Tumačenje vidljivosti i mjernih podataka u izvješćima Aktivnog prikaza

Ažurirali smo metodologiju izvješćivanja za mjerne podatke Mjerljivi trošak i Prosj. vidljivi CPM 13. rujna 2021. Sada biste u Google Adsu trebali vidjeti ažurirana izvješća za te mjerne podatke. Izvješća od prije 13. rujna 2021. neće se ažurirati u Google Adsu.

Aktivni prikaz tehnologija je na YouTubeu, određenim web-lokacijama na prikazivačkoj mreži i u aplikacijama koja Google Adsu omogućuje da utvrdi je li oglas vidljiv mogućim korisnicima. Mjerni podaci Aktivnog prikaza upotrebljavaju se za videokampanje i kampanje na prikazivačkoj mreži kako biste saznali koliko se često vaš oglas prikazuje na poziciji na web-stranici, uređaju ili u aplikaciji koju korisnici mogu vidjeti.

Što je vidljivi oglas?

Mjerni podaci Aktivnog prikaza osmišljeni su u skladu sa standardima industrije radi mjerenja vidljivosti online oglasa koje je razvilo Vijeće za ocjenjivanje medija (MRC). U skladu sa smjernicama MRC-a, standardi za mjerenje vidljivosti oglasa su sljedeći:

 • Prikazni oglas smatra se vidljivim kad se barem 50% tog oglasa na zaslonu prikaže najmanje jednu sekundu.
  • U pogledu velikih prikaznih oglasa od 242.500 piksela ili više, oglas se smatra vidljivim ako se barem 30% tog oglasa prikaže najmanje jednu sekundu.
 • Videooglas se smatra vidljivim kad se barem 50% tog oglasa prikaže na zaslonu i kad se videozapis reproducira najmanje dvije sekunde.

Mjerenje vidljivosti pomoću aktivnog prikaza

Većina oglasa koji se prikazuju na YouTubeu ili Google prikazivačkoj mreži mogu se izmjeriti tehnologijom aktivnog prikaza. Kada se vaš oglas prikaže na lokaciji koju Aktivni prikaz može izmjeriti, statistike o njegovoj vidljivosti bilježe se na vašem Google Ads računu. Imajte na umu da će vam Aktivni prikaz otkriti kad su oglasi vidljivi, no ne može jamčiti da korisnik cijelo vrijeme gleda u zaslon.

Kako biste pregledali mjerne podatke Aktivnog prikaza za svoju kampanju, svojim statističkim tablicama trebate dodati odgovarajuće stupce Aktivnog prikaza.

 1. U Google Adsu odaberite ikonu Stupci Slika ikone Google Ads stupaca iznad tablice koju želite urediti.
 2. Odaberite Izmijeni stupce.
 3. Proširite odjeljak Vidljivost, zatim odaberite mjerne podatke Aktivnog prikaza da biste ih dodali u tablicu.

Saznajte više o upotrebi stupaca za pronalazak određenih podataka o izvedbi

Ako tek počinjete s upotrebom mjernih podataka Aktivnog prikaza, postoji nekoliko ključnih mjernih podataka koje morate razumjeti:

 • Stopa vidljivosti – taj mjerni podatak prikazuje koliko su često vaši oglasi bili mjerljivi u Aktivnom prikazu i vidljivi korisnicima.
 • Mjerljiva stopa – taj mjerni podatak prikazuje koliko je često Aktivni prikaz mogao izmjeriti vaše oglase.

U nastavku pročitajte detaljne opise navedenih mjernih podataka.

Tumačenje mjernih podataka Aktivnog prikaza

Ovi mjerni podaci dostupni su za videokampanje i kampanje na prikazivačkoj mreži:

 • Mjerljiva pojavlj. – pojavljivanje se bilježi svaki put kad se oglas posluži. Mjerljiva pojavljivanja pokazuju koliko se puta oglas prikazao na lokacijama na web-lokacijama ili u aplikacijama koje se mogu izmjeriti tehnologijom Aktivnog prikaza. Aktivni prikaz ne može izmjeriti pojavljivanja jer neki čimbenici mogu spriječiti bilježenje podataka. Taj mjerni podatak pomaže vam da saznate koliko se često vaš oglas prikazuje na lokacijama koje mjeri Aktivni prikaz.
 • Vidljiva pojavlj. – taj mjerni podatak pokazuje broj pojavljivanja oglasa koja se smatraju vidljivima. Oglas se smatra vidljivim ako se barem 50% tog oglasa prikaže najmanje jednu sekundu za prikazne oglase ili najmanje dvije sekunde za videooglase. Pomoći će vam da saznate koliko se često vaši oglasi prikazuju na pozicijama na kojima ih korisnici mogu vidjeti.
 • Stopa vidljivosti – označava stopu vidljivosti vaših oglasa. To je postotak vremena u kojem se vaš oglas pojavljivao na web-lokacijama ili u aplikacijama s omogućenim Aktivnim prikazom i bio vidljiv. Taj postotak procjenjuje koliko je mjerljivih pojavljivanja zapravo bilo vidljivo mogućim korisnicima.
 • Mjerljiva stopa – broj mjerljivih pojavljivanja u odnosu na ukupan broj pojavljivanja predstavlja postotak ukupnih pojavljivanja koje je Aktivni prikaz izmjerio. Ukupan broj pojavljivanja obuhvaća i mjerljiva i nemjerljiva pojavljivanja. Taj mjerni podatak pomaže vam da saznate koliko se često vaš oglas prikazao na mjestima koje je tehnologija Aktivnog prikaza mogla izmjeriti.
 • Distr. vidljivih pojavlj. – taj mjerni podatak distribucije pokazuje postotak ukupnog broja pojavljivanja oglasa koja su bila vidljiva. Ukupan broj pojavljivanja obuhvaća i mjerljiva i nemjerljiva pojavljivanja. 

  Napomena: podatak se ne odnosi na stopu vidljivosti oglasa. Pojavljivanja čija se vidljivost ne može utvrditi nazivaju se nemjerljivim pojavljivanjima. Aktivni prikaz – vidljiva pojavlj. / mjerljiva pojavlj. prikazuje stopu vidljivosti vašeg oglasa.
 • Nemjerljiva pojavlj. – nemjerljivo pojavljivanje znači da se vaš oglas prikazao na web-lokacijama, uređajima ili u aplikacijama koje ne mogu izmjeriti informacije o vidljivosti Aktivnog prikaza. To ne znači da vaš oglas nije viđen. To znači da se prikazao na web-lokacijama, uređajima ili u aplikacijama koje Aktivni prikaz ne može izmjeriti.
 • Nevidljiva pojavlj. – nevidljivo pojavljivanje znači da najmanje 50% oglasa nije bilo vidljivo tijekom barem jedne sekunde za prikazne oglase ili barem dvije sekunde za videooglase. Taj vam mjerni podatak pomaže da saznate koliko se puta vaš oglas prikazao na poziciji na kojoj ga korisnici nisu mogli vidjeti.
 • Distrib. nevidljivih pojavlj. – taj mjerni podatak distribucije pokazuje postotak ukupnih pojavljivanja oglasa koja se smatraju nevidljivima. Ukupan broj pojavljivanja obuhvaća i mjerljiva i nemjerljiva pojavljivanja. Taj vam mjerni podatak pomaže da saznate koliko se često vaš oglas prikazao na poziciji na kojoj ga korisnici nisu mogli vidjeti.
 • Distrib. nemjerljivih pojavlj. – mjerni podatak distribucije koji pokazuje postotak ukupnih pojavljivanja oglasa za koje se vidljivost nije mogla izmjeriti. To ne znači da vaš oglas nije viđen, nego da se prikazao na web-lokacijama, uređajima ili u aplikacijama koje Aktivni prikaz ne može izmjeriti.
 • Vidljivi CTR – vidljiva stopa klikanja (CTR) pokazuje koliko često korisnici kliknu vaš oglas nakon što postane vidljiv. To je broj klikova na vaš oglas podijeljen s brojem vidljivih pojavljivanja vašeg oglasa na web-lokaciji ili u aplikaciji.
 • Prosj. vidljivi CPM – prosječna cijena po tisuću pojavljivanja ili prosj. CPM prikazuje prosječan iznos koji vam je naplaćen za 1000 vidljivih pojavljivanja. Taj mjerni podatak može vam dati uvid u cijenu pojavljivanja jer ne obuhvaća nevidljiva pojavljivanja.
 • Mjerljivi trošak – mjerljivi trošak predstavlja ukupnu cijenu za sva pojavljivanja koja je tehnologija Aktivnog prikaza izmjerila. To vam može pomoći da saznate koliko ste potrošili na pojavljivanja koja su mjerljiva.
Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem

Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik
Pretraži Centar za pomoć
true
73067
false
false
false