הסבר על ניראות ומדדי הדוחות של Active View

ב-13 בספטמבר 2021 עדכנו את הדוחות שלנו על המדדים "עלות הניתנת למדידה" ו "עלות ממוצעת לאלף חשיפות הניתנות לצפייה". הדוחות המעודכנים על המדדים האלה אמורים להופיע עכשיו ב-Google Ads. דוחות שהופקו לפני 13 בספטמבר 2021 לא יעודכנו ב-Google Ads.

Active View היא טכנולוגיה הקיימת ב-YouTube ובמספר אתרים ואפליקציות ברשת המדיה. הטכנולוגיה הזו מאפשרת ל-Google Ads לקבוע אם לקוחות פוטנציאליים יכולים לראות את המודעה שלכם. אפשר להשתמש במדדי Active View בקמפיינים של מודעות וידאו ובקמפיינים לרשת המדיה כדי להבין טוב יותר באיזו תדירות המודעה מופיעה במיקום שאנשים יכולים לראות בדף אינטרנט, במכשיר או באפליקציה.

מהי מודעה שניתנת לצפייה?

מדדי Active View נוצרו בהתאם לסטנדרטים המקובלים בתחום מדידת הניראות של מודעות באינטרנט, כפי שפותחו על ידי המועצה לדירוג מדיה (MRC). על פי הנחיות ה-MRC, הסטנדרט למדידת הניראות של מודעות הוא:

 • מודעה לרשת המדיה נחשבת כניתנת לצפייה כאשר לפחות 50% מהשטח שלה גלוי במסך למשך שנייה אחת לפחות.
  • כשמדובר במודעות גדולות לרשת המדיה, שגודלן 242,500 פיקסלים או יותר, המודעה נחשבת כניתנת לצפייה כאשר לפחות 30% מהשטח שלה גלוי למשך שנייה אחת לפחות.
 • מודעת וידאו נחשבת כניתנת לצפייה כאשר לפחות 50% מהשטח שלה גלוי במסך למשך שתי שניות לפחות, בזמן שהסרטון מופעל.

מדידה הניראות באמצעות Active View

מידת הניראות של רוב המודעות שמופיעות ב-YouTube או ברשת המדיה של Google ניתנת למדידה באמצעות טכנולוגיית Active View. כאשר המודעה מופיעה במיקום שניתן למדוד באמצעות Active View, הנתונים הסטטיסטיים בנוגע למידת הניראות שלה מתועדים בחשבון Google Ads שלכם. חשוב לזכור שבעזרת Active View אפשר לדעת מתי המודעות ניתנות לצפייה, אבל לא ניתן להבטיח שהמשתמש מסתכל במסך באותו זמן.

כדי להציג מדדי Active View בקמפיין, צריך להוסיף את העמודות המתאימות של Active View אל טבלאות הנתונים הסטטיסטיים.

 1. ב-Google Ads, בוחרים בסמל העמודות  עמודות שמוצג מעל לטבלה שרוצים לערוך.
 2. בוחרים באפשרות שינוי עמודות.
 3. מרחיבים את הקטע ניראות ולאחר מכן בוחרים את מדדי ה-Active View כדי להוסיף אותם לטבלה.

מידע נוסף על שימוש בעמודות כדי לחפש נתוני ביצועים ספציפיים

אם אתם רק מתחילים להשתמש במדדי Active View, הנה כמה מדדים עיקריים שכדאי להבין:

 • שיעור החשיפות הניתנות לצפייה – מדד שמציין את התדירות שבה המודעות היו ניתנות למדידה על ידי Active View וגם ניתנות לצפייה על ידי המשתמשים.
 • שיעור החשיפות הניתנות למדידה – מדד שמציין את התדירות שבה המודעות היו ניתנות למדידה על ידי Active View.

בהמשך תוכלו לקרוא תיאורים מפורטים יותר של המדדים האלה.

הסבר על מדדי Active View

המדדים האלה זמינים בקמפיינים של מודעות וידאו ובקמפיינים לרשת המדיה:

 • חשיפות שניתנות למדידה - חשיפה נספרת בכל פעם שהמודעה מוצגת. חשיפות שניתנות למדידה מייצגות את מספר הפעמים שבהן המודעה הוצגה באתרים או באפליקציות במיקומים שבהם הן היו ניתנות למדידה על ידי Active View. חלק מהחשיפות לא ניתנות למדידה על ידי Active View, מכיוון שגורמים מסוימים עלולים למנוע את תיעוד הנתונים. המדד הזה יכול לעזור לכם להבין באיזו תדירות המודעה שלכם הופיעה במיקומים שנמדדו על ידי Active View.
 • חשיפות שניתנות לצפייה - המדד הזה מציג את מספר הפעמים שבו חשיפות של המודעה נחשבו כניתנות לצפייה. מודעה נחשבת כניתנת לצפייה אם לפחות 50% מהשטח שלה גלוי למשך לפחות שנייה אחת במודעות ברשת המדיה, או לפחות שתי שניות במודעות וידאו. המדד יכול לעזור לכם להבין באיזו תדירות המודעה הופיעה במיקומים שבהם אנשים היו יכולים לראות אותה.
 • שיעור החשיפות שניתנות לצפייה – המדד הזה מציין את שיעור הניראות של המודעה. זהו אחוז הזמן שבו המודעה הופיעה באתרים או באפליקציות שבהם הופעלה טכנולוגיית Active View, והמודעה הייתה ניתנת לצפייה. האחוז הזה מספק הערכה לגבי מספר החשיפות הניתנות למדידה שהיו ניתנות לצפייה בפועל על ידי לקוחות פוטנציאליים.
 • שיעור החשיפות שניתנות למדידה – שיעור החשיפות הניתנות למדידה מתוך סך כל החשיפות. המדד הזה הוא האחוז מתוך סך כל החשיפות שנמדדו על ידי Active View. המדד "סה"כ חשיפות" כולל חשיפות שניתנות למדידה וגם חשיפות שלא ניתנות למדידה. המדד הזה יכול לעזור לכם להבין באיזו תדירות המודעה הופיעה במקומות שניתן היה למדוד באמצעות טכנולוגיית Active View.
 • התפלגות החשיפות שניתנות למדידה – המדד הזה מציג את אחוז החשיפות שהיו ניתנות לצפייה מתוך סך כל החשיפות של המודעה. המדד "סה"כ חשיפות" כולל חשיפות שניתנות למדידה וגם חשיפות שלא ניתנות למדידה. 

  הערה: המדד הזה אינו שיעור הניראות של המודעה. לא ניתן לקבוע את הניראות של חלק מהחשיפות, הידועות כחשיפות שלא ניתנות למדידה. המדד 'חשיפות הניתנות לצפייה לפי Active View / חשיפות הניתנות למדידה' מציג את שיעור הניראות של המודעה.
 • חשיפות שלא ניתנות למדידה - המשמעות של חשיפה שלא ניתנת למדידה היא שהמודעה הוצגה באתרים, באפליקציות או במכשירים שבהם ל-Active View לא הייתה אפשרות לתעד את נתוני הניראות. המדד הזה לא מציין אם המודעה הוצגה או לא הוצגה. פירוש הדבר הוא שהמודעה הופיעה באתרים, באפליקציות או במכשירים שבהם ל-Active View לא הייתה אפשרות לבצע מדידה.
 • חשיפות שלא ניתנות לצפייה - המשמעות של חשיפה שלא ניתנת לצפייה היא שלא התקיימו התנאים לספירת חשיפה הניתנת לצפייה. כדי שחשיפה תיחשב כניתנת לצפייה, לפחות 50% משטח המודעה צריך להיות גלוי למשך שנייה אחת לפחות במודעות לרשת המדיה, או למשך שתי שניות לפחות במודעות וידאו. המדד הזה יכול לעזור לכם להבין כמה פעמים המודעה שלכם הוצגה במיקום שבו אנשים לא היו יכולים לראות אותה.
 • התפלגות החשיפות שלא ניתנות לצפייה - המדד הזה מייצג את אחוז החשיפות שנחשבו כבלתי ניתנות לצפייה מתוך סך כל החשיפות של המודעה. המדד "סה"כ חשיפות" כולל חשיפות שניתנות למדידה וגם חשיפות שלא ניתנות למדידה. המדד הזה יכול לעזור לכם להבין באיזו תדירות המודעה שלכם הופיעה במיקום שבו אנשים לא היו יכולים לראות אותה.
 • התפלגות החשיפות שלא ניתנות למדידה - המדד הזה הוא האחוז מתוך סך כל החשיפות שלא ניתן היה למדוד את הניראות שלהן. המדד הזה לא מציין אם המודעה הוצגה או לא הוצגה. פירוש הדבר הוא שהמודעה הוצגה באתרים, באפליקציות או במכשירים שבהם ל-Active View לא הייתה אפשרות לבצע מדידה.
 • שיעור הקליקים של חשיפות הניתנות לצפייה – שיעור הקליקים של חשיפות הניתנות לצפייה מייצג את התדירות שבה אנשים לוחצים על המודעה אחרי שהיא הופכת לניתנת לצפייה. השיעור הזה שווה למספר הקליקים על המודעה חלקי מספר הפעמים שהמודעה הופכת לניתנת לצפייה באתר או באפליקציה.
 • עלות ממוצעת לאלף חשיפות הניתנות לצפייה – המדד 'עלות ממוצעת לאלף חשיפות הניתנות לצפייה' מציין את הסכום הממוצע ששילמתם על 1,000 חשיפות הניתנות לצפייה. המדד הזה יכול לספק לכם תובנות רבות יותר לגבי עלות החשיפות, כי הוא לא כולל חשיפות שלא ניתנות לצפייה.
 • עלות הניתנת למדידה – המדד 'עלות הניתנת למדידה' מציין את העלות הכוללת של כל החשיפות שניתן היה למדוד על ידי טכנולוגיית Active View. המדד הזה יכול לעזור לכם להבין כמה כסף הוצאתם על חשיפות הניתנות למדידה.
האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?

צריכים עזרה נוספת?

אפשר להיכנס כדי לקבל אפשרויות תמיכה נוספות על מנת לפתור במהירות את הבעיה

חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
תפריט ראשי
חיפוש במרכז העזרה
true
73067
false