných reklám na webe Think with Google. (K dispozícii je len v anglickom jazyku.)

Sledovanie viditeľnosti pomocou technológie Viditeľné zobrazenie

Technológiou Viditeľné zobrazenie možno sledovať väčšinu reklám, ktoré sa zobrazujú v službe YouTube alebo v Obsahovej sieti Google (OSG). Keď sa reklama zobrazuje na mieste, ktoré možno sledovať pomocou technológie Viditeľné zobrazenie, štatistiky jej viditeľnosti sa zaznamenávajú v účte Google Ads. Upozornenie: Technológia Viditeľné zobrazenie môže informovať o tom, kedy sú reklamy viditeľné, no nemôže zaručiť, že používateľ sa v danom čase pozerá na obrazovku.

Ak chcete vo svojej kampani zobraziť metriky Viditeľné zobrazenie, musíte do štatistických tabuliek pridať príslušné stĺpce typu Viditeľné zobrazenie. Kliknite na tlačidlo Stĺpce alebo na ikonu Stĺpce nad tabuľkou, ktorú chcete upraviť, a vyberte možnosť Upraviť stĺpce. Potom vyberte skupinu Viditeľnosť v novom prostredí Google Ads alebo skupinu Výkonnosť (Viditeľné zobrazenie) v predchádzajúcom prostredí AdWords a pridajte tieto stĺpce.

Ďalšie informácie o vyhľadávaní konkrétnych údajov výkonnosti pomocou stĺpcov

Ak metriky Viditeľné zobrazenie ešte len začínate používať na získavanie informácií o viditeľnosti reklám, tu sú niektoré kľúčové metriky, ktoré treba poznať:

 • Miera viditeľných: Táto metrika informuje o tom, ako často mohli byť vaše reklamy sledované technológiou Viditeľné zobrazenie a zároveň viditeľné pre používateľov.
 • Miera merateľných: Táto metrika informuje o tom, ako často bolo možné sledovať vaše reklamy technológiou Viditeľné zobrazenie.

Podrobnejšie popisy týchto metrík nájdete nižšie.

Metriky Viditeľné zobrazenie

Tieto metriky sú k dispozícii pre videokampanekampane v Obsahovej sieti:

 • Merateľné zobr.: Zobrazenie sa započíta pri každom zobrazení vašej reklamy. Merateľné zobrazenia predstavujú počet prípadov zobrazenia vašej reklamy na miestach na weboch alebo v aplikáciách, ktoré bolo možné sledovať technológiou Viditeľné zobrazenie. Touto technológiou nemožno sledovať všetky zobrazenia, pretože niektoré faktory môžu brániť zaznamenávaniu údajov. Táto metrika informuje, ako často sa reklama zobrazila na miestach sledovaných technológiou Viditeľné zobrazenie.
 • Viditeľné zobr.: Táto metrika informuje, koľkokrát sa zobrazenia reklamy považovali za viditeľné. Reklama sa počíta ako viditeľná, ak bolo viditeľných prinajmenšom 50 % jej plochy aspoň na 1 sekundu v prípade obsahových reklám alebo aspoň na 2 sekundy v prípade videoreklám.  Môžete tak zistiť, ako často sa vaša reklama zobrazila na miestach, kde ju ľudia mohli vidieť.
 • Miera viditeľných: Toto je miera viditeľnosti reklamy. Ide o percentuálny podiel času, keď sa vaša reklama zobrazovala na weboch alebo v aplikáciách, ktoré majú povolenú technológiu Viditeľné zobrazenie, a bola viditeľná. Táto percentuálna hodnota predstavuje odhad počtu merateľných zobrazení, ktoré boli naozaj viditeľné pre potenciálnych zákazníkov.
 • Miera merateľných: Merateľné zobrazenia z celkového počtu zobrazení predstavujú percentuálny podiel zobrazení z celkového počtu zobrazení, ktoré boli sledované technológiou Viditeľné zobrazenie. Celkový počet zobrazení zahŕňa merateľné aj nemerateľné zobrazenia. Táto metrika vám môže pomôcť pochopiť, ako často sa reklama zobrazovala na miestach, ktoré bolo možné sledovať technológiou Viditeľné zobrazenie.
 •  Distrib. viditeľných zobr.: Táto metrika informuje o percentuálnom podiele viditeľných zobrazení z celkového počtu zobrazení reklamy. Celkový počet zobrazení zahŕňa merateľné aj nemerateľné zobrazenia. Poznámka: Toto nie je miera viditeľnosti reklamy. Viditeľnosť niektorých zobrazení nemožno zistiť. Nazývame ich nemerateľné zobrazenia. O miere viditeľnosti reklamy informuje metrika viditeľné zobr./merateľné zobr. pri sledovaní viditeľných zobrazení.
 • Nemerateľné zobr.: Nemerateľné zobrazenie znamená, že vaša reklama sa zobrazila na weboch, v aplikáciách alebo zariadeniach, ktoré nedokázali zaznamenať informácie o viditeľnosti v rámci technológie Viditeľné zobrazenie. Neznamená to, že vaša reklama bola alebo nebola videná. Jednoducho to znamená, že vaša reklama sa zobrazila na weboch, v aplikáciách alebo zariadeniach, ktoré technológia Viditeľné zobrazenie nedokázala sledovať.
 • Neviditeľné zobr.: Neviditeľné zobrazenie znamená, že sa nezobrazilo minimálne 50 % plochy vašej reklamy aspoň na 1 sekundu v prípade obsahových reklám alebo aspoň na 2 sekundy v prípade videoreklám. Táto metrika vám môže pomôcť pochopiť, koľkokrát sa reklama zobrazila na pozícii, kde ju ľudia nemohli vidieť. 
 • Distrib. neviditeľných zobr.: Táto metrika predstavuje percentuálny podiel zobrazení, ktoré boli považované za neviditeľné, z celkového počtu zobrazení reklamy. Celkový počet zobrazení zahŕňa merateľné aj nemerateľné zobrazenia. Táto metrika vám môže pomôcť pochopiť, ako často sa reklama zobrazovala na pozícii, kde ju ľudia nemohli vidieť. 
 • Distrib. nemerateľných zobr.: Táto metrika predstavuje percentuálny podiel zobrazení, ktorých viditeľnosť nebolo možné sledovať, z celkového počtu zobrazení. Neznamená to, že vaša reklama bola alebo nebola videná. Jednoducho to znamená, že vaša reklama sa zobrazila na weboch, v aplikáciách alebo zariadeniach, ktoré technológia Viditeľné zobrazenie nedokázala sledovať.
 • Viditeľná CTR: Miera prekliknutí (CTR) viditeľných zobrazení vyjadruje, ako často ľudia kliknú na vašu reklamu, keď sa stane viditeľnou. Táto miera sa rovná podielu počtu kliknutí získaných vašou reklamou a počtu prípadov, keď je vaša reklama na weboch alebo v aplikácii viditeľná.
 • Priem. viditeľná CTZ: Priemerná cena za tisíc zobrazení (alebo priem. CTZ) informuje o priemernej sume, ktorá vám bola vyúčtovaná za 1 000 viditeľných zobrazení. Táto metrika poskytuje lepší prehľad o cene zobrazení, pretože nezahŕňa neviditeľné zobrazenia.
 • Cena merateľných: Cena merateľných zobrazení predstavuje celkovú cenu všetkých dosiahnutých zobrazení, ktoré bolo možné sledovať technológiou Viditeľné zobrazenie. Táto metrika vám môže pomôcť pochopiť, aká časť vašich výdavkov smerovala do merateľných zobrazení.

 

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory