Vaadatavus ja aktiivse kuvamise mõõdikud

Aktiivne kuvamine on YouTube'is ning Display-võrgustiku teatud veebisaitidel ja rakendustes kasutatav tehnoloogia, mis võimaldab Google Adsil tuvastada, kas potentsiaalsed kliendid saavad teie reklaami vaadata. Videokampaaniates ja Display-võrgustiku kampaaniates aktiivse kuvamise mõõdikute kasutamine annab parema ülevaate sellest, kui sageli kuvatakse teie reklaami veebilehtedel, seadmetes või rakendustes sellistes kohtades, kus inimesed seda näevad.

Mis on vaadatav reklaam?

Aktiivse kuvamise mõõdikud on välja töötatud Media Rating Councili (MRC) veebireklaamide vaadatavuse mõõtmise standardeid järgides. MRC veebireklaamide mõõtmise standardid on järgmised.

 • Displeireklaam loetakse vaadatavaks, kui vähemalt 50% sellest on nähtav vähemalt üheks sekundiks. 
  • Märkus: suurte displeireklaamide (242 500 pikslit või rohkem) puhul loetakse reklaam vaadatavaks, kui vähemalt 30% sellest on nähtav vähemalt üheks sekundiks.
 • Videoreklaam loetakse vaadatavaks, kui vähemalt 50% sellest on nähtav vähemalt kaheks sekundiks.

Vaadatavuse mõõtmine aktiivse kuvamise tehnoloogiaga

Aktiivse kuvamise tehnoloogia abil on võimalik mõõta enamiku YouTube'is või Google'i Display-võrgustikus esitatavate reklaamide vaadatavust. Kui reklaam ilmub kohas, millele rakendatakse aktiivse kuvamise tehnoloogiat, salvestatakse selle vaadatavuse statistika teie Google Adsi kontole. Oluline on mõista, et aktiivse kuvamise tehnoloogia ütleb vaid seda, millal reklaam on vaadatav, ega garanteeri, et kasutaja siis ekraani vaatab.

Kampaania kohta käivate aktiivse kuvamise mõõdikute nägemiseks tuleb statistikatabelitesse lisada asjakohased aktiivse kuvamise näitajate veerud. Klikkige selle tabeli kohal, mida soovite muuta, nupul Veerud või ikoonil Veerud ja valige Muuda veerge.Seejärel valige nende veergude lisamiseks Google Adsi uues kasutuskeskkonnas rühm Vaadatavus või AdWordsi varasemas kasutuskeskkonnas rühm Toimivus (Aktiivne kuvamine).

Lisateave konkreetsete toimivusandmete saamiseks vajalike veergude lisamise kohta

Enne kui hakkate aktiivse kuvamise tehnoloogiat reklaamide vaadatavuse mõõtmiseks kasutama, tasub endale selgeks teha järgmised mõõdikud.

 • Vaadatavuse määr – see mõõdik näitab, kui sageli olid teie reklaamid nii aktiivse kuvamise tehnoloogiaga mõõdetavad kui ka kasutajate jaoks vaadatavad.
 • Mõõdetav määr – see mõõdik näitab, kui sageli sai teie reklaame aktiivse kuvamise tehnoloogiaga mõõta.

Järgnevalt selgitatakse nende mõõdikute sisu täpsemalt.

Aktiivse kuvamise mõõdikud

Need mõõdikud on saadaval video- ja displeikampaaniate jaoks.

 • Mõõdetavad näit. – näitamiseks loetakse reklaami iga kuvamine. Mõõdetavate näitamiste arv tähistab seda, mitu korda ilmus teie reklaam saitidel ja rakendustes sellistes kohtades, millele rakendatakse aktiivse kuvamise tehnoloogiat. Kõiki näitamisi aktiivse kuvamise tehnoloogia tuvastada ei suuda (mõned asjaolud võivad vastavate andmete saamist takistada). See mõõdik aitab mõista, kui sageli kuvatakse teie reklaami kohtades, millele rakendatakse aktiivse kuvamise tehnoloogiat.
 • Vaadatavad näit. – see mõõdik näitab, mitu korda loeti reklaami näitamised vaadatavaks. Reklaam loetakse vaadatavaks, kui vähemalt 50% sellest kuvatakse vähemalt üheks sekundiks (displeireklaamide korral) või vähemalt kaheks sekundiks (videoreklaamide korral).  Mõõdik annab aimu sellest, kui sageli ilmub reklaam seal, kus inimestel on võimalik seda näha.
 • Vaadatavuse määr – see on reklaami vaadatavuse määr. Tegemist on reklaami vaadatavate näitamiste protsendiga kõigist reklaaminäitamistest (aktiivse kuvamise tehnoloogiat rakendatavatel saitidel või seda kasutavates rakendustes). See protsent annab aimu, kui paljude mõõdetavate näitamiste puhul potentsiaalsed kliendid reklaami ka tegelikult näha võisid.
 • Mõõdetav määr – mõõdetavate näitamiste suhe näitamiste koguarvu ehk aktiivse kuvamise tehnoloogiaga mõõdetavate näitamiste protsent kõigist reklaaminäitamistest. Näitamiste koguarv sisaldab nii mõõdetavaid kui ka mittemõõdetavaid näitamisi. See mõõdik annab aimu, kui sageli ilmus teie reklaam kohtades, millele rakendatakse aktiivse kuvamise tehnoloogiat.
 • Vaadatavate näit. jaot. – see jaotusmõõdik näitab reklaami vaadatavate näitamiste protsenti kõigist näitamistest. Näitamiste koguarv sisaldab nii mõõdetavaid kui ka mittemõõdetavaid näitamisi. Märkus: tegu ei ole teie reklaami vaadatavuse määraga. Kõiki vaadatavaid näitamisi ei ole võimalik tuvastada (sellisel juhul räägitakse mittemõõdetavatest näitamistest). Reklaami vaadatavuse määra näitab mõõdik „Aktiivse kuvamise vaadatavad näit. / mõõdetavad näit.“.
 • Mittemõõdetavad näit. – mittemõõdetava näitamisega on tegu siis, kui reklaami küll näidatakse saitidel, rakendustes või seadmetes, aga vaadatavust ei ole võimalik aktiivse kuvamise tehnoloogia abil mõõta. Mõõdik ei ütle, kas reklaami nähti või mitte, see ütleb vaid seda, et reklaami näidati saitidel, rakendustes või seadmetes, millele ei saanud aktiivse kuvamise tehnoloogiat rakendada.
 • Mittevaadatavad näit. – näitamine loetakse mittevaadatavaks, kui seda ei kuvata vähemalt 50% ulatuses vähemalt sekundiks (displeireklaami korral) või vähemalt kaheks sekundiks (videoreklaami korral). See mõõdik annab aimu sellest, kui palju kuvati reklaami sellises kohas, kus inimesed seda tegelikult ei näinud. 
 • Mittevaadatavate näit. jaotus – see jaotusmõõdik näitab mittevaadatavate näitamiste protsenti reklaami kõigist näitamistest. Näitamiste koguarv sisaldab nii mõõdetavaid kui ka mittemõõdetavaid näitamisi. See aitab teil mõista, kui sageli kuvati reklaami kohas, mida inimesed ei näinud. 
 • Mittemõõdetavate näit. jaotus – see jaotusmõõdik näitab mittemõõdetavate näitamiste protsenti reklaami kõigist näitamistest. Mõõdik ei ütle, kas reklaami nähti või mitte, see ütleb vaid seda, et reklaami näidati saitidel, rakendustes või seadmetes, millele ei saanud aktiivse kuvamise tehnoloogiat rakendada.
 • Vaadatav CTR – vaadatav klikkimise määr (CTR) näitab, kui sageli inimesed teie reklaamil pärast selle vaadatavaks muutumist klikkisid. See määr saadakse reklaami klikkimiste arvu jagamisel reklaami vaadatavate näitamiste arvuga (veebisaidil või rakenduses).
 • Keskm. vaadatav CPM – tuhande näitamise keskmine hind ehk keskmine CPM näitab seda, kui palju keskmiselt tuleb maksta reklaami 1000 vaadatava näitamise eest. See mõõdik annab parema ettekujutuse reklaami näitamise hinnast. Mittevaadatavaid näitamisi mõõdik arvesse ei võta.
 • Mõõdetav hind – mõõdetav hind tähistab aktiivse kuvamise tehnoloogiaga mõõdetavate reklaaminäitamiste kogumaksumust. See annab aimu, kui palju kulutasite mõõdetavatele reklaaminäitamistele.

 

Kas see oli ab?
Kuidas saame seda täiustada?

Kas vajate rohkem abi?

Probleemi kiiresti lahendamiseks logige lisatoevalikute hankimiseks sisse