Dane raportowania widoczności i Widoku aktywnego

13 września 2021 r. zaktualizowaliśmy metodologię raportów dotyczących danych „Wymierny koszt” i „Śr. CPM widocznych reklam”. W Google Ads powinny już być widoczne aktualne wersje raportów dotyczących tych danych. Raporty na koncie Google Ads sprzed 13 września 2021 r. nie zostaną zaktualizowane.

Widok aktywny to technologia (stosowana w YouTube oraz w niektórych witrynach sieci reklamowej i aplikacjach), która pozwala Google Ads sprawdzić, czy reklama jest widoczna dla potencjalnych klientów. Dane Widoku aktywnego można wykorzystywać w kampaniach wideo oraz w kampaniach w sieci reklamowej, aby dokładniej się dowiadywać, jak często reklama wyświetla się w tych miejscach na stronie, ekranie urządzenia lub aplikacji, w których użytkownicy ją widzą.

Czym jest widoczna reklama?

Dane Widoku aktywnego są zgodne z normami branżowymi pomiaru widoczności reklam opracowanymi przez radę Media Rating Council (MRC). Norma pomiaru widoczności reklam określona przez MRC:

 • Reklama displayowa jest uznawana za widoczną, jeśli co najmniej 50% jej powierzchni jest widoczne przez co najmniej 1 sekundę.
  • W przypadku dużych reklam displayowych o wielkości 242 500 lub więcej pikseli reklama jest uznawana za widoczną, jeśli co najmniej 30% jej powierzchni jest widoczne przez co najmniej 1 sekundę.
 • Reklama wideo jest uznawana za widoczną, jeśli co najmniej 50% jej powierzchni jest widoczne przez co najmniej 2 sekundy odtwarzania filmu.

Pomiar widoczności w Widoku aktywnym

Większość reklam wyświetlanych w YouTube lub sieci reklamowej Google można obejmować pomiarem za pomocą technologii Widoku aktywnego. Gdy reklama wyświetla się w miejscach, gdzie widoczność można zmierzyć w Widoku aktywnym, jej statystyki zapisują się na Twoim koncie Google Ads. Pamiętaj, że Widok aktywny informuje o tym, kiedy reklamy są widoczne, ale nie musi to oznaczać, że w danym momencie użytkownik patrzy na ekran.

Aby wyświetlić dane Widoku aktywnego dla kampanii, dodaj odpowiednie kolumny Widoku aktywnego do tabel statystyk.

 1. W Google Ads kliknij ikonę Kolumny Kolumny nad tabelą, którą chcesz edytować.
 2. Kliknij Modyfikuj kolumny.
 3. Rozwiń sekcję Widoczność, a potem wybierz dane Widoku aktywnego, aby dodać je do tabeli.

Więcej informacji o używaniu kolumn do wyszukiwania konkretnych danych o skuteczności

Jeśli dopiero zaczynasz korzystać z danych Widoku aktywnego, zapoznaj się z tymi najważniejszymi danymi:

 • Współczynnik widoczności – te dane pokazują, jak często reklamy widoczne dla użytkowników można było zmierzyć w Widoku aktywnym.
 • Współczynnik wymiernych wyświetleń – te dane pokazują, jak często reklamy można było zmierzyć w Widoku aktywnym.

Poniżej znajdziesz więcej informacji o tych danych.

Dane Widoku aktywnego

Te dane są dostępne w kampaniach wideo i w kampaniach w sieci reklamowej:

 • Wymierne wyświetlenia – wyświetlenie jest zliczane przy każdorazowym wyświetleniu reklamy. Wymierne wyświetlenia to liczba wyświetleń reklamy w tych miejscach witryny lub aplikacji, które obsługują pomiary w technologii Widoku aktywnego. Nie wszystkie wyświetlenia daje się mierzyć w Widoku aktywnym, ponieważ niektóre czynniki mogą uniemożliwiać rejestrowanie danych. Te dane pokazują, jak często reklama pojawia się w miejscach, które obsługują pomiary w Widoku aktywnym.
 • Widoczne wyśw. – te dane pokazują liczbę wyświetleń reklamy uznanych za widoczne. Reklama jest uznawana za widoczną, jeśli co najmniej 50% jej powierzchni jest widoczne przez co najmniej 1 sekundę w przypadku reklam displayowych lub 2 sekundy w przypadku reklam wideo. Te dane pokazują, jak często reklama wyświetlała się w miejscach widocznych dla użytkowników.
 • Współczynnik widoczności – współczynnik widoczności reklamy. Jest to procent czasu, przez który reklama wyświetlała się w witrynach lub aplikacjach z włączonym Widokiem aktywnym i była widoczna. Zawiera szacunkową liczbę wymiernych wyświetleń widocznych dla potencjalnych klientów.
 • Współczynnik wymiernych wyświetleń – wymierne wyświetlenia w stosunku do łącznej liczby wyświetleń to odsetek wszystkich wyświetleń, które można było zmierzyć w Widoku aktywnym. Łączna liczba wyświetleń obejmuje zarówno wymierne, jak i niewymierne wyświetlenia. Te dane pokazują, jak często reklama wyświetlała się w miejscach, które obsługują pomiary w technologii Widoku aktywnego.
 • Dystr. widocznych wyśw. – te dane pokazują, jaki odsetek wszystkich wyświetleń reklamy był widoczny. Łączna liczba wyświetleń obejmuje zarówno wymierne, jak i niewymierne wyświetlenia. 

  Uwaga: nie jest to współczynnik widoczności reklamy. Nie można określić widoczności niewymiernych wyświetleń. Widoczne wyśw./wymierne wyśw. w Widoku aktywnym pokazują współczynnik widoczności reklamy.
 • Niewymierne wyśw. – to, że wyświetlenie jest niewymierne, oznacza, że reklama pojawiła się w witrynach lub aplikacjach bądź na urządzeniach, które nie obsługują pomiarów informacji o widoczności w technologii Widoku aktywnego. Nie oznacza to, że reklama nie została obejrzana, tylko że pojawiła się w witrynach lub aplikacjach bądź na urządzeniach, które nie umożliwiają pomiarów w Widoku aktywnym.
 • Niewidoczne wyśw. – niewidoczne wyświetlenie oznacza, że co najmniej 50% powierzchni reklamy było niewidoczne na ekranie użytkownika przez co najmniej 1 sekundę w przypadku reklam displayowych lub 2 sekundy w przypadku reklam wideo. Te dane pokazują, ile razy reklama pojawiła się w miejscach, w których użytkownicy jej nie widzieli.
 • Dystr. niewidocznych wyśw. – te dane pokazują odsetek wszystkich wyświetleń reklamy uznanych za niewidoczne. Łączna liczba wyświetleń obejmuje zarówno wymierne, jak i niewymierne wyświetlenia. Te dane pokazują, jak często reklama wyświetlała się w miejscach, w których użytkownicy jej nie widzieli.
 • Dystr. niewymiernych wyśw. – odsetek wszystkich wyświetleń, w których przypadku nie można zmierzyć widoczności. Nie oznacza to, że reklama nie została obejrzana, tylko że pojawiła się w witrynach lub aplikacjach bądź na urządzeniach, które nie umożliwiają pomiarów w Widoku aktywnym.
 • CTR widocznych reklam – wskazuje, jak często użytkownicy klikają widoczną reklamę. Jest to iloraz liczby kliknięć Twojej reklamy i liczby sytuacji, w których była ona widoczna w witrynie lub aplikacji.
 • Śr. CPM widocznych reklam – średni koszt tysiąca wyświetleń (CPM) wskazuje średnią kwotę, jaką Cię obciążyliśmy za 1000 widocznych wyświetleń. Te dane pozwalają lepiej ocenić koszt wyświetleń, ponieważ nie uwzględniają niewidocznych wyświetleń.
 • Wymierny koszt – łączny koszt wszystkich uzyskanych wyświetleń, które można było zmierzyć w technologii Widoku aktywnego. Te dane pokazują, ile kosztowały wyświetlenia, które można było zmierzyć.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
73067
false