Dane raportowania widoczności i Widoku aktywnego

Widok aktywny to technologia (stosowana w YouTube oraz niektórych witrynach sieci reklamowej i aplikacjach), która pozwala Google Ads sprawdzić, czy reklama jest widoczna dla potencjalnych klientów. Dane Widoku aktywnego można wykorzystać w kampaniach wideo oraz w kampaniach w sieci reklamowej, aby dokładniej się dowiedzieć, jak często reklama wyświetla się w tych miejscach na stronie, ekranie urządzenia lub aplikacji, w których użytkownicy ją widzą.

Czym jest widoczna reklama?

Dane Widoku aktywnego są zgodne z normami branżowymi pomiaru widoczności reklam opracowanymi przez radę Media Rating Council (MRC). Norma pomiaru widoczności reklam określona przez MRC:

 • Reklama displayowa jest uznawana za widoczną, jeśli co najmniej 50% jej powierzchni jest widoczne przez co najmniej 1 sekundę. 
  • Uwaga: w przypadku dużych reklam displayowych o wielkości 242 500 lub więcej pikseli reklama jest uznawana za widoczną, jeśli co najmniej 30% jej powierzchni jest widoczne przez co najmniej 1 sekundę.
 • Reklama wideo jest uznawana za widoczną, jeśli co najmniej 50% jej powierzchni jest widoczne przez co najmniej 2 sekundy odtwarzania filmu.

Pomiar widoczności w Widoku aktywnym

Większość reklam wyświetlanych w YouTube lub sieci reklamowej Google można zmierzyć w technologii Widoku aktywnego. Gdy reklama wyświetla się w miejscach, gdzie widoczność można zmierzyć w Widoku aktywnym, jej statystyki zapisują się na Twoim koncie Google Ads. Pamiętaj: Widok aktywny informuje o tym, kiedy reklamy są widoczne, ale nie musi to oznaczać, że w danym momencie użytkownik patrzy na ekran.

Aby wyświetlić dane Widoku aktywnego dla kampanii, dodaj odpowiednie kolumny Widoku aktywnego do tabel statystyk. Kliknij przycisk Kolumny lub ikonę Kolumny nad tabelą, którą chcesz edytować, i wybierz Modyfikuj kolumny. Następnie wybierz grupę Widoczność w nowej wersji Google Ads albo grupę Skuteczność (Widok aktywny) w poprzedniej wersji.

Więcej informacji o używaniu kolumn do wyszukiwania konkretnych danych skuteczności

Jeśli od niedawna używasz Widoku aktywnego do uzyskiwania informacji o widoczności reklam, zapoznaj się z poniższymi najważniejszymi danymi:

 • Współczynnik widoczności – te dane pokazują, jak często reklamy widoczne dla użytkowników można było zmierzyć w Widoku aktywnym.
 • Współczynnik wymiernych wyświetleń – te dane pokazują, jak często reklamy można było zmierzyć w Widoku aktywnym.

Poniżej znajdziesz więcej informacji o tych danych.

Dane Widoku aktywnego

Te dane są dostępne w kampaniach wideo i w kampaniach w sieci reklamowej:

 • Wymierne wyśw. – wyświetlenie jest liczone za każdym razem, gdy reklama zostanie wyświetlona. Wymierne wyświetlenia to liczba wyświetleń reklamy w tych miejscach witryny lub aplikacji, które obsługują pomiary w technologii Widoku aktywnego. Nie wszystkie wyświetlenia daje się mierzyć w Widoku aktywnym, ponieważ niektóre czynniki mogą uniemożliwiać rejestrowanie danych. Te dane pokazują, jak często reklama pojawia się w miejscach, które obsługują pomiary w Widoku aktywnym.
 • Widoczne wyśw. – te dane pokazują liczbę wyświetleń reklamy uznanych za widoczne. Reklama jest uznawana za widoczną, jeśli co najmniej 50% jej powierzchni jest widoczne przez co najmniej 1 sekundę w przypadku reklam displayowych lub 2 sekundy w przypadku reklam wideo.  Te dane pokazują, jak często reklama wyświetlała się w miejscach widocznych dla użytkowników.
 • Współczynnik widoczności – współczynnik widoczności reklamy. Jest to procent czasu, przez który reklama wyświetlała się na stronach lub w aplikacjach z włączonym Widokiem aktywnym i była widoczna. Zawiera szacunkową liczbę wymiernych wyświetleń widocznych dla potencjalnych klientów.
 • Współczynnik wymiernych wyśw. – wymierne wyświetlenia w stosunku do łącznej liczby wyświetleń to odsetek wszystkich wyświetleń, które można było zmierzyć w Widoku aktywnym. Łączna liczba wyświetleń obejmuje zarówno wymierne, jak i niewymierne wyświetlenia. Te dane pokazują, jak często reklama wyświetlała się w miejscach, które obsługują pomiary za pomocą technologii Widoku aktywnego.
 • Rozkład widocznych wyśw. – te dane pokazują, jaki odsetek wszystkich wyświetleń reklamy był widoczny. Łączna liczba wyświetleń obejmuje zarówno wymierne, jak i niewymierne wyświetlenia. Uwaga: nie jest to współczynnik widoczności reklamy. Nie można określić widoczności niewymiernych wyświetleń. Widoczne wyśw./wymierne wyśw. w Widoku aktywnym pokazują współczynnik widoczności reklamy.
 • Niewymierne wyśw. – to, że wyświetlenie jest niewymierne, oznacza, że reklama pojawiła się na stronach, urządzeniach lub w aplikacjach, które nie obsługują pomiarów informacji widoczności w technologii Widoku aktywnego. Nie oznacza to, że reklama nie została obejrzana; oznacza to, że reklama pojawiła się na stronach, urządzeniach lub w aplikacjach, w których nie było można dokonać pomiarów w Widoku aktywnym.
 • Niewidoczne wyśw. – niewidoczne wyświetlenie oznacza, że co najmniej 50% powierzchni reklamy nie było widoczne na ekranie przeglądającego przez co najmniej 1 sekundę w przypadku reklam displayowych lub 2 sekundy w przypadku reklam wideo. Te dane pokazują, ile razy reklama wyświetliła się w miejscach, w których użytkownicy jej nie widzieli. 
 • Rozkład niewidocznych wyśw. – te dane pokazują odsetek wszystkich wyświetleń reklamy uznanych za niewidoczne. Łączna liczba wyświetleń obejmuje zarówno wymierne, jak i niewymierne wyświetlenia. Te dane pokazują, jak często reklama wyświetlała się w miejscach, w których użytkownicy jej nie widzieli. 
 • Rozkład niewymiernych wyśw. – odsetek wszystkich wyświetleń, w przypadku których nie można zmierzyć widoczności. Nie oznacza to, że reklama nie została obejrzana; oznacza to, że reklama pojawiła się na stronach, urządzeniach lub w aplikacjach, w których nie było można dokonać pomiarów w Widoku aktywnym.
 • CTR widocznych reklam – wskazuje, jak często użytkownicy klikają widoczną reklamę. Jest to iloraz liczby kliknięć Twojej reklamy i liczby sytuacji, w których była ona widoczna na stronie lub w aplikacji.
 • Śr. CPM widocznych reklam – średni koszt tysiąca wyświetleń (CPM). Wskazuje średnią kwotę, jaką obciążyliśmy Cię za 1000 widocznych wyświetleń. Te dane pozwalają lepiej ocenić koszt wyświetleń, ponieważ nie uwzględniają niewidocznych wyświetleń.
 • Wymierny koszt – łączny koszt wszystkich uzyskanych wyświetleń, które można było zmierzyć w technologii Widoku aktywnego. Te dane pokazują, ile kosztowały wyświetlenia, które można było zmierzyć.

 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem