הבנת ערכי הדיווח לגבי מידת החשיפה ותצוגה פעילה

תצוגה פעילה היא טכנולוגיה הקיימת ב-YouTube ובמספר אתרים ואפליקציות ברשת המדיה שמאפשרת ל-Google Ads לקבוע אם לקוחות פוטנציאליים יכולים לצפות במודעה שלך. ניתן להשתמש בערכי תצוגה פעילה בקמפיינים בווידאו ובקמפיינים ברשת המדיה, כדי שיסייעו לך להבין טוב יותר באיזו תכיפות המודעה שלך מופיעה במיקום שאנשים יכולים לראות בדף אינטרנט, במכשיר או באפליקציה.

מהי מודעה שניתנת לצפייה?

ערכי תצוגה פעילה נוצרו בהתאם לתקני תעשייה למדידת מידת החשיפה של מודעות מקוונות, כפי שפותחו על ידי המועצה לדירוג מדיה (MRC). על פי הנחיות ה-MRC, התקן למדידת מידת החשיפה של מודעות הוא:

 • מודעה ברשת המדיה נחשבת כניתנת לצפייה כאשר לפחות 50% מהשטח שלה גלוי במסך למשך שנייה אחת לפחות. 
  • שים לב: כשמדובר במודעות גדולות ברשת המדיה, שגודלן 242,500 פיקסלים או יותר, המודעה נחשבת כניתנת לצפייה כאשר לפחות 30% מהשטח שלה גלוי למשך שנייה אחת לפחות.
 • מודעת וידאו נחשבת כניתנת לצפייה כאשר לפחות 50% מהשטח שלה גלוי במסך, בזמן שהסרטון מופעל, למשך שתי שניות לפחות.

מדידה של מידת החשיפה באמצעות תצוגה פעילה

ניתן למדוד את מידת החשיפה של רוב המודעות שמופיעות ב-YouTube או ברשת המדיה של Google‏ (GDN) באמצעות טכנולוגיית 'תצוגה פעילה'. כאשר המודעה שלך מופיעה במיקום שניתן למדוד באמצעות תצוגה פעילה, הנתונים הסטטיסטיים בנוגע למידת החשיפה שלה מתועדים בחשבון Google Ads שלך. זכור: תצוגה פעילה יכולה ליידע אותך מתי המודעות ניתנות לצפייה, אך היא אינה יכולה להבטיח שמשתמש יסתכל במסך באותו זמן.

כדי לראות ערכי Active View לקמפיין שלך, עליך להוסיף את העמודות המתאימות של Active View אל טבלאות הנתונים הסטטיסטיים. יש ללחוץ על הלחצן עמודות או על הסמל עמודות שמעל לטבלה שברצונך לערוך ולבחור באפשרות שנה עמודות. לאחר מכן, כדי להוסיף את העמודות האלה עליך לבחור בקבוצה ניראות בממשק Google Ads החדש או בקבוצה ביצועים (Active View) בממשק Google Ads הקודם.

למידע נוסף על שימוש בעמודות כדי למצוא נתוני ביצועים ספציפיים

אם אתה רק מתחיל להשתמש בתצוגה פעילה כדי לקבל תובנות לגבי ניראות המודעות שלך, הנה כמה ערכים מרכזיים שכדאי להבין:

 • שיעור ניתן לצפייה - הערך הזה מציין את התדירות שבה תצוגה פעילה הצליחה למדוד את המודעות והן גם היו ניתנות לצפייה על-ידי משתמשים.
 • שיעור ניתן למדידה - הערך הזה מציין את התדירות שבה תצוגה פעילה הצליחה למדוד את המודעות.

בהמשך תוכל לקרוא תיאורים מפורטים יותר של ערכים אלה.

הבנת ערכי Active View

הערכים האלה זמינים בשביל קמפיינים של סרטונים וקמפיינים לרשת המדיה:

 • חשיפות ניתנות למדידה - חשיפה נספרת בכל פעם שהמודעה מוצגת. הופעות שניתנות למדידה מייצגות את מספר הפעמים שהמודעה שלך הוצגה באתרים או באפליקציות במיקומים שבהם טכנולוגיית תצוגה פעילה הצליחה למדוד אותן. לא את כל ההופעות ניתן למדוד באמצעות תצוגה פעילה, כיוון שגורמים מסוימים עלולים למנוע את לכידת הנתונים. ערך זה יכול לסייע לך להבין באיזו תכיפות המודעה שלך הופיעה במיקומים שנמדדו באמצעות התצוגה הפעילה.
 • הופעה ניתנת לצפייה - ערך זה מציג את מספר הפעמים שבו ההופעות של המודעה שלך נחשבו כניתנות לצפייה. מודעה נחשבת כניתנת לצפייה אם לפחות 50% מהשטח שלה גלוי למשך לפחות שנייה אחת במודעות ברשת המדיה, או לפחות שתי שניות במודעות וידאו.  הערך יכול לסייע לך להבין באיזו תכיפות המודעה שלך הופיעה במיקום שבו אנשים יכלו לראות אותה.
 • שיעור ניתן לצפייה - ערך זה מציין את שיעור הניראות של המודעה. זהו אחוז הזמן שבו המודעה שלך הופיעה באתרים או באפליקציות והייתה ניתנת לצפייה כשהתצוגה הפעילה הייתה מופעלת. אחוז זה מספק הערכה לגבי מספר ההופעות הניתנות למדידה שלקוחות פוטנציאליים הצליחו לצפות בהן.
 • שיעור ניתן למדידה - שיעור ההופעות הניתנות למדידה לעומת סה"כ הופעות. ערך זה הוא האחוז מסך כל ההופעות שנמדדו על-ידי תצוגה פעילה. סך החשיפות כולל חשיפות שניתנות למדידה וגם חשיפות שאינן ניתנות למדידה. ערך זה יכול לסייע לך להבין באיזו תכיפות המודעה שלך הופיעה במקומות שניתן היה למדוד באמצעות טכנולוגיית Active View.
 •  פיזור חשיפות ניתנות למדידה - ערך זה מציג את האחוז מתוך סך כל החשיפות של המודעות שלך שניתן היה לצפות בהן. סך החשיפות כולל חשיפות שניתנות למדידה וגם חשיפות שאינן ניתנות למדידה. שים לב: זהו אינו שיעור החשיפה של המודעה שלך. לא ניתן לקבוע את מידת החשיפה של הופעות מסוימות, הידועות כהופעות שאינן ניתנות למדידה. הערך 'הופעות שניתנות לצפייה/הופעות שניתנות למדידה בתצוגה פעילה' מציג את שיעור הניראות של המודעה שלך.
 • הופעות שאינן ניתנות למדידה - הופעה שאינה ניתנת למדידה פירושה שהמודעה שלך הוצגה באתרים, אפליקציות או מכשירים שלא הייתה בהם אפשרות לאסוף את נתוני הניראות בתצוגה פעילה. הערך הזה לא מציין אם ראו את המודעה שלך. הוא מציין רק שהמודעה הופיעה באתרים, אפליקציות או מכשירים שבהם לא ניתן היה לבצע מדידה בעזרת Active View.
 • הופעות שאינן ניתנות לצפייה - המשמעות של הופעה שאינה ניתנת לצפייה היא שלא מולאו התנאים לספירת הופעה ניתנת לצפייה - הצגה של 50% לפחות משטח המודעה למשך שנייה אחת לפחות במודעות ברשת המדיה, או למשך שתי שניות לפחות במודעות וידאו. ערך זה יכול לסייע לך להבין כמה פעמים המודעה שלך הופיעה במיקום שאנשים לא יכלו לראות. 
 • פיזור חשיפות שאינן ניתנות לצפייה - ערך זה מייצג את האחוז מתוך סך החשיפות של המודעה שלך שנחשבו כבלתי ניתנות לצפייה. סך החשיפות כולל חשיפות שניתנות למדידה וגם חשיפות שאינן ניתנות למדידה. ערך זה יכול לסייע לך להבין באיזו תכיפות המודעה שלך הופיעה במיקום שאנשים לא יכלו לראות. 
 • פיזור חשיפות שאינן ניתנות למדידה - ערך זה הוא האחוז מתוך סך החשיפות שעבורו לא ניתן היה למדוד את הניראות. הערך הזה לא מציין אם ראו את המודעה שלך. הוא מציין רק שהמודעה הופיעה באתרים, אפליקציות או מכשירים שבהם לא ניתן היה לבצע מדידה בעזרת Active View.
 • שיעור קליקים על חשיפות ניתנות לצפייה - שיעור הקליקים על חשיפות שניתנות לצפייה מייצג את התכיפות שבה אנשים לוחצים על המודעה שלך לאחר שהיא הופכת לניתנת לצפייה. שיעור זה שווה למספר הקליקים שהמודעה שלך מקבלת, חלקי מספר הפעמים שהמודעה שלך הופכת לניתנת לצפייה באתר או באפליקציה.
 • מחיר ממוצע לאלף הופעות הניתנות לצפייה - מחיר ממוצע לאלף הופעות, או CPM ממוצע, מדווח על הסכום הממוצע שחויבת על 1,000 הופעות ניתנות לצפייה. ערך זה יכול לספק לך תובנות רבות יותר לגבי עלות ההופעות, כי הוא לא כולל הופעות שאינן ניתנות לצפייה.
 • עלות ניתנת למדידה - העלות הניתנת למדידה היא העלות הכוללת של כל ההופעות שקיבלת, שניתן היה למדוד באמצעות טכנולוגיית תצוגה פעילה. נתון זה יכול לסייע לך להבין כמה מההוצאות שלך הוקדשו להופעות שניתנות למדידה.

 

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?

צריכים עזרה נוספת?

אפשר להיכנס כדי לקבל אפשרויות תמיכה נוספות על מנת לפתור במהירות את הבעיה