Žiūrimumo ir Aktyvios peržiūros ataskaitų teikimo metrikos supratimas

Aktyvi peržiūra – tai „YouTube“ ir tam tikrose Vaizdinės reklamos tinklo svetainėse bei programose naudojama technologija, leidžianti „Google Ads“ nustatyti, ar potencialūs klientai gali peržiūrėti jūsų skelbimus. Aktyvios peržiūros metriką galima naudoti vaizdo įrašų ir Vaizdinės reklamos tinklo kampanijose, kad geriau suprastumėte, kaip dažnai skelbimas rodomas tokioje tinklalapio, įrenginio ar programos pozicijoje, kurioje žmonės gali jį matyti.

Kas yra matomas skelbimas?

Aktyvios peržiūros metrika sukurta laikantis internetinių skelbimų žiūrimumo vertinimo pramonės standartų, nustatytų „Media Rating Council“ (MRC). Vadovaujantis MRC gairėmis, toliau pateikiami skelbimų žiūrimumo vertinimo standartai.

 • Vaizdinis skelbimas laikomas žiūrimu, jei bent 50 proc. jo srities matoma ekrane mažiausiai 1 sekundę. 
  • Pastaba: didesni vaizdiniai skelbimai (242 500 ar daugiau taškų) laikomi žiūrimais, kai bent 30 proc. jų srities matoma mažiausiai 1 sekundę.
 • Vaizdo įrašo skelbimas laikomas žiūrimu, jei bent 50 proc. jo srities matoma ekrane, kai vaizdo įrašas leidžiamas bent 2 sekundes.

Žiūrimumo įvertinimas naudojant Aktyvią peržiūrą

Daugumą „YouTube“ ar „Google“ vaizdinės reklamos tinkle (VRT) rodomų skelbimų galima įvertinti naudojant Aktyvios peržiūros technologiją. Kai skelbimas rodomas vietoje, kuri įvertinama naudojant Aktyvią peržiūrą, jo žiūrimumo statistika įrašoma „Google Ads“ paskyroje. Pastaba: naudodami Aktyvią peržiūrą galite sužinoti, kada skelbimai matomi, bet tai negarantuoja, kad naudotojas žiūri į ekraną tuo metu.

Kad galėtumėte peržiūrėti kampanijos Aktyvios peržiūros metriką, turite pridėti atitinkamus Aktyvios peržiūros stulpelius prie statistikos lentelių. Spustelėkite mygtuką Stulpeliai arba piktogramą Stulpeliai, esančią virš lentelės, kurią norite redaguoti, ir pasirinkite Keisti stulpelius. Tada, jei įjungtas naujasis „Google Ads“ dizainas, pasirinkite grupę Žiūrimumas, o jei naudojate ankstesnės versijos „AdWords“, – grupę Našumas (Aktyvi peržiūra), kad šiuos stulpelius pridėtumėte.

Daugiau apie stulpelių naudojimą konkretiems našumo duomenims rasti

Jei ką tik pradėjote naudoti Aktyvią peržiūrą įžvalgoms apie skelbimų žiūrimumą gauti, pateikiami keli pagrindiniai metrikos tipai, kuriuos vertėtų žinoti.

 • Žiūrimumo rodiklis – ši metrika nurodo, kaip dažnai skelbimai buvo įvertinami naudojant Aktyvią peržiūrą ir peržiūrimi naudotojų.
 • Įvertinimo rodiklis – ši metrika nurodo, kaip dažnai skelbimus buvo galima įvertinti naudojant Aktyvią peržiūrą.

Toliau pateikiami išsamesni šios metrikos aprašai.

Aktyvios peržiūros metrikos supratimas

Vaizdo įrašo ir Vaizdinės reklamos tinklo kampanijose pasiekiama tokia metrika

 • Įvertinami parod. – parodymas skaičiuojamas, kai skelbimas pateikiamas. Įvertinami parodymai nurodo, kiek kartų skelbimas buvo rodomas tose svetainių ar programų vietose, kurias buvo galima įvertinti naudojant Aktyvios peržiūros technologiją. Ne visus parodymus galima įvertinti naudojant Aktyvią peržiūrą, nes dėl tam tikrų veiksnių duomenys gali nebūti fiksuojami. Ši metrika padeda suprasti, kaip dažnai skelbimas buvo rodomas naudojant Aktyvią peržiūrą įvertinamose vietose.
 • Matomi parod. – ši metrika nurodo, kiek kartų skelbimo parodymai buvo laikomi žiūrimais. Skelbimas laikomas žiūrimu, jei bent 50 proc. jo srities matoma mažiausiai 1 sekundę (jei tai vaizdinis skelbimas) arba mažiausiai 2 sekundes (jei tai vaizdo įrašo skelbimas).  Tai gali padėti suprasti, kaip dažnai skelbimas buvo rodomas, kur žmonės galėjo jį matyti.
 • Žiūrimumo rodiklis – tai skelbimo žiūrimumo rodiklis. Tai yra procentinė vertė, nurodanti, kiek laiko skelbimas buvo rodomas svetainėse ar programose, kuriose įgalinta Aktyvi peržiūra, ir jis buvo žiūrimas. Šis procentinis dydis nurodo, kiek įvertinamų parodymų potencialūs klientai iš tikrųjų galėjo peržiūrėti.
 • Įvertinimo rodiklis – įvertinamų parodymų palyginimas su bendru parodymų skaičiumi nurodo bendro parodymų, įvertintų naudojant Aktyvią peržiūrą, skaičiaus procentinį dydį. Į bendrą parodymų skaičių įtraukiami ir įvertinami, ir neįvertinami parodymai. Ši metrika padeda suprasti, kaip dažnai jūsų skelbimas buvo rodomas tose vietose, kurias buvo galima įvertinti naudojant Aktyvios peržiūros technologiją.
 • Matomų parod. paskirst. – ši paskirstymo metrika nurodo, kiek visų procentų skelbimų parodymų buvo matomi. Į bendrą parodymų skaičių įtraukiami ir įvertinami, ir neįvertinami parodymai. Pastaba: tai nėra skelbimo žiūrimumo rodiklis. Kai kurių parodymų žiūrimumo negalima nustatyti. Tai vadinama neįvertinamais parodymais. Aktyvios peržiūros matomi parod. / įvertinami parod. nurodo skelbimo žiūrimumo rodiklį.
 • Neįvertinami parod. – neįvertinamas parodymas reiškia, kad skelbimas buvo pateiktas svetainėse, programose arba įrenginiuose, kuriuose negalima užfiksuoti Aktyvios peržiūros žiūrimumo informacijos. Tai nereiškia, kad skelbimas buvo ar nebuvo matomas. Tai tiesiog reiškia, kad skelbimas buvo rodomas svetainėse, programose ar įrenginiuose, kuriuose nepavyko įvertinti naudojant Aktyvią peržiūrą.
 • Nematomi parod. – nematomas parodymas reiškia, kad nebuvo pateikta bent 50 proc. skelbimo srities mažiausiai 1 sekundę (jei tai vaizdinis skelbimas) arba mažiausiai 2 sekundes (jei tai vaizdo įrašo skelbimas). Ši metrika gali padėti suprasti, kiek kartų skelbimas buvo rodomas tokioje pozicijoje, kur žmonės jo negalėjo matyti. 
 • Nematomų parod. paskirst. – ši paskirstymo metrika nurodo bendro skelbimo parodymų, kurie buvo laikomi nematomais, skaičiaus procentinį dydį. Į bendrą parodymų skaičių įtraukiami ir įvertinami, ir neįvertinami parodymai. Ši metrika gali padėti suprasti, kaip dažnai skelbimas buvo rodomas tokioje pozicijoje, kur žmonės jo negalėjo matyti. 
 • Neįvertinamų parod. paskirst. – ši paskirstymo metrika nurodo bendro parodymų, kurių žiūrimumo nepavyko įvertinti, skaičiaus procentinį dydį. Tai nereiškia, kad skelbimas buvo ar nebuvo matomas. Tai tiesiog reiškia, kad skelbimas buvo rodomas svetainėse, programose ar įrenginiuose, kuriuose nepavyko įvertinti naudojant Aktyvią peržiūrą.
 • Matomų PR – matomų paspaudimų rodiklis (PR) nurodo, kaip dažnai žmonės spustelėja skelbimą, kai jis tampa matomas. Šis rodiklis atitinka jūsų skelbimo paspaudimų skaičių, padalytą iš skelbimo parodymų svetainėje ar programoje skaičiaus.
 • Vid. matomas MUT – vidutinis mokestis už tūkstantį parodymų arba vid. MUT nurodo vidutinę sumą, kuria buvote apmokestinti už 1 000 matomų parodymų. Naudodami šią metriką galite gauti daugiau įžvalgų, susijusių su mokesčiu už parodymus, nes į ją neįtraukiami nematomi parodymai.
 • Įvertinamas mokestis – įvertinamas mokestis yra bendras visų gautų parodymų, kurie įvertinti naudojant Aktyvios peržiūros technologiją, mokestis. Tai gali būti naudinga nustatant, kiek išlaidų buvo skirta įvertinamiems parodymams.

 

Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?

Reikia daugiau pagalbos?

Prisijunkite, kad būtų pateikta papildomų palaikymo parinkčių ir problema būtų greitai išspręsta